Mina produkter
Hjälp
Anonymous
Inte tillämpbar

Bättre uppföljning med hjälp av Attribut

av Anonymous

För att kunna få fram en bättre uppföljning av sin verksamhet kan man använda funktionaliteten Attribut. Det är en form av gruppering som kan användas på kunder, leverantörer och artiklar. Vilka attribut som skall användas ställer man själv in på företaget. Det kan bland annat vara vanlig text, en kombinationsruta eller datum/Tid. 

Exempel kan vara att man vill dela upp sina kunder i olika grupper efter antal anställda, storlek eller omsättning. Ett annat exempel kan vara att man vill ha koll på när kundernas serviceavtal löper ut. 

Vanligt är att man vill gruppera in sina artiklar i artikelgrupper med undergrupper uti från vilken typ av artikel det är. Tex kan en artikelgrupp vara bord, under den finns grupperna kök, konferens och vardagsrum. Under kök finns i sin tur grupperna björk, ek och fur. 

För att kunna följa upp på attribut måste nya förfrågningar som innehåller attribut skapas. Man kan då göra urval på kombinationer av attribut som finns på tex både kund och artikel.

Ta kontakt mer er partner för att få hjälp att sätta upp attributen och skapa förfrågningar för uppföljning.

0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här