Mine områder
Hjelp
SiljeÅ
CONTRIBUTOR *

Calender - fravær 1-3 dager - 4-16 dager + + ved deltidssykemelding

av SiljeÅ

Fraværsoversikten min blir  feil på ansatte med deltidssykemelding. Har lagt inn prosentvis sykefravær i periodene det gjelder.  Eksempelvis foreslår systemet at ansatt som er 40% sykemeldt har 7,8 dagsverk  fravær i kategorien 1-3 dager, det er jo ikke mulig.  

 

Totalt sykefravær blir riktig, men fordelingen 1-3, 4-16 og over 16 dager blir feil.

 

Rapportene brukes både til SSB rapportering og i HMS arbeid, burde ikke være nødvendig å regne fravær ut manuelt i 2023.  

Innspill?

 

2 SVAR 2
SiljeÅ
CONTRIBUTOR *

av SiljeÅ

takk Gry 🙂 .  For galt at det må tas manuelt, håper visma kan følge opp saken. 

Gry O
CONTRIBUTOR *

av Gry O

Hei.  Har undersøkt dette og svaret som ble gitt av Visma var:

Fraværet i rapporten er basert på den nye logikken vi implementerte for en tid siden.   Hver dag er en et selvstendig fravær i denne registreringen, siden den ansatte er tilbake på jobb mellom den prosentvise sykemeldingen hver dag.   Da blir det x-antall fravær og x-antall dager, og hvert fravær er i gruppen 1-3 dager.   Det har vært mange diskusjoner angående denne rapporten, og vi landet på denne logikken etter rådslagning med vår juridiske avdelingen.   Jeg tipper at det kan være ulike tolkninger om dette, og det som da blir litt av "problemet" i denne saken er også at det ikke er noen veiledning om hvordan dette skal være fra myndighetene.  

 

Men undersøkte med Simployer ang dette og her er svaret som kom fra dem.

Det anses ikke som er korttidsfravær selvom den ansatte arbeider gradert og noe hver dag. Dersom arbeidstakeren er 60% sykmeldt over tid skal dette føres på mer enn 16 dager.

En sammenhengende sykmelding teller som ett tilfelle uavhengig av om det er 1 dag i denne sykmeldingen eller 30 dager.

 

Slik at pr dags dato så regner jeg dette ut manuelt,  dessverre. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"