Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Ønskefunksjon: Egendefinerte delsummer/grupperinger på faktura, tilsvarende tilbud

av Anonymous

Hei!

Når man setter opp et tilbud kan man lage delsummer og så dra ulike tilbudsposter til de ulike delsummene for å gruppere tilbudet på en best mulig måte.

Det hadde vært veldig kjekt å hatt muligheten for å gjøre det samme på en faktura, dvs. at man kan lage en egendefinert delsum/gruppe og så dra ønskede timer og/eller produkter inn under nevnte delsum.

2 SVAR 2
Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei Maria!

Takk for svar.  Håper det er muligheter for å implementere det!

Jeg er klar over grupperingsfunksjonen, samt muligheten for å presentere dataene i et vedlegg. Den muligheten er veldig kjekk å ha når en kunde ønsker/etterspør detaljert informasjon omkring f.eks. timebruk, selv om jobbtypene i utgangspunktet blir gruppert på faktura. Men selv med grupperingsfunksjon og vedlegg er fakturaen likevel nokså "låst" i presentasjonsformen.

Ofte ønsker vi, og ikke minst kunde, at faktura skal ligne mest mulig på tilbudet som ble gitt, slik at den både er gjenkjennelig og at evt. avvik/justeringer er veldig lett å se. Tilbudsmodulen i Severa er utrolig bra og fleksibel, og ethvert tilbud kan settes opp/spesifiseres etter en kundes ønske. Det hadde vært fantastisk om fakturamodulen kunne vært like fleksibel!

Kanskje kunne også et fakturautkast, rent layoutmessig, hatt muligheten for å "basere" seg på et gitt tilbud, slik at delsummer o.l. som ble benyttet i tilbudet automatisk står på fakturautkastet. Så er det nærmest bare å dra ulike arbeidstimer/produkter o.l. inn under de samme delsummene og deretter velge f.eks. gruppering av arbeidstimer på jobbtype hvis man ønsker det.

 

Mvh, Espen

Anonymous
Ikke relevant

av Anonymous

Hei, Espen!

Det er ikke mulig å presentere dataene på den måten på faktura, men vi ser på muligheter for det.

Du kan bruke grupperingsfunksjon for å vise timer, produkter og reiser gruppert per ønsket dimensjon på faktura. Det gjør du på fane Innstillinger på faktura - Gruppering av fakturaposter. Hvis du grupperer med vedlegg (setter en hake for vedlegg ved siden av gruppering av timer/produkter/reiser på samme side), vil dataene presenteres som du ønsker å vedlegget  - delsum først og så relevante poster under og så neste delsum osv. Se eksempel her:

https://support.severa.com/attachments/token/XuHkZju3s7DIW2sXVL9coGfet/?name=example_invoice.pdf 

 

Mvh, Maria

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"