avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Korrigera verifikationer

av Vismarepresentant1

Det finns nu en funktion i Visma.net Financials för att från ett ställe och i en process enkelt korrigera verifikationer som är frisläppta och finns i huvudboken. Detta kan göras på verifikationsnivå eller som en process inkluderande flera verifikationer på en och samma gång. Detta kan spara mycket tid!

 

Du kan med denna funktion korrigera:

1) Konto

2) Kod-del

3) Transaktionsdatum

4) Transaktionsbeskrivning

 

Transaktioner som inte kan korrigeras med denna funktion (undantag):

1) Reskontrakonton

2) Transaktioner skapade genom konsolidering

3) Allokeringstransaktioner

4) Transaktioner från valutahantering

Du kan liksom tidigare som alternativ metod fortfarande också reversera och göra ändringen från transaktionen i respektive funktionsområde. Detta görs exempelvis om ändringen ska påverka reskontra.

 

Att korrigera en verifikation i huvudbok

1) Öppna Verifikationsregistrering

Ekonomi - Redovisning - Arbetsyta - Registrering - Verifikationsregistrering

2) Välj Modul. Leverantörsreskontra används i detta exempel

3) Sök upp Buntnummer som ska korrigeras

4) Klicka på knappen Åtgärder och Korrigera


5) Systemet visar ett meddelande. Klicka OK. Det är inte möjligt att korrigera alla transaktioner, som exempelvis kund- och leverantörsreskontrakonto (2440)

6) Korrigera verifikationer visas med raderna som kan ändras

Ekonomi - Redovisning - Rutiner - Återkommande - Korrigera verifikationer

7) Ändra rad

- Dubbelklicka på Till konto och ändra 4031 till exempelvis 4051

- Ändra Till koddel från 000-000-000 till exempelvis 100-000-000

- Ändra Nytt transaktionsdatum från 2016-09-26 till exempelvis 2016-09-25 (det måste vara inom samma finansiella period)

- Ändra Ny transaktionsbeskrivning från Installationsarbete till exempelvis Installationsarbete enl projekt

😎 Klicka på knappen Behandla

9) Klicka på knappen Buntnummer, korrigering för att se korrigeringsverifikationen. Urspr. buntnr visar länk till den korrigerade bunten

10) Klicka på knappen Historik, korrigering för en överblick av hur verifikationen korrigerats

11) Även på den ursprungliga verifikationen finns spårbarhet till korrigerigsverifikationen

 

Att korrigera flera verifikationer på samma gång i huvudbok

1) Öppna Korrigera verifikationer. En tom skärm öppnas

Ekonomi - Redovisning - Rutiner - Återkommande - Korrigera verifikationer

2) Klicka på knappen Hämta


3) Systemet öppnar Ladda transaktioner. Fyll i önskat urval

4) Klicka på knappen Hämta

5) Systemet visar verifikationerna

6) Klicka på knappen Ersätt

7) Systemet visar fönstret Sök och ersätt

😎 Fyll i vad som ska ska ersättas och med vilket värde

9) Klicka på knappen Ersätt

10) Systemet visar hur ändringen kommer se ut

11) Varning! Ändringen kan komma att gälla många rader och verifikationer. Kontrollera noggrant vad som kommer att ändras! Skulle något bli fel är det dock möjligt att välja Åtgärder och Reversera bunt på ändringsverifikationen.

Klicka på knappen Behandla för att frisläppa ändringsverifikationen

12) Klicka på Buntnummer, korrigering för att komma till ändringsverifikationen

Urspr. buntnr visar länken till respektive verifikation som ändrats. Även på dessa verifikationer finns länk till ändringsverifikationen.

 

Att skriva ut rapporter och visa förfrågningar med korrigerade verifikationer

I rapporter och förfrågningar finns möjlighet att visa poster med eller utan korrigerade verifikationer. Exempel:

1) Öppna förfrågan Kontodetaljer

Ekonomi - Redovisning - Arbetsyta - Förfrågan - Kontodetaljer

2) Klicka på Inkludera korrigerade och systemet visar både ursprungs- och korrigeringsraderna

3) Notera att du även direkt härifrån kan markera rader och klicka på knappen Korrigera

0 SVAR 0