Mina produkter
Hjälp
maxamaxa2
CHAMPION *

Förbättrad allokering och styrning av vad som skall plockas samt autogenerering av utlev. för rest

av maxamaxa2
Status: Förslagslådan

I ordervyn är det idag mycket svårt att dels styra vad som skall med till utleverans och vad som är allokerat. Då produkter på restorder kommer hem bör det även finnas funktion för att automatiskt öppna order och skapa utleveranser för dem. Idag behöver man manuellt hålla koll på vilka restordrar som det kommit hem produkter till och manuellt allokera artiklarna innan man skapar en utleverans.

 

  • Det smidigaste vore om allokeringen, med antal att allokera, hamnade direkt i tabellen för artiklarna, alltså en kolumn för "att leverera" där antalet i "att leverera" kommer med på utleveransen och uppdateras automatiskt när ordern skapas eller öppnas, med tillgängligt antal på lager.
  • Idag allokeras inte artiklar i struktur automatiskt, dessa måste allokeras manuellt. Samma som ovan så bör ej lagerförda artiklars ingående komponenter synas direkt i ordervyn och allokeras som övriga artiklar. Automatisk allokering ska alltså gälla alla artiklar även de i struktur!
  • Om man har en öppen utleverans och restade produkter kommit hem då man skriver ut följesedeln bör en ruta komma upp med "Fler produkter på ordern är nu tillgängliga, komplettera utleveransen?".
  • Om man har en restorder och produkterna blir tillgängliga så bör det finnas en automatisk rutin som öppnar upp och skapar en utleverans (2-3ggr/dag kanske?) för de restade produkterna. Idag måste detta övervakas manuellt.
  • Det bör finnas en tydlig indikering att man ska gå in och välja serienr/lotnr om det är krav på artikeln (inte bara när man försöker spara, utan direkt på raden).
  • Då man har en artikelrad i en order med flera batchnummer så ska alla batchnummer automatiskt allokeras (nu måste allokera-rutan klickas i manuellt per rad med batchnummer vilket är mycket lätt att missa.

 

Vet att det arbetas på ett nytt orderflöde vilket är mycket bra då nuvarande inte alls verkar ha räknat in att det ska fungera i en organisation med lager, men det ovanstående är mycket kritiskt och bör åtgärdas omgående!

1 Kommentar
av Christian Sandell
Status changed to: Status: Förslagslådan
 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här