cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Overføring av lønnarter/konti til Expense

by Monica Knædal

Vi har opprettet nye lønnarter og konti i Visma Lønn, som vi ønsker å få overført til Expense - men ingenting skjer etter eksport. 

 

Eksempelvis porto. Lønnart er opprettet, knyttet til konto i Visma lønn og forsøkt overført. Kontoen dukker ikke opp i hovedbokslista i Expense, og lønnarten er ikke tilgjengelig når man prøver å legge denne til i "utlegg" arten. 

 

Noen råd på veien her?

1 REPLY 1
CONTRIBUTOR ***

by MalinGjerde_

Hei!

Kan det være at du ikke har satt kryss for at denne skal benyttes i Visma.net?