Mine områder
Hjelp
MarionA
CONTRIBUTOR **

Mertid/overtid

av MarionA

Takker for tipset om mertid/overtid. Det var til stor nytte.

På lønnsart for mertid skal lønnslippkatergori være overid eller timelønn ?

 

Hilsen Marion

 

2 SVAR 2
Laila Eikemo
CONTRIBUTOR ***

av Laila Eikemo

Hei

Vi har pr i dag ikke gjort noe med dette, de ansatte får full lønn hos arbeidsgiver ved sykemelding utover arbeidsgiverperioden.

Da er det vel feil i veiledningen til a-meldingen dersom det virkelig er sånn at vi skal splitte "overtid" i mertid og overtid ut fra aml for å få riktig sykepengegrunnlag?

Hvorfor opplyses det ikke om dette inne på altinn/a-meldingen? Eller er det jeg som ikke klarer å finne rette infoen der?

I veiledningen til a-ordningen, oppdatert 01.mars 2017, står følgende om overtid:

Overtidsgodtgjørelse 
Overtidsgodtgjørelse er kontantvederlag som er gitt som kompensasjon for arbeidet overtid. 
Alle kontante vederlag for overtidsarbeid utover avtalt arbeidstid er å betrakte som overtidsgodtgjørelse.

Gjelder både der arbeidsgiver utbetaler ordinær timelønn og overtidstillegg eller der kun overtidstillegget kommer til utbetaling.Ved rapportering av overtidsgodtgjørelse skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt overtid rapporteres samtidig som du rapporterer lønn. 
Unntak!
Ved rapportering av etterbetaling for timer hvor antall timer er rapportert på en tidligere periode, skal antall settes til 0,-.

Eksempler:

Full stilling + overtid

Arbeidstaker jobber 100 % stilling (antall timer per uke som en full stilling tilsvarer = 37,5)

I tillegg jobber han 2,5 timer overtid en uke.

2,5 timer + hele beløpet for overtidsgodtgjørelsen rapporteres som overtid.

Deltidsstilling + overtid
Arbeidstaker jobber 50 % stilling (antall timer per uke som en full stilling tilsvarer = 37,5)
I tillegg har han jobbet 3 timer ekstra utover sin 50 % stilling. 

De 3 ekstra timene rapporteres ikke som overtid, men timelønn.
Dette er uavhengig av om timelønnen for dette merarbeidet er høyere enn ordinær timelønn for

 

 

mvh Laila

 

 

 

 

    

av Reverta Al-Safar

Hei Marion.

Timene for mertid skal rapporteres inn som ordinære timer, uansett om firmaet betaler med ordinær sats eller med overtidssats.
For at den ansatte enklere skal kunne f.eks. avstemme sine lønnsslipper mot lønnsoppgaven så vil det være riktig å sette denne under lønnsslippkategorien for Timelønn.

Men dette er opp til dere hva som faller mest naturlig - her er det ingen fasitsvar.

Mvh
Reverta / Support Lønn & HR 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"