Mina produkter
Hjälp

Meddelande -122

av Jonas Pålsson

Om du får meddelande -122 så tyder det på att du försöker bokföra mot ett konto som har inställt att avdelning och/eller projekt är obligatoriskt.

Meddelandet kan visas i alla moduler där det är möjligt att generera verifikat, dvs i order/fakturamodulen, verifikatregistrering, inköpsmodulen samt vid period- och årsavslutning.

Om du vill bokföra mot avdelning och/eller projekt så måste du specificera det i den modulen som du arbetar i. Om det inte specificeras och du har gjort inställningar för att det krävs på vissa konton kommer detta meddelande att visas. Om du har angivit projekt och/eller avdelning i modulen du befinner dig och medelande visas behöver du gå igenom kontoplanen och kontrollera om denna inställning är aktiverad för flera konton.

Börja med att ta reda på vilka konton programmet försöker bokföra på.
Gå sedan till Visa – Redovisning – Kontoplan.
Leta fram ett av de konton som programmet försöker bokföra mot.
Gå in på fliken Avancerat och kontrollera om Avdelning obligatoriskt och/eller Projekt obligatoriskt är förbockat.
Ta bort eventuella bockar och klicka på Spara.

Upprepa ovanstående för alla övriga konton som programmet försöker bokföra mot då meddelande visas.

Notera: Det är inte alla systemkonton som gör det möjligt att ange avdelning eller projekt vid bokföring. Konto för öresavrundning (3740) är exempel på ett sådant konto. Det rekommenderas därför inte att ha avdelning och/eller projekt obligatoriskt inställt på detta konto

Får du meddelandet -122 vid årsbokslut så kan det bero på att du har denna inställning på konton, men att du inte har bockat för Generera ingående balans för konto, projekt och avdelning

Om du inte vill göra detta så måste du ändra inställningarna för kontona i kontoplanen enligt ovan.

 

Med vänlig hälsning

/Jonas

0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här