Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Selvstendig næringsdrivende

av Anonymous

Selvstendig næringsdrivende skal ikke lenger rapporteres på LTO-kode 401.

Jeg lurer på om og i tilfelle hvordan disse skal føres i Visma lønn. Hvis ja, vil det bli laget en rapport / skjema for innsending til Alltinn.

23. jan. 2015 Inger Veiteberg 

4 SVAR 4

av Gunnar Glendrange

Ved honorar til opphavsmenn må fødselsnr angis ja.

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei igjen.

Dette hjalp meg litt på veg, men jeg lurer på noe annet.

Tidligere kjørte vi alle SN inn på kode 401.

Nå skal kun disse som du nevner ovenfor her (honorar til opphavsmenn) inn i A-melding.

Alt vel så langt.

Vi har endel som FAKTURERER oss denne royaltien. Skal jeg ringe og be om fødsels- og personnummer?

La oss også si at jeg har vedkommende allerede liggene inne i systemet som "ordinære lønnstaker" med alle vitale data - han vil jo tilte i vinkel om jeg brgynner å rapportere inn dette på ham som person, tror du ikke? Hva kan jeg gjøre i dette tilfellet?

Men - jeg har jo lagt inn A-meldingsnr 1328 på lønnsarten 261 som fungerer på lik linje som 260 (utb til næringsdrivende).

 

av Gunnar Glendrange

I og med at de ikke skal rapporteres fra lønn lengre (jfr. A-meldingen) er det kunstig / unødvendig å registrere dem i et lønnssystem. Etter mitt syn bør de rapporteres ut i fra fakturaen de leverer sin oppdragsgiver.

Jfr Skattedirektoratets "kodespeil" skal honorar til oophavsmenn i 2015 innrapporteres som "Kontantytelse - næring" , i Visma Lønn A-meldingsnr 1328  (Kontantytelse - annet).

 

 

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Dette lurer jeg også på. Og når jeg har noen selvst næringsdrivende som går under dette:

Honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk :

 

Hvilken art skal jeg bruke?

Hvordan skal jeg legge de inn i VL?

Kan jeg legge de inn med org.nr. når jeg har ikke fødsels- og personnummer?

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"