Mine områder
Hjelp
Heidi Bjørsvik
CONTRIBUTOR **

Automatisk utfylling av inntektskjema

av Heidi Bjørsvik

Har en ansatt som er i 20% ulønnet permisjon og jobber 80%. Hun har derfor arbeidsstatus: Permisjon pga A-melding.

Når jeg skal ta ut inntektskjema ifm med sykdom, blir nesten ingen felt fylt ut. Det blir ikke satt opp noen dager som er innenfor arbeidsgiverperioden og det er satt opp at hun ikke er i arbeid.

Siden vi nå må bruke arbeidsstatus permisjon på ansatte som egentlig er i arbeid, men bare har redusert noe av stillingen, vil dette være en problemstilling som kommer ofte.

Vi ser også at punkt 2.2 "Beløp utbetalt i arbeidsgiverperioden" blir feil i mange tilfeller. Vi får i retur fra NAV når beløpet her ikke "henger på greip", så nå må vi sjekke dette hver gang vi fyller ut skjema.
Også her henger feilen sammen med at personer er i permisjon. De er oppført med 100% stilling, men blir kanskje bare lønnet i 60%.
Systemet takler heller ikke personer som har mer enn 100% stilling.

Tidligere var ikke noe av dette noe problem, så her må det ha blitt gjort noen grunnleggende endringer.

Hvordan kan dette løses på en enkel måte nå? Er det vi som gjøre noe feil, eller har andre også problemer med dette?

Håper Visma ser på hvordan dette kan korrigeres til neste oppdatering.

1 SVAR 1
Dagny Askevold
CONTRIBUTOR ***

av Dagny Askevold

Enkleste måten er å hente skjemaet på NAV.no og skrive inn opplysningene manuelt.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"