avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in för att följa områden och för att få genvägar i denna meny

Användartips för Visma.net ERP

Sortera efter:
av Joakim Arvidsson VISMA
I den här artikeln går vi igenom vad som kan behövas korrigeras i Visma.net ERP när Storbritannien lämnar EU.   Brexit har skjutits upp fram till 31 januari 2020. Detta innebär att det fortfarande är oklart gällande huruvida ett handelsavtal mellan EU och Storbritannien kommer att finnas på plats när ett utträde tar plats.   Vi ber er därför att följa med på utvecklingen av situationen på Skatteverkets hemsida tillsvidare. När det är klart om hur utträdet kommer att ske, kommer denna artikeln uppdateras med information om det behövs göras några ändringar i Visma.net ERP.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎24-01-2020 16:04
Denna artikeln beskriver hur statusen Godkänd uppdateras på leverantörsfakturor, och varför denna processen ibland tar längre tid än förväntat/önskat.   Observera att vi jobbar på att få fram en lösning för detta problemet i form av ett nytt kösystem.   Processen för att få statusen Godkänd består av flera steg:   1. En användare klickar på Skicka till Approval  på en leverantörsfaktura. Detta gör att fakturan skickas till Visma.net Approval. Status Approval ändras till Skickad till Approval .   2. När ett flöde hittas i Approval skickas ett meddelande tillbaka till Visma.net ERP och status ändras till Väntar . Detta betyder att fakturan väntar på godkännande av någon användare i Visma.net Approval.     I nästa steg finns det två olika möjligheter: Fakturan blir godkänd i Visma.net Approval. Detta skickar ett meddelande till Visma.net ERP som ändrar Status Approval  till Godkänd . Fakturan blir avvisad i Visma.net Approval. Detta skickar ett meddelande till Visma.net ERP som ändrar Status Approval till Avvisad .   Idag har vi en kö för alla dessa meddelande. Detta för att säkerställa att statusen Godkänd blir uppdaterar i korrekt följd(Skickad till Approval -> Väntar -> Godkänd).   Vanligtvis tar denna uppdatering runt 30 minuter. När fler användare samtidigt hanterar fakturor i Visma.net Approval upplever vi dessvärre att det tar längre tid för statusen Godkänd  att komma till Visma.net ERP. Detta beror på att det blir en köbildning som leder till  fördröjningar på 1-2 timmar.   Detta får följande konsekvenser: Fakturor som har blivit skickad till Visma.net Approval blir stående med antingen status Väntar eller Skickad till Approval . Observera att fakturan kan vara tillgänglig för godkännande även om statusen inte är uppdaterad i Visma.net ERP. Fakturor som har blivit godkända i Visma.net Approval blir stående med statusen Väntar i Visma.net ERP och kan därmed inte behandlas vidare förrens statusen är uppdaterad.
Visa fullständig artikel
av Charlotte Mårtensson VISMA
Fick en kommentar idag från en kollega som sa att han inte använder i appen Visma Manager för att godkänna fakturorna från Visma.net Approval  eftersom det inte fanns funktion för att godkänna dem direkt i ärendelistan.  Jag blev lite förvånad och kanske är det fler som inte känner till att denna funktion har vi haft sen tidig höst.  Så här enkelt godkänner du dina utlägg och fakturor direkt i dokumentlistan.  Tryck på en rad för att öppna detaljer för fakturan/utläggen Håll fingret på en rad för att markera en faktura   Ladda ner appen via appstore    Visma Manager    
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎16-01-2020 15:18
Genom att använda Enhetsuppsättningar är det möjligt att skapa filter som kan användas i Balans- och Resultatrapporter. I denna artikeln går vi igenom hur man skapar en uppsättning som filtrerar på koddelar, och hur man lägger in denna i en rapport.   Konfiguration av Enhetsuppsättning Fönstret Enhetsuppsättningar (CS2060P3) hittar man under Arbetsytan Redovisning - Egenskaper .   För att skapa en ny enhetsuppsättning klickar du på +.   I fönstret som kommer fram lägger du först in en Kod och en Beskrivning .   Efter det lägger du in önskade filter du vill använda. I mitt exempel kommer vi att använda följande segment. Jag vill skapa följande filter: Underbolag = Underbolag 1 Avdelning = Alla Underbolag  = Underbolag 2 Avdelning = Avdelning 1 För att skapa ett nytt filter klickar man på +.     Skriv in en Kod och Beskrivning . Under kolumnen Datakälla , klicka på förstoringsglaset.   I fönstret som kommer upp väljer jag önskat värde, SE1 i fälten Startkoddel och Slutkoddel . Jag fyller inte i resterande koddelar då jag önskar att se alla.   Jag skapar därefter ett nytt filter och lägger in följande värden:   Efter att man har lagt in alla önskade filter klickar man på Spara och stäng .     Lägg in Enhetsuppsättning på en rapport För att lägga in en Enhetsuppsättning på en rapport går man först till rapporten och klickar på Redigera rapport .   Då öppnas ett nytt fönster. Här lägger vi in vår Enhetsuppsättning och klickar på Spara .   När man sedan skriver ut rapporten ligger filterna klara att användas till höger. Det går att nå de genom att klicka på filterknappen.     Tips! Om du har bokfört på många koddelar i systemet och upplever det långsamt när du öppnar en Balans- eller Resultatrapport kan du kryssa i Optimera rapport för enhetsuppsättning  när du redigerar rapporten.   Är denna rutan ikryssad måste du först välja ett av dina filter innan du kör rapporten.   Vill du sedan ändra koddel eller se alla behöver du köra rapporten en gång till.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎09-01-2020 11:57
Ibland händer det att automatiserade schemaläggningar inte körs som tänkt. Denna artikeln går igenom vad man bör tänka på ifall detta uppstår.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎20-12-2019 08:51
En populär funktion som kanske inte alla tänker på. Men det är möjligt att sortera t.ex orderrader på ett inköp eller försäljningsorder.   Du kan dra och släppa rader för att ordna om raderna i en order. Du kan även klippa ut en rad på en order genom att använda Klipp ut rad i snabbmenyn och sedan klistra in raden ovanför den markerade raden genom att ställa dig på en raden och använda Infoga utklippt rad i snabbmenyn. Se nedan för ett exempel.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎20-12-2019 08:48
Så här fungerar det när man ska skicka en elektronisk faktura till en kund och de önskar att man anger deras referens och ett referensnummer
Visa fullständig artikel
av Monika Andersson PARTNER
I mallen för rapporteringsinställningar gällande momsrapporten har ett fel noterats. Bokning av inköp tredjepartshandel med KAT 11 ger negativt värde i ruta E37 på VAT-rapporten trots att endast debetfaktura är registrerad. Detta innebär att en skapad rapport som skickas till SKV innebär fel i rapporteringen och kan ge onödig korrespondens med myndigheten.   Genom att ändra uppdateringsregeln för E37 Inköp tredjepartshandel EU från +utgående-ingående till +ingående-utgående, (se övriga EU inköpsrader på momsrapporten t ex C20, C21) får man rätt värde på VAT-rapporten. Se bifogade bilder
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎12-12-2019 10:30
I förbindelse med ett tidigare problem, ändrades filtreringsfunktionen i Betalningsförslag (AP301000) i version 8.17. Som standard är nu endast fältet Betalningsdatum ifyllt med dagens datum. Detta gör att det som standard endast är fakturor med dagens datum som Betalningsdatum som visas. Detta inkluderar fakturor som har förfallt.   Om du vill visa en faktura med förfallodatum i framtiden måste du lägga in ett datum i fältet Förfallodatum. OBS! Fönstret visar bara fakturor som tillfredställer alla datumfält. Samtidigt måste fältet Betalningsdatum vara ifyllt för att kunna välja fakturor/kreditfakturor. Eftersom fakturor som standard får samma Betalningsdatum som Förfallodatum innebär detta att i utgångspunkt sätter du Betalningsdatum till samma dag som Förfallodatum för att kunna visa och välja dessa fakturor.   Det är meningen att man bara ska behöva fylla i Förfallodatum men dessvärre är det just nu ett fel som gör att detta inte är möjligt. Felet är rapporterat och vi jobbar på en lösning.
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
Betalningar du skickar från Visma.net ERP till banken via AutoPay har ett betalningsdatum från Visma.net ERP.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎29-11-2019 12:58
Det är inte möjligt att radera en frisläppt budget så hur ska man då radera den?
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎29-11-2019 12:58
I denna artikeln visar vi vilka rapporter och förfrågningar som kan använda en budgethuvudbok.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎29-11-2019 12:57
I denna artikeln går vi igenom hur du kan modifiera en kolumn uppsättning för att även hämta upp tal från en budgethuvudbok.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎29-11-2019 09:18
Klicka här för att se en översikt över budget.   För att ändra i en godkänd budget går du till Budget (GL302010). Du kommer du in i bilden nedanför.   Välj önskad Huvudbok Välj det Räkneskapsår du önskar att ändra för Ändra på beloppet   Som du ser till vänster i bilden är dessa poster Frisläppta , det vill säga godkända. När en linje är godkänd är det endast möjligt att ändra på beloppet och fördela detta. Om en linje däremot inte är ikryssad under Frisläppt kan du radera eller göra alla andra ändringar på denna linjen.   Om du använder dig av en hierarki som är satt upp i Budgetkonfiguration (GL205000) är det möjligt att du inte får radera en Ej frisläppt linje på grund av att den finns med i konfigurationen. Då måste du radera kontot ifrån konfigurationen och sedan läsa i din budget på nytt genom att klicka på Hantera budget i Budget (GL302010).
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎29-11-2019 09:18
Tryck här för att se en översikt över budget.   För att en budget ska bli lagrad i den valda huvudboken måste den godkännas. När en budget är godkänd och därmed sparad i huvudboken så blir talen tillgängliga i rapporter och förfrågningar.    För att godkänna en budget, gå till Frisläpp budget (GL505510).     Markera de linjer du önskar godkänna och sedan Frisläpp . Ska du godkänna en hel budget kan du klicka på Frisläpp alla .   OBS! Det är inte möjligt att radera linjer från en budget som är godkänd och därmed lagrad i huvudboken. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎29-11-2019 09:17
Tryck här för att se en översikt över budget.   Denna artikeln går igenom hur du kan fördela i Budget (GL302010) när det är satt upp en budgethierarki. Du hittar mer information kring budgethierarki i denna artikeln.   Budgethierarki med en nivå   Jag har konfigurerat en hierarki som du ser i bilden nedan. Här finns grupperna Intäkter, Kostnader och Andra kostnader. Grupperna består av ett urval av olika konton. Det är endast definerat att koddel 0 ska användas.   Efter att man har konfigurerat hierarkin måste man konvertera budget till att använda denna, mer om detta i denna artikeln. Nedan ser du hur det ser ut efter en budget har konfigurerats.   Efter att du har lagt in Totalbelopp på varje linje ska detta fördelas, detta gör du genom att klicka på Fördela .     Du får då upp en dialogbox. Nedan finns information om vad de olika valen innebär. Inget val gjort - Jämnt över Väljer du detta kommer den markerade linjen att bli fördelad jämnt över alla perioder.   Används i alla poster för den här huvudposten - Jämnt över Alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade över alla perioder.   Använd i delposter - Jämnt över Samma som ovan, alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎29-11-2019 09:17
Klicka här för att komma till en översikt över budget.   Denna artikeln går igenom hur du fördelar i en budget när det inte är satt upp en budgethierarki.   För att fördela måste du först skapa en budget. Gå till Budget (GL302010) och välj önskad Huvudbok och Räkneskapsår . Lägg sedan till en linje och lägg in ett Totalbelopp . Klicka sedan på Fördela .       Efter att du har klickat på Fördela så får du fram en dialogruta. Här har du ett antal val.  Inget val gjort - Jämnt över Väljer du detta kommer den markerade linjen att bli fördelad jämnt över alla perioder.   Används i alla poster för den här huvudposten - Jämnt över Alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade över alla perioder.   Använd i delposter - Jämnt över Samma som ovan, alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎29-11-2019 09:06
Tryck här för att se en översikt över budget.   I del 3.1 upprättade vi en budget för år 2019 utan gruppering. I denna delen upprättar vi en budget för 2020 där vi hämtar information från en annan huvudbok. Du kan hitta mer information gällande huvudböcker här. Det är endast möjligt att ha en budget per huvudbok. Önskar man att ha flera budgetar måste man alltså upprätta flera huvudböcker.   För att skapa en budget och hämta data från en annan huvudbok gör du följande: Gå till Budget (GL302010) Välj Önskad Huvudbok Välj det Räkneskapsår du ska upprätta en ny budget för Klicka på Läs in poster i förväg   Jag ska upprätta en ny budget för år 2020 som är baserad på min budget från år 2019. Fältet Multiplikator (%) kan du använda för att multiplicera beloppen. Jag lägger in 120 eftersom jag har en tillväxt på 20% detta året.     Eftersom jag endast har skapat en budget för ett par konton för förra året så behöver jag ej ställa in några inställningar i detta fönstret. Önskar du ett speciellt urval av konton kan du välja detta här.     Här väljer jag vad som ska hända om posterna redan finns i min budget.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎29-11-2019 09:05
Klicka här för att komma till en översikt över budget.   I denna artikeln visar vi hur man aktiverar en budgethierarki efter denna är konfigurerad i Visma.net Financials. Hierarkin kommer att gälla för alla framtida budgetar som skapas i företaget.   Det ser ut enligt följande innan en hierarki har aktiverats:     För att aktivera en konfigurerad hierarki, gör följande:   Öppna Budget (GL302010) Klicka på Hantera Budget Välj Konvertera budget genom att använda aktuell budgetkonfiguration Klicka OK och OK igen Markera nu Trädvy för att få fram din hierarki. Då ska det se ut enligt nedan:       Trycker vi på till exempel gruppen Intäkter visas alla konton som har blivit placerade i den gruppen.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎29-11-2019 09:04
I denna artikeln går vi igenom hur du upprättar en budget utan gruppering i Visma.net Financials. 
Visa fullständig artikel