Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Sortera efter:
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎02-10-2019 13:52
Hej Jag vill passa på att informera alla användare att det finns möjlighet att mottaga driftinformation automatiskt vid händelser som direkt eller indirekt påverkar de tjänster man använder hos Visma. Genom att aktivera detta mottager man en e-post eller ett SMS direkt i samband med att vi publicerar statusinformation gällande ev. tillfälliga störningar, planerat underhållsarbete m.m. En fördel med denna tjänst är att du själv avgör vilka tjänster där du önskar bli automatiskt uppdaterad. För att aktivera prenumeration och sedan automatiskt hålla dig uppdaterad gör du enligt följande: E-mail 1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Ange din e-postadress och klicka "CONTINUE" SMS 1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Klicka på Telefonen 4)Välj land och skriv in ditt telefonnummer 5) Klicka på "SUBSCRIBE"   I listan som visas klickar man på plus-tecknet för att sedan markera de tjänster man använder och där man önskar får information. För Visma.net rekommenderas följande val om man använder dessa tjänster:  - Visma.net ERP: Aktivera de tjänster nedan som används inom Visma.net Visma.net Financials: Ekonomidel av Visma.net Visma.net Logistics: Logistikdel av Visma.net Visma.net Project Accounting: Ej aktiverat per idag, framtida funktionalitet Visma.net ERP API: Aktiveras då man har integrationer kopplade till Visma.net - Payroll & HRM: Visma.net Expense, tjänst används för att skapa underlag för utlägg/reseräkning - Visma Mobile Apps: Visma Attach, används för att fota kvitton i mobil till Visma Expense. - Visma Cloud Platform: Aktivera CP-Visma Connect för information gällande inloggning i systemet - Common Services: Aktivera de tjänster nedan som används inom Visma.net CS-Visma.net Approval, när man använder godkännandeflöden i Visma.net CS-Visma.net Autoinvoice, vid användning av Autoinvoice/Elektronisk fakturering i Visma.net CS-Visma.net Autopay, då det skickas betalningsfiler till bank via Visma.net Aktivera sedan din prenumeration genom att klicka "SAVE" längst ned på sidan. Nästa gång vi publicerar information som berör dessa tjänster mottager du en e-post eller ett SMS med länk till den aktuella informationen. Med vänlig hälsning /Jonas
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
Det händer att kunder returnerar en artikel. Denna artikeln beskriver hur du kan kan hanterar detta genom egna ordertyper i Visma.net.  OBS! Vi rekommenderar att fakturan för den ursprungliga försäljningen är bokförd före du gör detta.   Artikeln går igenom 3 olika scenarion: Kunden returnerar en artikel  och får en kreditnota. Kunden returnerar en artikel  och får en ny, likadan artikel.  Kunden returnerar en  artikel och får en ny artikel (samma eller en annan artikel) och måste i tillägg betala extra för den nya artikeln, t.ex frakt. I våra exempel är det endast en linje som returneras, men detta kan göras med flera linjer samtidigt.   Returordrarna registreras i samma fönster som den ursprungliga ordern, fönstret  Order (SO301000). Retur mot kreditnota När du registrerar en retur mot en kreditnota kan du använda två olika ordertyper: RC: Detta är i princip en motsatt försäljningsorder, med inleverans och kreditnota istället för utleverans och faktura. CM: Här är det samma logik, men mottaget upprättas automatiskt, du kan läsa mer om detta här.     I denna artikeln går vi igenom typen RC. 1. Välj ordertyp RC. 2. Välj den aktuella kunden. 3. Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera linjen som ska returneras. Du kan också registrera artikeln manuellt, men vi rekommenderar att göra det via fakturan. 4. Klicka på Lägg till och stäng längst ner till höger.   5. Välj Åtgärder - Skapa inleverans. En leverans upprättas med typen Inleverans. Detta är alltså ett mottag där artikeln kommer in på lagret.   OBS! Som standard kommer inleveransen in på lagerställe 2 som är inte tillgängligt för försäljning som standard. Detta kan eventuellt ändras i Lagerställen (IN204000). 6. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans.  Returordren har nu   Status: Slutförd . 7. Välj Åtgärder - Förbered faktura. En faktura upprättas med typ Kreditfaktura. Under fliken Leveranser på försäljningsordern ser du leveransen som på en vanlig försäljningsorder. Klickar du på dokumentet i kolumnen Ref. nr. lager öppnas själva lagerdokumentet. Detta är också ett lageruttag som på en försäljningsorder, men Typ är satt till Kreditnota.   På det sättet kan du se att detta handlar om en retur till en kund.   Retur mot en ny artikel Vid retur mot en ny artikeln registreras först den ursprungliga artikeln in på lagret. Därefter registreras en ny artikel ut från lagret. Det är alltså ingen faktura eller kreditnota som används.  1. Välj ordertyp RR. 2. Välj den aktuella kunden. 3. Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera de linjer som ska returneras. Vi rekommenderar även här att du utgår ifrån fakturan och ej registrerar artikeln manuellt. 4. Välj Åtgärder - Upprätta inleverans. En leverans upprättas av typen Inleverans. Detta är ett mottag där artikeln kommer in på lagret. 5. Välj Åtgärder - Bekräfta inleverans. 6. Välj Åtgärder - Uppdatera lager (detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)).   7. Gå tillbaka till försäljningsordern. Nu är det upprättats en ny linje eftersom att på förstalinjen var det ikryssat Autoskapa ärende. Notera att den mottagna linjen står med Inleverans i kolumnen Behandling, medans den nya linjen står med Ärende i samma kolumn. Den nya linjen innehåller samma artikel, men samma antal och pris.   8. Välj Åtgärder - Skapa utleverans. En utleverans upprättas med typen Leverans. Detta är alltså en helt vanlig leverans till kunden. 9. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans. 10. Välj Åtgärder - Uppdatera lager (detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)). 11. Gå tillbaka till försäljningsorder. Under fliken Utleverans ligger det nu två linjer. Klickar du på numret i kolumnen Lager. ref. nr öppnas själva lagerdokumentet. Båda dokumenten är Leverans (som på försäljningsordern), men på den första linjen är det Typ: Retur, och på den andra Typ: Lageruttag.   Returordern har nu Status: Slutförd.   Retur mot ny artikel och en extrafaktura 1. Välj ordertyp RM. 2. Välj den aktuella kunden. 3. Klicka på Lägg till faktura, välj fakturan och markera de linjer som ska returneras. Vi rekommenderar även här att du utgår ifrån fakturan och ej registrerar artikeln manuellt. 4. Ta bort krysset för Autoskapa ärende på linjen som blir tillagd från fakturan. 5. Lägg till en ny linje med artikeln som kunden ska ha istället. Detta kan alltså vara en annan artikel än den som blir returnerad med ett helt annat pris. Den nya linjen blir automatiskt satt till Åtgärd: Ärende. Detta markerar att denna ska levereras ut till kunden.   6. Lägg till eventuella tillägg som t.ex fraktkostnad. 7. Välj Åtgärder - Skapa inleverans. En leverans upprättas med typen Leverans och Åtgärd: Inleverans för att registrera mottag av den ursprungliga artikeln.  8. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans. 9. Välj Åtgärder - Uppdatera lager(detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)). 10. Gå tillbaka till försäljningsordern. 11. Välj Åtgärder - Upprätta utleverans. En leverans upprättas med typen Leverans och Åtgärd: Ärende för att registrera utleveransen till kunden. 12. Välj Åtgärder - Bekräfta utleverans. 13. Välj Åtgärder - Uppdatera lager(detta behövs ej göras om inställningen Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad är ikryssat i Försäljningsordrar (SO101000)).   Returordern har nu Status: Fullförd.   14. Gå tillbaka till försäljningsordern. 15. Välj Åtgärder - Förbered faktura. En faktura med differansen mellan in- och uttaget blir upprättat. I detta tillfället är mottaget 200, uttaget 500 och differansen är då 300. På fakturan kan kunden se vad som är grunden för detta i form av en plus och minuslinje.   OBS! Det är möjligt att upprätta en kreditnota från mottaget, och en faktura från leveransen. Då får man en separat kreditnota på 200 kr och en separat faktura på 500 kr (istället för en faktura på 300 kr).   Bokföring av kostpris OBS!   Lagerdokumentet till returordern använder  inte samma kostpris som i den ursprungliga försäljningen. Kostpriset som används beror på vilka inställningar som är satta för kostpris i systemet.   På Lagerställen (IN204000) har man olika val för vilken kostnad som ska användas vid retur till lagerstället. Programmet har egna fält för artiklar som använder lagervärdesmetoden Genomsnitt, och varor som använder  FIFO. Har artikeln lagervärdesmetoden Genomsnitt används fältet Gj. sn. Standard returkostnader. Har artikeln lagervärdesmetoden FIFO används fältet FIFO standard returkostnader. För dessa två har man följande val: Genomsnitt -  Använder det genomsnittliga kostpriset baserat på vad som är på lagret vid den aktuella tidspunkten. Sista -  Använder det sista kostpriset som är mottagit på lagret(alltså det nyaste).   För att se vilket kostpris som har använts kan du skriva ut rapporten Historisk lagervärdering (IN61700S). Här måste du i fältet Format välja Ange lager-ID,och ange artikelnummer i fältet Artikelnummer.   Här se du vilket kostpris som har blivit använt vid ett specifikt varuuttag.
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
Modulen Lager har egna rapporter för lagervärdering, bland annat Lagervärdering. En del användare kan uppleva att denna visar andra siffror än lagerkontona (vanligtvis 1460) i samma period. I denna artikeln går vi igenom den vanligaste orsaken till detta. Artikeln visar hur det kan identifieras och lösas.   1. Öppna rapporten Historisk Lagervärderingsöversikt (IN61800S) Klicka på Kör rapport. I det här fallet tittar vi på period 05-2019.   Rapporten visar utgående lagervärde I logistikmodulen för period 05-2019. 2. Gå till Kontoutdrag (GL404000) och välj samma från period 01-2019 och till period 05-2019. 3. Välj lagerkonto 1410.   Utgående saldo är 60.000 kr. Det borde varit 75.000 kr.   Skillnaden mellan Historisk lagervärderingsöversikt (IN61800S) och Kontoutdrag (GL404000) beror på att IN61800S visar lagervärde i lagermodulen medan GL404000 visar vad som är bokfört lagervärde. I bilden ovan, buntnummer 100001, har ”någon” direktbokat på lagerkontot vilket man inte ska göra. Buntnummer 100001 bör vändas.   4. Klicka på buntnumret.   5. I det nya fönstret, välj Åtgärder - Reversera bunt.     6. Frisläpp bunten. 7. Kör rapporten Kontoutdrag igen. Nu har vi rätt utgående saldo på konto 1410.
Visa fullständig artikel
av Jonas Pålsson VISMA
Nu går det att frikoppla hjälpfönstret från applikationen, så att du t.ex. kan ha hjälpfönstret på en annan skärm än den skärmen där du jobbar i applikationen. Öppna hjälpfönstret genom att klicka på frågetecknet i applikationens övre högra hörn. Hjälpfönstret öppnas. Klicka sedan på knappen "Koppla loss Help Center från programmet".     Nu kan du flytta fönstret separat och därmed ha hjälpen tillgänglig där du önskar i samband med pågående arbete i applikationen.   /Jonas  
Visa fullständig artikel
av Derek Josefsson VISMA
När du registrerar en ingående faktura kan du själv bestämma om denna ska registreras som netto- eller bruttobelopp på fakturalinjerna.       I bilden nedan är en faktura registrerad med bruttobelopp:       Öppnar vi leverantören och väljer fliken Inköpsinställningar så ser vi att i fältet Momsberäkningsmetod är det valt Brutto .         Ändras denna till Netto är det nettobeloppet som registreras på fakturalinjen. Denna informationen ligger också på Leverantörsklassen . Vid skapande av en ny leverantör kopieras det som ligger på Leverantörsklassen in som förslag, men det går att ändra på leverantören i efterhand.   Du har också möjlighet att ändra på denna inställningen per enskild faktura. Du gör detta under fliken Redovisningsdetaljer .  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Tommi Roivas VISMA ‎24-06-2019 14:04
Denna artikeln går genom nyttig information om årsavslutning i Visma.net Financials.   Avsluta perioder När du är klar med alla transaktioner i ett år bör du stänga alla perioder i detta året. Detta förhindrar att det kan skapas fler transaktioner i året. Det mest idealiska är att stänga en period så fort man är klar med den.   OBS! Om du har avslutat en period men behöver göra någon extra postering är det möjligt att göra detta genom Redovisning (GL102000) .   Här markerar du för Tillåt bokföring till stängda perioder . OBS! Det är viktigt att du tar bort markeringen igen när du är klar med bokföringen, detta förhindrar att något bokförs på redan stängda år.   Det är möjligt att avsluta perioder för varje modul enskilt. Det kan vara nyttigt om man vill stänga för fakturering, men hålla huvudboken öppen. Följande moduler har ett eget fönster för att stänga perioder:   - Huvudbok - Leverantörsreskontro - Kundreskontro - Lager - Bank/Likvidhantering - Anläggningsregister   Om det inte är relevant kan du stänga perioder i alla moduler genom Stäng perioder( GL50300S ) .   Tips: Före du avslutar perioderna rekommenderas det att gå igenom checklistan under (du kan hoppa över detta om det inte är relevant för dig.)   För att avsluta perioderna markerar du relevanta perioder och klickar på Avsluta perioder . Klicka Ja i rutan som kommer upp.   Om du får ett meddelande om att det finns dokument som inte är frisläppta kan du klicka på Ej frisläppta dokument . Här får du en översikt över de verifikat som måste stängas eller raderas före du kan stänga perioden.   “Hjälpkonton” i systemet Genom hela året vill du hela tiden ha kontroll på om du har ett överskott eller underskott i företaget. Detta visas alltid som ett tal på balans- och resultatrapporter, även om inte har gjort några posteringar där. Som standard är detta kontot 2089. Detta är alltså ett “hjälpkonto” i systemet. I Redovisning(GL102000) ser du vilket konto som är valt för detta i fältet Konto för resultat hittils i år . Här väljer du också kontot som används för outdelade vinster i fältet Konto för outdelade vinster. Detta är också ett “hjälpkonto” som används för att visa odisponerat resultat från året före. Som standard är detta konto 2091.   OBS: om du inte bokför årets resultat (t.ex mellan 8960 och 2050), visar systemet automatiskt balansen på 2089 ett år och 2091 på nästa år. Om du t.ext har en saldo på 200 000 på 2089 i 2016 kommer detta att visas som 200 000 på 2091 i 2017. Om du bokför årets resultat normalt kommer 2091 visa 0. Detta är vad vi rekommenderar                
Visa fullständig artikel
av Tommi Roivas VISMA
Det kan vara flera olika orsaker att man vill reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans. Det kan vara att den är bokförd under fel period, fel pris, fel valuta osv. Det är möjligt att reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans på vanligt sätt via kundreskontra. Men detta reverserar endast fakturan, inte utleveransen. Detta leder till att man får en skillnad mellan finans- och logistikmodulen.   I denna artikeln förklarar vi hur man kan reversera både fakturan och utleveransen. Det gäller fakturor som skapats av försäljningsorder som utlevereras och faktureras helt.   Ni gör det genom att registrera en beställning med typ CM (Credit memo)   Gå till Försäljningsorder SO301000 Välj typ CM Välj rätt kund och datum / period. Klicka på Lägg till faktura. En ny fönster öppnas. Välj faktura som skall reverseras Välj alla rader som kommer upp Klicka på Lägg till och stäng Välj Behandla - förbered faktura. En kreditnota skapas och ni blir vidareförda till den. Frisläpp kreditnotan. Detta skapar också ett lagerdokument som reverserar den ursprungliga utleveransen. Detta är tillgängligt på CM-ordern under fliken utleveranser. Lagret blir också justerad enligt reverserad utleverans (finns igen i lager).                
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
För att kunna skicka en faktura till Approval måste det finnas en bilaga på faktura i Visma.net Financials.     Klicka på Lägg till bilaga och välj sedan önskat dokument som ska skickas med till Approval.   Det är först när det finns en bilaga kopplad till fakturan som man kan klicka på knappen Skicka för godkännande .
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
I Visma.net Approval har du möjlighet att lägga in en kommentar när du godkänner ett dokument. En vanlig fråga som support tar emot är var i Visma.net Financials du har möjlighet att se dessa kommentarer.   Fönstret Dokumenthistorik från Approval(AP40104S) visar denna kommentaren. Men då måste du veta vilket verifikat du ska titta på.     Önskar du en samlad översikt över fakturor som är godkända i Approval där det finns en kommentar, kan du använda fönstret Frisläpp fakturor(AP501000) . Detta kan vara nyttigt om du önskat att gå igenom alla fakturor som har blivit godkända i Approval och eventuellt göra ändrar innan de frisläpps.     I kolumnen “Kommentar” visas kommentaren du har lagt in. Du kan också göra ett urval på endast de fakturorna som är godkända.   Observera att detta fönstret kan endast användas om man inte frisläpper godkända fakturor automatiskt.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Tommi Roivas VISMA ‎17-06-2019 15:04
När fakturor kommer in till Visma.net Financials från Autoinvoice har man möjlighet att bokföra dem automatiskt.   Om ni får en faktura från en leverantör som inte är registrerad i systemet, kommer fakturan att få status Blockerad . Anledningen till detta är att fakturan har inte blivit matchad till någon leverantör.     Om du därefter skapar leverantören (t.ex. Via skapa leverantör) och sedan behandlar fakturan, kom ihåg att systemet inte tar hänsyn till valet på Matcha lagervara under fakturaimport på leverantören. Det är för att systemet läser inställningen då fakturan kommer in i fakturainkorgen.   Om leverantören inte skapas, postas fakturan in baserat på skattekod i stället. Om ni ofta har nya leverantörer i fakturainkorgen och får inget match i systemet, rekommenderar vi att ni väljer Skapa fakturor med en egen rad för varje momssats i stället. Inställningen läses endast när fakturan är hanterad och låter systemet att använda kostnadskontot på leverantören.              
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
Man får ett felmeddelande när man försöker upprätta en avskrivningskalender till en avskrivningsbok i fönstret Avskrivningskalender(FA2060PL).
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
I denna artikeln går vi igenom hur du upprättar en anläggning genom att konvertera ett inköp till en anläggning.
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
I denna artikeln går vi igenom hur man hanterar koddelar som inte längre ska användas i systemet.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎07-06-2019 07:19
I denna artikeln tittar vi på ett ganska vanligt fel som uppstår i Visma.net.
Visa fullständig artikel
av Tommi Roivas VISMA
Om en inkommande/utgående betalning kan inte matchas mot en faktura i systemet, kommer IBAN informationen från kunden/leverantören att användas vid matchning. Denna funktion är aktiverad/avaktiverad genom att markera Matcha mot bankkonton efter matchning av fakturor under fliken Matchningsinställningar under Bank/likvidhantering (ScreenId=CA101000).    
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Joakim Arvidsson VISMA ‎28-05-2019 09:03
Om inställningarna för formulär inte är korrekta i Visma.net ERP kan det vara så att standard rapporterna som ligger i programmet används. Dessa är inte uppdaterade och det är inte tänkt att använda dessa. I denna artikeln går vi igenom vad som är best practice gällande formulär i Visma.net ERP.   I systemet finns det inställningar för formulär på 3 olika nivåer: Entitet, Klass och Inställningar.   På en enkel kund under fliken Utskicksinställningar.   På Kundklasser(AR201000) under fliken Utskicksinställningar.   Under Egenskaper för Kundreskontra(AR101000) under fliken Rapporteringsinställningar.   En liknande layout finns för de flesta andra moduler(T.ex Leverantörsreskontra och Anläggningsregister).   Huvudregeln är att låta det som finns under Inställningar vara som det är!   I detta exemplet ska Kundreskontran stå med standardrapporten AR.64.10.00, även om det faktiskt är AR.64.11.8S som är valt som standard i svenska företag. Det avgörande är att det är AR.64.11.8S som är valt på kunden. Det är alltid till sist entiteten(kunden) som bestämmer vad som ska användas.   Vi upplever att vissa ändrar till t.ex AR.64.10.1S i Egenskaper för Kundreskontra.   Om detta är valt kan det se ut enligt nedan när man skriver ut fakturan.   Det rekommenderas att aldrig ändra på det som redan ligger i Inställningarna för alla modulerna. Vi rekommenderar att ändringar görs antingen på entiteten eller klasserna.
Visa fullständig artikel
av Joakim Arvidsson VISMA
Kunder, leverantörer och anställda är knutna till samma segmentvärde som heter BIZZACCT.
Visa fullständig artikel
av Tommi Roivas VISMA
Vi har flera kunder med leverantörer som jobbar med flera valutor. En orsak till detta kan vara att man har leverantörer utomlands, t.ex. Finska leverantörer kan skicka fakturor i EUR och norska leverantörer i NOK.   Hur skall man hantera detta i Visma.net ERP?   Valuta kopplas till leverantören, man har ett fält på leverantörer där man lägger in valutorna. Så hur skall man göra när man tar emot fakturor i olika valutor från leverantörer eller vad händer när man tar emot fakturor i olika valutor från leverantörer utomlands (t.ex. Fakturor i EUR och NOK)? Hur skall man styra från vilket bankkonto betalningen skall betalas ut från, baserat på vilken valuta fakturan kommer in i? På leverantören skall man registrera valutan som används vanligtvis. Första som skall göras är att tillåta ändring av valuta i Leverantörer (AP303000). Ni kan också tillåta ändring av kurs om ni vill att det skall vara möjligt att redigera kursen som kommer in automatiskt. Dessa ger då möjligheten att registrera fakturor i annan valuta än denna som är standard på leverantören.     Önskar ni att valuta- och betalningskontot skall växlas automatiskt kan ni göra det genom att skapa en plats per valuta. I exemplet under har två platser skapats, en för EUR och en för SEK. Kom ihåg också att ändra på OCR-inställningarna för valutan så att allt går rätt.     Om man går in på EUR och går på OCR-inställningar ser man på betalningsinställningar. På betalningsinställningar skall man ha ‘utlandsbet’ på Betalningsmetod och Bankkonto EUR som likvidkonto.     Primärplatsen har betalningsmetod ‘01 - bankgirot’ och betalningskonto 1930 (SEK konto).   Exempel: Då man registrerar en faktura, väljs betalningsinställningar automatiskt enligt plats som står på fakturan. T.ex. i exemplet under är det då en faktura registrerad på Primärplatsen när det är betalningsmetod 1 och konto 1930.     Observera: Om du önskar att endast överstyra valuta, (och du inte behöver betala ut från olika bankkontonummer som är beroende av valuta) behöver du inte använda plats. Då räcker det med att aktivera Tillåt ändring av valuta.    
Visa fullständig artikel
av Tommi Roivas VISMA
Att skriva av öreskillnader är en funktion som fungerar automatiskt på kunder. Tyvärr fungerar det inte på samma sätt på leverantörer och måste därför hanteras manuellt. För att kunna skriva av små skillnader behöver det skapas en kreditfaktura som man matchar mot summan som har blivit över på debetfakturan.   Exempel: Du har en faktura där du har betalat för lite. I exemplet nedan finns ett öppet saldo på 0,24 kr.     Detta tas bort genom att skapa en kreditnota. På artikel raden anger du ett konto för avskrivning av förlust eller vinst vid öresavrundning.     Du kan nu matcha kreditnotan med fakturan. Gå in på leverantörsbetalningar (ScreenId=AP302000) hämta kreditnotan och under betalningsrader, välj den öppna fakturan och Frisläpp. Saldot måste då vara noll och öreskillnaden bokas mot det konto du registrerade på avskrivningar.     Om skillnaden är motsatt, det vill säga att det finns en negativ balans på kunden, registreras en debetnota som är kopplad till den öppna fakturan            
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Tommi Roivas VISMA ‎13-05-2019 15:14
Med Attribut menas det egenskaper som ni kan lägga in på kunder, leverantörer eller varor för att kunna sortera, gruppera, skapa rapporter, information osv. Sätt upp egenskaper som behövs i ‘Attribut’ (ScreenId=CS205000).   Attribut-ID = Ange önskat namn / nr. på attributen Beskrivelse = Ange önskad beskrivning Kontrolltyp = Hur ni vill att attributen skall läggas in:   Text = text information Kombinationsruta = här kan du lägga till en lista över olika val som väljs med dropdown-lista Flervalskombination = Samma som kombination, men med möjlighet att välja flera samtidigt Kryssruta = Box för att kontrollera valet Datum/tid Inmatningsmask = Kombination med text, regel hur texten skall registreras Reguljärt uttryck = Regel för hur text skall fyllas i. När man använder kombinationsruta och flervals kombination, fyll i värdena nedan.     Kunder   Kundklasser (ScreenId=AR201000) Välj flik Attribut Välj attributen som skall användas på kundklassen Markera rutan obligatorisk om ni vill att fälten måste fyllas i Ni kan också lägga in att den används som standardvärde Kunder (ScreenID=AR303000) Fliken Attribut Här läggs värdena in på de olika attributerna Leverantörer Samma layout och användning som för kunder. Leverantörsklasser (ScreenID=AP201000) Leverantörer (ScreenID=AP303000)   Lagerförda och ej lagerförda artiklar Artikelklasser (ScreenID=201000) Välj Klass Välj Attribut Välj attributer som skall användas med artiklarna Välj obligatoriskt om fältet skall fyllas i Kan också läggas in som standardvärde I Ej lagerförda artiklar (ScreenID=IN202000) eller Lagerförda artiklar (ScreenID=IN202500) Fliken Attribut Här läggs in alla värden på olika attributer      
Visa fullständig artikel
Externa länkar