Mine områder
Hjelp
AF AS
CONTRIBUTOR *

Overstyre disponering i Finale årsoppgjør

av AF AS

Jeg har gjort en føring direkte mot 2050 som gjelder korrigering for forrige års feil i ligning. 

Nå blir denne automatisk ført som disponering av resultat i årsregnskapet. Jeg får ikke overstyrt dette inne på "disponering" og revisor ønsker at denne føringen ikke skal inngå i resultatdisponeringen. Hvordan kan jeg endre dette?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Knut Lofsberg
VISMA

av Knut Lofsberg

Send inn en sak til support.finale@visma.com. Forklar problemstillingen og legg ved en sikkerhetskopi av klienten din.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"