Mine områder
Hjelp
Mette Nybakken1
CONTRIBUTOR ***

Digital inntektsmelding fra Visma Lønn

av Mette Nybakken1

Jeg tenkte jeg skulle sende inn digital inntektsmelding fra Visma Lønn, men hvor angir jeg om det er NAV som skal utbetale sykepenger eller om det er arbeidsgiver som forskutterer sykepengene? Jeg kan ikke finne noe felt hvor jeg skal krysse av for dette.

15 SVAR 15

av Renate Martensson

Hei,

 

Hvis dere opplever feil på inntektsmeldingen, ta kontakt med oss på support via e-post til 
lonn@visma.no eller telefon 40 10 40 17.

Mette Nybakken1
CONTRIBUTOR ***

av Mette Nybakken1

Hvis noen leser denne tråden, så synes jeg det er greit å informere om at jeg nå har fått svar fra Visma på hvorfor denne feilen har oppstått. Det aktuelle sykefraværet startet her med en egenmelding, og da er det i følge Visma en feil i systemet (vi bruker versjon 13.10.) som gjør at refusjonsbeløpet kommer fram selv om NAV skal utbetale sykepenger.

Evelyn Ask Liland
CONTRIBUTOR *

av Evelyn Ask Liland

Hei

Regner med at det skjemaet der en må fylle ut næremste leder i altinn som bestemmer om det skal utbetales sykepenger eller ikke, direkte til den sykemeldte. Her må en ihvertfall oppgi om en forskutterer sykepenger eller ei.

Mette Nybakken1
CONTRIBUTOR ***

av Mette Nybakken1

Under fraværsregistreringen velger man jo også fraværskode. Jeg skulle tro at det var nok å registrere her om det er NAV eller arbeidsgiver som utbetaler sykepengene, men det er tydeligvis ikke nok.

 

På skjemaet jeg har sendt inn, har jeg satt fraværskoden for at NAV skal utbetale sykepenger. Men arbeidstaker har ikke fått utbetalt sykepenger fra NAV, og når han ringer NAV får han beskjed om at arbeidsgiver skal forskuttere.

 

Så jeg må si at det er vanskelig å vite hvor NAV henter disse opplysningene fra.

Godkjent løsning
Renate Martensson
VISMA

av Renate Martensson

Hei,

 

Det er veldig fint at brukerne av Community hjelper hverandre med løsninger. Vi vil gjerne komme med en løsning her.

 

Det er fraværskoden man bruker som angir om NAV skal utbetale sykepenger eller om arbeidsgiver forskutterer. 

For en oversikt over fraværskodene se her

Bruk fraværskode 2 - Sykmelding (arb.giv forskutterer sykepenger), hvis dere forskutterer sykepenger.

Bruk fraværskode 3 - Sykmelding (NAV utbetaler sykepenger), hvis NAV utbetaler sykepenger.

 

Feltet på Personalopplysninger er kun i bruk i forbindelse med visma.net Calendar.

Mette Nybakken1
CONTRIBUTOR ***

av Mette Nybakken1

Jeg har nå snakket med NAV, og grunnen til at det på denne saken har blitt registrert hos dem at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, er at det har blitt oppgitt et beløp under refusjonskrav. Jeg ser at dette beløpet står under fane 6 "Refusjon" i inntektsmeldingen i Visma Lønn, og dette har blitt fylt ut automatisk. Men siden jeg har brukt fraværskode 3 for at NAV skal utbetale sykepenger, så bør det jo absolutt ikke komme et beløp her. Det bør jo være en link i systemet som sier at ved fraværskode 3, så skal refusjonskravet være kr 0. Dette bør dere se på!

Rune Mathisen
CONTRIBUTOR ***

av Rune Mathisen

Takk for innlegg om viktig funksjon.

 

Men er det ikke en betingelse for at fraværskoden "nav utbetaler" fra fraværsregistreringen, skal komme med i A-meldingen, og dermed med i NAVs "automatiske saksbehandling", at det er huk'et av for "hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistreringen", under firmaopplysninger - lønnsopplysninger?

 

Alternativt huk'es det av for permisjonstyper o.a på ansattkortet til den enkelte.

Mette Nybakken1
CONTRIBUTOR ***

av Mette Nybakken1

Det er et poeng. Kanskje det er manglende hake der som forkludrer innsendingen her. Men samtidig står det jo "hent permisjonsopplysninger", og er en sykemelding en permisjon?

Rune Mathisen
CONTRIBUTOR ***

av Rune Mathisen

Hei! Vel, en sykemelding er vel en "sykepermisjon". Når denne huk'en er på så kommer i hvertfall alle permisjonstyper fra fraværsmodulen med som "ansattopplysninger" i A-meldingen. Det er bare å sjekke A07. Det har fungert i forhold til foreldrepenger, har jeg sett.

Mette Nybakken1
CONTRIBUTOR ***

av Mette Nybakken1

Ok. Men likevel har det når jeg har brukt fraværskode 3 "NAV utbetaler", automatisk kommet et refusjonsbeløp på fane 6 i inntektsmeldingen i Visma Lønn. Og det er denne NAV har brukt for å tolke at arbeidsgiver her forskutterer. Og jeg mener at så lenge jeg har satt kode 3, så bør ikke Visma Lønn beregne noe refusjonsbeløp som settes opp i inntektsmeldingen.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei. synes det er mange fraværskoder her og lurer på ved foreldrepermisjon kan man vel bruke kun nr 15 permisjon? eller skal man bruke nr 16 Foreldrepenger? Vi forskutterer lønn.

Mette Nybakken1
CONTRIBUTOR ***

av Mette Nybakken1

Men jeg har satt fraværskode for at NAV utbetaler sykepenger. Likevel får ikke arbeidstaker penger fra NAV, og når han ringer dit får han beskjed om at arbeidsgiver skal forskuttere. Dette synes jeg er skummelt!

Eva Gro
CONTRIBUTOR **

av Eva Gro

Ja, vi bruker Calendar.

Når du oppgir Leder får du spørsmål om arbeidsgiver utbetaler utover arbeidsgiverperioden, - kanskje det er der det bestemmes da?

Eva Gro
CONTRIBUTOR **

av Eva Gro

 

 

Jeg er ikke 100% sikker, men regner med det hentes fra ansattkortet.

Velg ansatte+ fanen personalopplysninger, - og litt ned på venstre side har du valget.

 

I-2.JPG

Aina Sundvoll
PARTNER

av Aina Sundvoll

Hei.

 

I alle mine klienter står det ingen verdi i dette feltet.  Må dette feletet nå ajourføres på alle ansatte før vi sender inntektsmeldinger via Visma Lønn?

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"