avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA for 8 timer siden
Hvis lønnsarten ikke brukes hver måned på de ansatte, kan det være at du skal sette "1-Prosenttrekk" i kolonnen "Forsk.trekk".   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA for 8 timer siden
Kontonummer og Motkonto er ikke utfylt, kunden må selv vurdere om de ønsker å legge det inn på lønnsarten. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎05-12-2019 09:35
HRM Support erfarer at stadig flere Visma Lønn kunder ønsker å tilpasse sin lønnsslipp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎03-12-2019 13:49
Du har mulighet til å opprette egne tekster som du kan bruke til å gi en bestemt melding til en ansatte og/eller alle ansatte. Tekstene legger du til i lønnsregistreringbildet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎03-12-2019 11:05
Altinn endrer portalen for innsendinger som gjør at alle må legge inn vedlagt fil for at innsending av skattekort, A-melding og innhenting av meldinger i Altinn meldingsboks skal fungere.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎27-11-2019 08:20
Ansatte skal innrapporteres på både juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Hvis deres firma ikke har virksomhetsnummer må dere søke om dette. Hvis dere må sende a-melding før dere har fått virksomhetsnummer kan dere bruke juridisk organisasjonsnummer på arbeidsstedet, men må endre til virksomhetsnummer da dere får det. Les mer om dette på skatteetatens side her.   Dette brukertipset beskriver hvordan du endrer fra juridisk organisasjonsnummer til virksomhetsnummer på Arbeidssted. For å få sendt inntektsmelding fra Visma Lønn må du ha virksomhetsnummer på arbeidsstedet.   1. Hvis ditt firma kun har ETT virksomhetsnummer:   1. Gjør ferdig alle a-meldinger i f.eks januar 2019. 2. Gå inn på Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Arbeidsteder 3. Hent frem 1 - "Hovedarbeidssted" 4. Fjern det juridiske organisasjonsnummeret og legg inn virksomhetsnummeret 9 siffer uten mellomrom. "Lagre".   2. Hvis ditt firma har flere virksomhetsnummer:   1.Sett alle ansatte som sluttet siste dag i en mnd, f.eks 31.01.19. La det juridiske organisasjonsnummeret ligge på arbeidsstedet, send Kun ansattopplysninger for januar 2019. 2.På "Hovedarbeidssted" endrer du fra juridisk org.nr til et av virksomhetsnummerne. 3.Opprett flere arbeidssteder med de andre virksomhetsnummerene. 4.Sett alle ansatte som aktive igjen første dag i måneden etter, f.eks 01.02.19. Endre Hovedarbeidssted på de ansatte som skal på de/det andre virksomhetsnummerne. 5.Send a-melding som vanlig for februar.   MERK! Du kan ikke opprette et nytt arbeidsted og legge inn virksomhetsnummer der, samtidig som du har det juridiske organisasjonsnummeret på et annet arbeidsted, da får du ikke sendt inn a-melding.   MERK! Hvis du må sende a-melding tilbake i tid der du opprinnelig hadde det juridiske organisasjonsnummeret på arbeidstedet, må du legge tilbake det juridiske org.nr for at du ikke skal få åpent arbeidsforhold på de ansatte.   Spørsmål til support: Jeg har endret til virksomhetsnummer i november, og alt er ok for denne måneden. Senere måtte jeg sende erstatningsmelding i juni, og jeg glemte å endre til juridisk org. nummer før jeg sendte erstatningsmelding. Jeg får åpne arbeidsforhold, hvordan får jeg rettet dette? Vi har to muligheter for å rette dette i Visma Lønn. 1. Legg inn det juridiske org.nummeret på virksomhetsnummeret nå, og send en erstatningsmelding til på juni. 2. La virksomhetsnummeret stå på arbeidsstedet, og erstatt alle a-meldinger fra juni og ut året.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-11-2019 12:04
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon! En moderne og effektiv måte å distribuere lønnsslipper på! De vil også være tilgjengelige i Visma.net. Tjenesten er gratis!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-11-2019 12:04
Visma.net Payslip er den anbefalte måte å distribuere lønnsslipper på. Les om fordelene med Payslip her.     Slik gjør du det: 1. Om du benytter Visma.net Expense, Time og/eller Absence vil samspillet mellom Visma Lønn og Visma.net normalt være gjort.   Det sjekker du enkelt ved å gå inn på  "Rutiner | Registrering | Visma.net | Oppsett". Hvis du har "grønne lys" som vist i bildet, er det bare å "aktivere" Visma.net Payslip     Om ikke "grønn hake" viser på øverste rad, er ikke Visma On Premises Gateway -  OPG / Visma Cloud Gateway  - VCG installert/aktivert.  Du kan lese om det her.  Din Visma Partner kan hjelpe deg med å installere OPG / VCG.   2.   Ved utskrift av lønnsslipper, velger du "Klargjør for publisering / send på e-post skriv ut resten" (i feltet "Utsendelsesmetode". Trykk 'Forhåndsvisning'. Siden som kommer opp vil være blank ved denne utsendelsesmetoden.    3.   Publisering av lønnsslipper finner du under "Rutiner | Registrering | Visma.net | Payslip" NB! Du kan angi hvilken dato lønnsslippene skal publiseres! Med det kan du kjøre rutinen f.eks den 18. og sin at lønnsslippene skal publiseres den 20.            4.  Gratulerer, du har nå sendt lønnsslipper til Visma.net!   Ansatte kan se alle sine lønnsslipper På mobil  (som vist her) I Visma.net  (som vist under)   5.   Ved behov for å korrigere en eller flere  lønnsslipper, følger du oppskriften på nytt       Spørsmål til support Hvilke ansatte vil motta lønnsslippen via Payslip? - Alle ansatte hvor det avkrysset i feltet  "Visma.net" i ansattbildet. Ansatte som ikke vil ha lønnsslippen via Payslip, hvordan gjøres det? - fjern avhakningen  "Visma.net" i ansattbildet (forutsatt at personen ikke benytter Expense, Time & Absence). Disse ansatte vil da få lønnsslippen sin på e-post / utskrift. Vil den ansatte ha tilgang til sine lønnslipper hvis den ansatte slutter? - Det styres av ditt firma. Hvis bruker beholder rollen "Payslip user" så vil den ansatte ha tilgang. Vi anbefaler da at den ansatte endrer sin e-postadresse fra firma e-postadresse til en privat adresse.  Koster Visma.net Payslip noe? - Fra 2020 vil det koste kr 3.- pr. publisert lønnsslipp. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-11-2019 12:01
Visma Lønn kan sende lønnsslippen til de ansatte via e-post. Dette gjør at du sparer tid og penger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-11-2019 10:57
Fusjon er når to eller flere selskaper (juridiske enheter) slår seg sammen til ett selskap. Ett selskap (overtagende selskap) tar over virksomheten til ett eller flere selskaper (overdragende selskaper). Hva du må gjøre? Ved fusjon må: Overdragende selskap oppgi sluttdato på arbeidsforholdene Overtagende selskap oppgir startdato på de nye arbeidsforholdene Les mer i veiledningen til a-meldingen.   Mange av de firmaer som fusjonerer ønsker å beholde historikken, dette lar seg gjøre med følgende fremgangsmåte: Ta en sikkerhetskopi. Endre arb.status på alle ansatte til sluttet, legg inn sluttdato. Send inn A-melding (kun arb.forhold hvis det ikke har vært noen lønnskjøring). Ta en ny sikkerhetskopi + utkopiering. Denne utkopieringen kan benyttes hvis det er behov for å rette a-melding tilbake i tid. Beste løsning vil da være å opprette et nytt firma i Visma Lønn, hvor utkopiering fra pkt. 4 lese inn. Du vil da ha 2 firmaer, et med det gamle org.nr og et med det nye. Legg tilbake sikkerhetskopien fra pkt. 1. Endre org.nr. i firmaopplysninger og virksomhetsnr. på arb.sted. Etter veiledningen skal det nå endres ansattdato, men det skaper ingen feil for a-meldingen  hvis du lar opprinnelig start dato stå. Hvis du ønsker å endre ansattdato (gjør at utvalg må endres på bl.a. jubileums listen) så må det i tillegg til å endre ansattdato på fanen "Ansattopplysninger" også endre fra dato under "Arbeidsforhold".   Hvis ditt firma ikke ønsker historikken, men ønsker å opprette nytt firma og kun importere ansatte. Da har du mulighet for dette, ved å følge fremgangsmåten i dette brukertipset.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎14-11-2019 14:52
Bransjenormen legger til rette for at lønnssystemene kan rapportere de samme data til de fleste pensjonsleverandørene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-11-2019 10:31
Innrapportering av utenlandske pendlere i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-11-2019 10:29
I dette brukertipset vil du finne en veiledning på hvordan du kan rapportere lønn til utenlandsk ansatt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-11-2019 10:12
Feriepengegrunnlaget er enten for høyt eller lavt, og du ønsker å endre dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎13-11-2019 08:22
Noen kunder ønsker ikke bruke ny integrasjon med Visma.net. Hvis det bare brukes Expense er dette mulig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-11-2019 12:26
Support har fått flere henvendelser på hvordan rapporten "Årsverk" kommer fram til tallene den viser.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-11-2019 10:13
Dette tipset inneholder de tekniske forutsetningene som må være tilstede for en problemfri kjøring av Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-11-2019 09:22
Hvordan sette opp integrasjon mot Visma Lønn og hva må være satt opp i Visma Severa? Svarene finner du her:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎05-11-2019 10:00
Ved registrering av permittering eller den ansatte har vært sluttet og begynner på nytt, er det et par ting du må gjøre.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎05-11-2019 08:35
Oppsett for Ikke mulig dagsverk 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Bli med på Lønnsforum 2019