Mine områder
Hjelp
MortenGB
CONTRIBUTOR *

Skattefri omdannnelse

av MortenGB

Er det noen som vet hvordan man registrerer IB på driftsmidler i et AS, som er skattefritt omdannet fra ENK?

1 SVAR 1

av Hermod Gundersen

 

Følgende fremgangsmåte kan følges:

  1. Du registrerer et driftsmiddel med anskaffelsesdato i omdannelsesåret og kostpris lik regnskapsført verdi på omdannelsestidspunktet, og driftsmiddelet vil da i utgangspunktet få en kostpris tilsvarende regnskapsført verdi ved omdannelsen.
  2. Deretter trykker du på ikonet "Overføring til skattemessig nedskrevne verdier" og krysser av for "Tilgang til skattemessig nedskrevet verdi".
  3. Skattemessig nedskrevet verdi må også registreres i dette vinduet, og vil tilsvare saldoverdien 31.12. i fjor fra enkeltpersonforetaket. Det er tilstrekkelig at du for ett enkelt driftsmiddel i hver saldogruppe/saldonummer registrerer hele saldoverdien, mens du lar verdien være 0,- på øvrige driftsmidler i samme saldogruppe/saldonummer. Den skattemessige verdien som her registreres, vil komme som verdi av årets tilgang i RF-1217 Avskrivninger post 104a kostpris på nyanskaffelser istedenfor kostprisen på driftsmidlet.
  4. I valg av hendelsestyper i feltet "Tilgang" i dette vinduet velger du "Omdannelse til AS (RF-1217 post 94)".

Konsekvensen av dette er at RF-1217 Forskjeller post 1-3 på IB fra fjorår vises kr 0,-. 

 

I RF-1217 Forskjeller post 92 vil det komme en korreksjonspost tilsvarende forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi for driftsmidler overført til skattemessig nedskrevet verdi pr. 01.01. i regnskapsåret.

 

Beløpet i RF-1217 post 92 vil tilsvare beløpet som ville ha stått i post 3 på IB fra fjorår i enkeltmannsforetaket for de overførte driftsmidlene, dvs. regnskapsmessig verdi minus skattemessig verdi pr. 01.01.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"