cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Anonymous
Not applicable

Provisjonslønn

by Anonymous

En ansatt jobber på provisjon og skal få lønnen sin ift. salget. Kan lønnsart 55 brukes her? Prøver å teste dette ved å legge inn sats og antall, men lønnsarten krever også grunnlag ? Hvor kommer dette fra og hvor legges dette inn ? En slik provisjon må kanskje beregnes på forhånd og utbetales som et beløp ? Har noen erfaringer med å bruke lønnsarten eller behandle slik provisjon i lønnssystemet ?

Jaana Lindland

2 REPLIES 2

by Gunnar Glendrange

Om man ikke ønsker å regne ut og legge inn beløpet selv,

må grunnlaget angis på et vis ... er lønnsarten definert med behandlingsregel 4 - så må du angi det i et felt som heter "Grunnlag". Det er et felt man sjelden benytter, men det er tilgjengelig.

Alternativet er å angi grunnlaget i antall-feltet, om man føler det er like greit.

Da kan lønnsarten se slik ut ... i dette eksempelet har jeg lagt inn provisjon 15% op arten (0,15) ... du kan angi det som er riktig for dere, evt angi det pr gang - i det du angir grunnlaget

Håper dette fører frem!

 

gunnar

CONTRIBUTOR ***

by Oddny Vereide

Hei,

Jeg bruker lønnsart 55 og legger inn beløp. Hos meg ligger lønnsarten med behandlingsregel: 1 - Beløp. 

Du må kanskje ha behandlingsregel 3 - Sats * Faktor * Antall, om det er det du ønsker å bruke?

 

Oddny Vereide