avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til området for Visma Lønn

Finn informasjonen du trenger om Visma Lønn - innenfor alt fra A-melding, til lønnsarter, til ferie og fravær. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Fra april 2019 er krav om yrkeskode personer som sendes inn med "Arbeidsforholdstype = 2-Frilanser, honorar mm". Dette kravet er innebygd i versjon 13.10 slik at du ikke får sendt inn a-melding i 2019 uten at det ligger yrkeskode på disse ansatte. Yrkeskode kan legges inn på en og en ansatt, men kan også gjøres i ansattlister hvis du har mange ansatte hvor dette nå må registreres. Gå inn på "Ansatte / Ansattlister / Ansattliste". Hent frem kolonnene "Arbeidsforholdstype" og "Yrke" (eventuelt også "Yrkesbetegnelse") frem via tabelloppsett. Søk frem de ansatte som har "Arbeidsforholdstype" - "2-Frilanser, honorar mm". Legg inn korrekt yrke på den / de ansatte ved å trykke på F2 knappen på tastaturet. Hvis du skal ha likt yrke på mange / alle ansatte kan du bruke masseoppdatering. Beskrivelsen av endringen i Altinn finner du her. Spørsmål til support: Statusmelding om at "Yrkeskode må være utfylt" etter lønnsberegning Får du fortsatt melding om at "Yrkeskode" må være utfylt etter at du har lønnsberegnet og ansatt er registrert med yrke i ansattopplysninger kan du se bort ifra denne meldingen: Meldingen kommer av at transaksjonene i lønnsregistreringen ikke har yrkeskode. Visma Lønn vil ikke stoppe innsending av A-melding så lenge yrkeskoden ligger i ansattopplysninger. Relaterte brukertips Felt på ansatte som har betydning i a-meldingen.
I feltet for skatt% biarbeidsgiver kan man i dag legge inn et hvilket som helst tall uten noen begrensning.I ordinær prosent får man et varsel dersom man prøver å legge inn over 100%.Se vedlegg.Kunne vært greit med tilsvarende varsel på skatt% biarbeidsgiver også :-)
Jeg skal utbetale et tillegg i henhold til tariffavtale som sier et beløpet etter minimum 15 års ansettelse. Kan jeg bruke lønnsart 30?
Hvis du får feilmelding om at lønnsart ikke er satt opp på bilagstypen - Innland / Utland - 6-12 timer, eller Innland / Utland - Over 12 timer er dette pga en rettelse i versjon 4.0 av Expense. Den versjonen ble lagt ut 4. desember. I tidligere versjoner av Expense ble påfølgende døgn 6-12 timer og over 12 timer overført til lønnsarten som sto på diett typen Innland - 6-12 timer / Utland - 6-12 timer, Innland - over 12 timer / Utland - Over 12 timer. Dette var feil i forhold til innrapporteringen til Altinn, alle døgn skulle på samme a-meldingsnummer, f.eks 7200 - Reise kost med overnatting på hotell. I Visma Lønn vil man da oppleve å få feilmelding på reiseregninger som er registrert før denne versjonen, om at "Lønnsart er ikke satt opp på bilagstypen". Det vil si at du kan oppleve å få feilmelding på reiser som er godkjentfør4. desember. Alle reiser som blir godkjentetter4. desember blir håndtert riktig. Disse linjene må da føres manuelt i lønnsregistreringen på samme lønnsart som er satt opp på den diettypen reisen er på, f.eks 110 -Diettgodtgjørelse m/overn. hotell. Utvikling jobber med å få rettet alle reiser som er godkjent før 4. desember. Rettelsen blir lagt ut i løpet av dagen 10. desember, ellertirsdag11. desember. For reiser som kun er 6 - 12 timer eller over 12 timer, vil man ikke få feilmelding, og disse transaksjonene skal komme på lønnsarten som er satt på diettypen Innland 6 - 12 timer / Utland 6 - 12 timer, Innland - Over 12 timer / Utland - Over 12 timer.
Jeg ønsker å ta ut en logg som viser om en av administratorene har endret overordnet på dokumentsentret.Har jeg mulighet for å definere en slik logg og hvordan/hvor kan jeg hente den fram?
Relevante linker
Åpne dagens luke