Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

endre nye satser i 2014

av Anonymous

Hei !

Kan man endre offentlige satser (diett/bilgodtgjørelse) på alle selskap samtidig, slik at ikke alle regnskapsførere trenger å gjøre det selv? Og er det en samleside med alle endringer fra 2013-->2014?

1 SVAR 1

av Gunnar Glendrange

Alle satser skal bli oppdatert av seg selv med årsavslutningsversjonen. Unntaket er satser relatert til reiseregninger. De oppdateres i reiseregningssystemet (Visma Travel Expense / Visma.net Expense). Om du ikke bruker det, må evt satser du har på lønnsart relatert til diettgodtgjørelse f.eks endres manuelt. Forsåvidt også bilgodtgjørelse og slikt, men der er satsen fremdeles 4,05. Om du må gjøre det for alle firma, avhenger av om du benytter felles lønnsartregister (for flere/alle) eller ei. Det er ikke vanlig å ha felles register. Men med fagsystemer for alt, trenger du altså ikke gjøre noen ting:)

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"