avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎29-05-2020 10:28
Med rutinen "Lønnsjustering" (Excel-ark integrert med Visma Lønn) kan du spare mye tid! Rutinen kan kjøres for alle ansatte i bedriften, eller for deler av den.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎07-10-2020 15:05
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎07-10-2020 15:04
Innføring i hvordan man fører lønnsart 190.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎07-10-2020 15:01
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎07-10-2020 14:58
Oppsett for Lønnsart 17 - Overtidstillegg 50%
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎06-10-2020 12:17
I Altinn kan du bestille en avstemmingsrapport som oppsummerer det du har sendt i A-meldingene
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎30-09-2020 12:01
Visma support har fått en del henvendelser på hva man skal gjøre i Visma Lønn i forhold til tiltakspakker i forbindelse med Covid-19 hvor det ble  bestemt at arbeidsgiveravgiften for 3.termin 2020 reduseres med 4 prosentenheter.  Dette kan du også lese mer på Skatteetatens sine sider.   Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å oppgi arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlige satsene. Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav med det nye beløpet til arbeidsgiverne før forfall 3. termin.  Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober. De som allerede har betalt opprinnelig beløp til normal forfallsdato, vil få tilbakebetalt differansen.   Du skal altså ikke gjøre noe i Visma Lønn, men for enklere avstemming vil vi anbefale å føre reduksjonen på kontoer i nærheten av 5400 / 2770, f.eks 5401 (kredit) / 2771 (debet)manuelt i regnskapet. Dette gjelder uansett om du har valgt å vente til krav med redusert beløp, eller om du har fått tilbakebetalt reduksjonen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎24-09-2020 13:38
I enkelte tilfeller kan behovet oppstå for å endre nummeret på ansatte, avdeling, prosjekt, hovedbokskonto, lønnsartnummer. Dette er mulig i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-09-2020 14:40
Her finner du oversikten over webservice adresser som Visma Lønn bruker.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎22-09-2020 13:00
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎22-09-2020 12:59
Oppsett for Lønnsart 160 - Smusstillegg 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎22-09-2020 12:56
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎22-09-2020 11:25
I dette brukertipset finner du kjente feilmeldinger ved å sende inn inntektsmelding fra Visma Lønn.   Feilmelding: Reportees of type LegalEntity is not allowed to use the 4936/2 service For å sende inntektsmelding fra Visma Lønn må virksomhetsnummer være registrert på arbeidssted under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registrere". Dette er krav for å sende inn inntektsmelding.    Feilmelding: "Startdato for foreldrepengeperioden kan ikke være mer enn fire uker frem i tid". Inntektsmelding for foreldrepenger kan ikke sendes tidligere enn fire uker før foreldrepengeperioden starter: https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/nav-og-altinn-tjenester/inntektsmeldinghttps://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/digital#chapter-3   Andre kjente utfordringer: Ansatte som har redusert stillingsbrøk, vil få feil beløp. Dette må endres manuelt Dersom dere bruker koden "NAV utbetaler sykepenger" og det er registrert egenmelding på den ansatte før sykemelding starter, det vil komme beløp på feltet "Refusjon" i inntektsmeldingen. Dette må manuelt fjernes. Beregnet inntekt per måned blir beregnet ut fra "Faste transaksjoner" på den ansatte, hvis den har lønn som avviker mer enn 25% i de tre siste månedene før fraværet. Dette er ikke riktig og arbeidsgiver må korrigere beløpet manuelt.  https://oppslag.visma.no/juridisk/regelnytt/Sider/3-ting-du-m%C3%A5-vite-om-digitale-inntektsmelding.aspx Tips blir per i dag ikke med i grunnlaget, dette må taes med og beregnes manuelt i grunnlaget for "Beregnet inntekt per måned".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎21-09-2020 09:46
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎21-09-2020 09:45
Oppsett for lønnsart 15
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎21-09-2020 09:42
Hjelp til hvordan man fører parkering i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎21-09-2020 09:35
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎11-09-2020 13:50
Altinn har løst problemet nå! --------------------------------- Flere kunder opplever at de får feilmelding ved innsending av A-melding og skattekort til Altinn. Feilmelding" Your request suffered from a non-functional error".   Det er ikke noe feil i Visma Lønn, men det er Altinn som har problemer nå. Du kan følge med på driftsmeldinger hos Altinn her: https://www.altinndigital.no/driftsmeldinger/  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎10-09-2020 16:15
Oppstart av Visma Lønn i begynnelsen eller midt i året.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎10-09-2020 14:26
Innberetning på bil utenfor standardreglene
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Lønnsforum Høst