cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Dokumentsenter - linjegodkjenning

by Janet Gjersdal123

Det er utrolig frustrerende at jeg, som administrator av dokumentsenteret, ikke kan gjøre endringer etter at en faktura er godkjent, med linjegodkjenning. Dersom jeg får en tilbakemelding som gjør at det må gjøres en endring, så må linjen sendes til godkjenning på ny.

Dette burde vært en innstilling som vi kunne velge å ha på eller av.

På faktura som er godkjent av en person (uten linjegodkjenning) kan jeg endre så mye jeg vil etter at den er godkjent. Jeg håper dette kan forbedres i neste versjon.

0 REPLIES 0