Mina produkter
Hjälp
Anonymous
Inte tillämpbar

Justeringar i Visma.net

av Anonymous

Om man upptäcker att något har blivit fel på en lagertransaktion, tex en inleverans efter att den är frisläppt måste man göra en Justering för att rätta till detta. Eftersom det skapas en bokföringstransaktion till varje lagertransaktion måste det också skapas en bokföringstransaktion när felet rättas.

Om det är en inleverans som blivit fel så kopplar man den felaktiga inleveransen det gäller till justeringen. Detta gäller både om det har blivit fel på antal eller pris.

Om det är en annan lagertransaktion som blivit fel tex en utleverans, så kopplar man ingen annan transaktion till justeringen.

En justering kan ha både positivt och negativt antal på artiklarna.

När det gäller en redan skapad lagertransaktion som blivit fel gör man alltså en manuell justering. Däremot när man genomför en inventering och räknat antal avviker från det antalet som finns registrerat i systemet kommer det automatiskt skapas en justering. I det fallet är det inget som man gör manuellt utan det sköter systemet automatiskt. Det man gör där är endast att frisläppa justeringen. 

 

Skapa en justering

I det här exemplet är det en inleverans som blivit fel varför den felaktiga inleveransen kommer kopplas mot justeringen.

1) Gå till Logistik – Lager – Arbetsyta - Registrering - Justering

2) Klicka på Ny-knappen

3) Skriv in en beskrivning

4) Sätt rätt datum

5) På fliken Transaktionsdetaljer lägger man till de artiklar som skall justeras. Detta görs antingen genom att klicka på Ny-knappen eller genom att klicka på Lägg till artikel. Ange också vilket antal det gäller. Man måste också välja vilken inleverans det är som skall rättas. Dessutom skall en orsakskod anges. Via orsakskoden får man bokföringskontot och ev kod-del som skall användas för den här typen av transaktion. Dessutom kan man i efterhand få statistik på de olika orsakskoderna som är använda. 

6) Skriv ev in en beskrivning på raden.

7) Spara och frisläpp lagerförändringen

😎 I samband med att justeringen frisläpps skapas en lagertransaktion. Samtidigt skapas också en bokföringstransaktion om man har inställningen på Lager att justeringen skall bokföras direkt vid frisläppning. På fliken Redovisningsdetaljer ser man Batchnumret på bokföringstransaktionen. Klicka på Batchnumret för se bokföringstransaktionen som öppnas i ett nytt fönster.

9) Systemet navigerar automatiskt till Ekonomi – Redovisning – Arbetsyta – Registrering – Verifikationsregistrering när man klickar på Batchnumret. På transaktionen ser man att den är skapad i modulen Lager.

Vi ser att lagerkontot i mitt exempel är debiterat och att kontot som fanns på orsakskoden är krediterat.

0 SVAR 0

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här