cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR ***

Expense lønnsart diett

by Yvonne Stovner

Hei

 

Ser av info om at de som har Expense ikke trenger å gjøre  noe med lønnsarter i forbindelse med de nye satsene på diett. Expense har vi men kan se av en reiseregning at det har blitt tatt full døgnsats ved 8 timer inn i nytt døgn. Trodde at det da skulle være kr 297,- for dette døgnet. Skal det legges inn noe på lønnsartene for at dette skal slå ut?

0 REPLIES 0