Fagområde for purring & inkasso
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

For å løse purre- og inkassosaker raskt, er det avgjørende at vi har mest mulig informasjon om våre kunders kunder. Det er derfor viktig at vi mottar mest mulig og riktig informasjon fra dere. Navn og adresse Sørg for at vi mottar fullstendig navn og adresse og at dette til enhver tid er oppdatert hos dere. Telefon- eller mobilnummer Det er en fordel at vi mottar mobilnummer til sluttkunden da utring og SMS er noen av våre virkemidler for å få løst saker på et tidligere tidspunkt. E-post Det er en fordel at vi mottar e-post til sluttkunden da e-post og er et viktig virkemiddel for å få løst saker på et tidlig tidspunkt. Organisasjonsnummer til bedriftskunder Det er svært viktig at vi får riktig organisasjonsnummer til bedriftskunder da dette sikrer en ryddig prosess og rett mottaker av våre brev. Fødsels- eller personnummer til privatkunder Hvis sluttkunden er en privatperson er det en fordel at vi mottar fødsels- eller personnummer. På samme måte som organisasjonsnummer, sikrer dette en ryddig prosess og korrekt mottaker av våre brev.
Finansdepartementet har publisert ny forsinkelsesrente fra 1. juli 2019.
Utbetaling av skatteoppgjør og feriepenger gir erfaringsmessig flere innbetalinger, send inn dine saker idag.
Nyheter i oppgraderingen av Visma Kreditorweb 10. april.
Oppdater til vårt nye navn i dine systemer.
Les om elefanten i rommet