cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Byråkunde som fører lønn selv på Visma lønn

by Anne Christine Bråthe-Storeide

Noen andre regnskapsbyrå som har kunder som fører lønn selv i Visma lønn? Tenker da de har kjøpt egen ekstern Visma lønn lisens og kjører på byrået sin versjon. Ønsker erfaringsutveksling.

med vennlig hilsen
Anne Christine Bråthe-Storeide - Aval AS - www.aval.no
0 REPLIES 0