Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Årsverk rapport

av Anonymous

Hei,

 

Jeg prøver å ta ut årsverk rapport, men den ser ikke bra ut.

Vi byttet regnskjapssystem i 2015, noe som gjorde at vi måtte avslutte ansatte i gammelt system og legge de inn med ny start dato i Visma Lønn. Det er denne datoen som kommer opp på rapporten, enda datoen for ansatt første gang er lagt inn på fane 7.

Hvorfor henter den ikke datoer fra "Ansatt første gang" eller "ansiennitet"?

 

Noen tips? Eller må det regnes manuelt?

10 SVAR 10

av Gunnar Glendrange

Visma Lønn skal ikke oppføre seg slik du beskriver Nina:)

Hvis vi sier en person jobber 1800 timer i året (eks. ferie),

så vil en Timelønned person som jobber 900 timer i løpet av året utgjøre 0,5 årsverk HELT UAVHENGIG ansettelsesperioden. Personen har ikke jobbet noe mer fordi han begynte f.eks 01.04 eller først jobbet i 1. kvartal, sluttet i 2. kvartal ... jobbet i 3. og 4. kvartal.

Det er uansett antall utlønnede timer som legges til grunn.

 

av Nina Elisabeth Larsen

Hei igjen:-)

Tusen takk for at du tar deg tid til å se på dette.

For eksempel, en timelønnet jobber fra januar og ut mars.

Han slutter 31.03 og starter så igjen i bedriften den 1. juli samme år og arbeider ut året.

Årsverksrapportern regner da årsverk av alle timer jobber for begge periodene og fordeler dette på det  siste arbeidsforholdet, altså 6 mnd. Dette medfører et alt for høyt årsverk for disse ansatte.

Jeg har funnet omgåelsen som jeg skrev men da må historikken "korrigeres".

Vet at tilfellet er sært, men vi har noen verft som ønsker at rapporten skal hensynta alle arbeidsperiodene innenfor samme år.

 

Hilsen Nina 

 

 

av Gunnar Glendrange

Da må du fortelle mer om hva du mener er feil.

For en timelønned ... om han jobber full tid 6 mnd - så fri eller slutter

eller om vedkommende jobber 50% hele året, så er vel årsverket for vedkommende 50% uansett ...?

Tar du ut rapporten for 1 måned, eller 2 måneder ... så vil rapporten ta hensyn til det ... men det betyr ikke at en person som har jobbet 50% i 2 måneder har jobbet 0,5 årsverk for hele året (selv om det kan se sånn ut i rapporten, da må du ta hensyn til perioden den kjøres ut for - om mindre enn ett år)

av Nina Elisabeth Larsen

Hei:-) Den gir feil for timelønnede også. Vet at dette er sert men har jo noen som ønsker at rapporten skal beregne på alle arbeidsforholdene som har vært innenfor aktuelt år.

 

Tusen takk for svar.

 

Nina

av Gunnar Glendrange

For en timelønned tror jeg ikke ansettelsesforholdet har så mye å si Nina, da er det antall timer i aktuell periode som legges til grunn.

Så skal ikke trenge å manipulere noe.

av Nina Elisabeth Larsen

Hei Gunnar.

Jeg har et spørsmål til Årsverskarapporten. Vi har noen firma hvor de ansatte slutter og starter igjen samme år (typisk sesongarbeid i eksempel verft).

Årsverksrapporten viser alle timer ført på den ansatte i året.
Alle disse timene blir så fordelt på det siste arbeidsforhold. Dette medfører da at årsverkene blir svært høye.

Man kan omgå dette ved å rette historikken og legge inn ikke mulige dagsverk i fraværsregistreringen. Jeg har foreslått løsningen for kundene men de ønsker ikke å "ødelegge" historikken. Har du noe annet tips?

Mvh Nina

av Gunnar Glendrange

For fastlønnede påvirker "ansattdato" rapporten ja. Det er bl.a på den måte vi ser om personen har jobbet i perioden.

Med ansattdato f.eks 01.10 vil det utgjøre 0,25 årsverk (3 av 12 måneder).  

Det virker å være spesielle grunner til hva du har registrert som "ansattdato" ... en dato som ikke er det reelle (?)

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Gunnar,

 

dette er fremdeles et problem 5 år senere. Jeg har en fastlønnet som har hatt noen måneder der hun ikke jobbet i firmaet. Nå plukker bare Visma Lønn opp siste startdato som den beregner årsverk fra. Så i stedet for 0,79 årsverk får vi 0,58. 

Jeg er ikke interessert i å sitte og jukse i historikken for å få korrekt i rapporten. Og jeg vet at mine kolleger også sliter med at det kommer helt feil tall. Da gjelder det også timelønnede.

 

Så hvis rapporten henter fra ansattdato, må den jo gå inn i historikken også å sjekke om det er flere ansattdatoer i det intervallet vi har angitt. Og ikke bare ta den siste som ligger der. 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei.

Du må legge inn lønnsarter for timelønn etc. for at den skal beregne riktige årsverk.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Nei, det hjelper ikke.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"