Mina produkter
Hjälp
Anonymous
Inte tillämpbar

Intäkter prognos - Nya Severa

av Anonymous

Hej,

 

Jag undrar lite över Prognosen under fliken Finanser. Hur är taken att prognosen och utfallet för Intäkter ska fungera? Ska systemet hämta upp dessa siffror per automatik och var hämtas de i så fall ifrån?

Jag antar att Intäkter syftar till offertens värde och det är då prognosen men vad bakas in i utfallet?

 

Mvh

Karin

6 SVAR 6
Anonymous
Inte tillämpbar

av Anonymous

Hej Karin, 

 

Tack för din fråga.

Här följer en sammanfattning av hur prognosdelen fungerar. Prognosens värden baseras på de avgifter som ligger upplagda i sektionen Avgifter och Övriga kostnader på fliken Finanser. Beroende på vilken faktureringsregel som gäller för avgiften hanteras den lite olika: 

 • Omgående - när en post faktureras omgående visas det fakturerade beloppet i fakturaprognosen för innevarande månad och kostnaden visas i den månad som fältet “Datum för kostnaden” avser.
 • Den XX/YY - när en post faktureras ett visst datum visas det fakturerade beloppet i den angivna månaden och kostnaden visas i den månad som fältet “Datum för kostnaden” avser.
 • När fasen är genomförd - när en post faktureras utifrån att fasen är slutförd visas beloppet i den månad som fasens slutdatum har. Om fasen saknar slutdatum visas beloppet i den aktuella månaden. Kostnaden visas i den månad som fältet “Datum för kostnaden” avser.
 • Återkommande - hanterar det fakturerade beloppet och kostnaden på samma sätt.
  1. Den första månadens prognos baseras på fältet “Startdatum”
  2. Fältet “Upprepa varje” definierar intervallerna efter “Startdatum”
  3. Om upprepningen upphör efter ett visst antal gånger upprepas beloppet och kostnaden lika många gånger (dock högst 12 månader framåt).
  4. Om upprepningen upprepas fram till ett visst datum kommer beloppet och kostnaden att upprepas fram till detta datum (dock högst 12 månader framåt)
  5. Om upprepningen upprepas utan slutdatum kommer beloppet och kostnaden att upprepas högst 12 månader framåt.

Vänliga hälsningar, 

Susanne

Anonymous
Inte tillämpbar

av Anonymous

Tack för svaret!

Om jag har förstått det rätt så är utfallet under Intäkter alltså kopplade till faktureringen. Hämtas prognosen för intäkter upp från t ex offerten när det verktyget är klart eller ska den progosen alltid fyllas i manuellt?

 

Mvh

Karin

Anonymous
Inte tillämpbar

av Anonymous

Hej!

Prognosen uppdateras utifrån de poster som är tillagda under sektionen Avgifter och övriga kostnader på fliken Finanser i projektet. 

Om du arbetar med offerter kan du flytta posterna från offerten direkt till sektionen Avgifter och övriga kostnader genom att välja åtgärden Gå till skapa faktureringsplan bredvid Stäng-knappen i offerten. Du kan då välja hur du vill att offertens poster ska läggas till faktureringsplanen. 

Läs gärna mer i användarhandboken under avsnittet Offerter. 

 

Vänliga hälsningar, 

Susanne

Anonymous
Inte tillämpbar

av Anonymous

Tack för svar!

 

Ingen hos oss får prognosen för Intäkter uppdaterad på projekten från de poster som vi har lagt under Avgifter och övriga kostnader?

Övriga kostnader lägger sig på prognosen för Övriga kostnader och Avgifter syns antingen under prognosen eller utfallet för Fakturering beroende på om det är fakturerat eller ej. Min fråga gäller alltså prognosen för översta raden i tabellen, Intäkter. Om det hämtas in något till den prognosen eller om den ska fyllas i manuellt.

Är offertverktyget klart att använda i nya gränssnittet nu?

 

mvh

Karin

Anonymous
Inte tillämpbar

av Anonymous

Hej!

Ja, intäktsprognosen lägger man till manuellt.

Ja, offertverktyget är klart för användning nu.

 

Vänliga hälsningar, 

Susanne

Philip_Lj
CONTRIBUTOR **

av Philip_Lj

Hej,

 

Vi jobbar med tentativa intäkter och behöver också kunna justera prognosen för intäkter oavsett när planerade fakturor är daterade till (under fees & other expenses). I och med att vi uppdaterar prognosen (tabellen, för att få med uppdaterade kostnader mm) kontinuerligt behöver vi kunna lägga in poster på tentativa intäkter någonstans (alltså EJ skriva in manuellt) i prognos-tabellen längst ner under Financials då vi måste skriva in manuellt efter varje gång vi uppdaterar. Den länkar ju till "billable"/"billable now", så därför borde det verkligen finnas någonstans man kan lägga in liknande information för intäkter.


Kan man jobba med faser i projektplanen på något sätt så att framtida intäker kommer in i forecasten (under financial)?

 

//Philip

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här