avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Bilgodtgjørelse skattepliktig del. MERK! det er korrekt at det er samme A-meldingsnr. som på lønnsart 100.
Vis hele artikkelen
Husk å legge inn fraværsmal på ansatte før du begynner å registrere fravær om personen har annen arbeidsplan enn standard 5-dagers uke. Dvs. har annen stillingsbrøk en 100%.
Vis hele artikkelen
Vi har utarbeidet en oversikt over de fleste a-meldingsnumrene i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Noen kunder ønsker ikke bruke ny integrasjon med Visma.net. Hvis det bare brukes Expense er dette mulig.
Vis hele artikkelen
Når denne artikkelen publiseres er det ikke kjent hva statens reiseregulativ sine satser blir. I eksempelet er det bruk kr 733 som sats. MERK! - som standard må du registrere begge lønnsartene manuelt. Det er ingen automatikk i Visma Lønn som utbetalter "full" sats. Hvis ditt firma har ansatte som får refusjon eller er ute å reiser, vil du og ditt firma spare tid ved å benytte dere av et system for dette. Se hvordan Visma.net Expense kan effektivisere din og de ansattes hverdag.    Nye diett satser finner du her.   Hotell - innlands  Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455  - registreres på lønnsart 110 Trekkpliktig kr 586 - kr 455 = kr 131  - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398  - registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 513- kr 398 = kr 115 - r egistreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 -  registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 366- kr 284 = kr 82 - r egistreres på   lønnsart 135   Pensjonat - innland Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr 159 - 20 % kr 32 = kr 127  - registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 586 - kr 127 = kr 459  - registreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr 159 - 30 % kr 48 = kr 111  - registreres på  lønnsart 127 Trekkpliktig kr 513- kr 111 = kr 402 - r egistreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og middag er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 -  registreres på  lønnsart 127 Trekkpliktig kr 366- kr 79 = kr 287 - r egistreres på   lønnsart 135   Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres på  lønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig del   registreres på  lønnsart 135 Les her hvordan du korrigerer dersom hele satsen er utbetalt som trekkpliktig hittil.     Les mer om Visma sin anbefaling for en mer effektiv diett utbetaling her.
Vis hele artikkelen
For å kunne hente reiser fra og overføre grunnregister til Expense, må du etter at du har gitt deg selv tilgang / rollen (Expense Admin), logge ut. Logg så inn på nytt, velg "Expense / Innstillinger / Integrasjonsbruker". Legg inn en ønsket passord (trenger ikke å være komplekst), trykk opprett. Det vil fremkomme en e-postadresse. Kopier denne e-postadressen og gå inn i Visma Lønn - "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net". Legg inn integrasjonsbrukeren og passordet du brukte i Visma.net. Visma Lønn kan nå hente reiser fra Visma.net.   For å overføre data til og hente reiser fra Expense, går du i Visma Lønn på valget "Visma.net Expense" i hurtigmenyen.  Ved førstegangs oppsett anbefaler vi at du overfører "Kontoplan, Ansvarsenheter, Lønnsarter" og setter opp Typene i Expense før du overfører ansatte. Les mer om Visma.net Expense    -Oppsett av typer i Expense Dette oppsettet gjør det ikke mulig å benytte flere tjenester i Visma.net som Absence, Time, Autopay og Payslip. Du bør derfor vurdere om det er en bedre løsning å velge å integrere med Visma.net via "sync engine".  Les mer her.    Les mer om Visma.net Time her.   -Oppsett av timekoder Les mer om Visma.net Absence. Les mer om Payslip
Vis hele artikkelen
En oversikt over fraværsrapportene.
Vis hele artikkelen
Visma Lønn sin sykefraværstatistikk baserer seg på NAV sine retningslinjer for føring av statistikk over sykefravær, fravær ved barns sykdom og annet fravær.
Vis hele artikkelen
Oversikt over felter med betydning og viktigheten med dette
Vis hele artikkelen
I versjon 9.5 av Visma Lønn ble ikke stillingsbrøk på timelønnede ansatte innrapportert til Altinn. Dette er endret i versjon 10.0.
Vis hele artikkelen
Noen lønnsarter er svært utfordrende å "tolke" og vi anbefaler deg at du kontrollerer og eventuelt endrer de aktuelle lønnsartene som vises i tabellen i denne artikkelen
Vis hele artikkelen
Ideelle organisasjoner kan følge dette brukertipset ved oppretting av lønnsarter for bilgodtjørelse
Vis hele artikkelen
I versjon 11 har vi fått en ny funksjon som gjør at du kan lese inn import av refusjon sykepenger fra NAV.
Vis hele artikkelen
For å slippe å manuelt registrere betalingene i banken, kan du registrere referanse eller KID på lønnstransaksjonen. Dette gjelder lønnstransaksjoner som for eksempel utleggstrekk, bidragstrekk og fagforeningstrekk.
Vis hele artikkelen
Hvordan sette opp integrasjonen med Visma.net Absence?
Vis hele artikkelen
Oversikt over når de ansatte skal ha ferie ut ifra fraværsregistreringen i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Med rutinen "Lønnsjustering" (Excel-ark integrert med Visma Lønn) kan du spare mye tid! Rutinen kan kjøres for alle ansatte i bedriften, eller for deler av den.
Vis hele artikkelen
Det finnes flere måter å importere data på i Visma Lønn. Denne artikkel tar for seg import fra excel. Link til mal hvor lønnstransaksjoner, ansatte, avdelinger, prosjekter, m.m kan importeres.
Vis hele artikkelen
I versjon 11 har vi fått en ny funksjon som gjør det mulig å innrapportere permisjon i A-meldingen fra fraværsregistreringen.
Vis hele artikkelen
Du har muligheten til å overføre fravær til lønnsregistreringen.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Les om elefanten i rommet
Påloggede brukere (336)