avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in för att följa områden och för att få genvägar i denna meny

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
av Susanne Neretnieks VISMA
Enkelt sätt att skapa heldagsaktivitet.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎06-02-2020 13:36
Vi har fått en del frågor gällande problem med inloggning som uppstår när man använder en gammal sparad länk för att logga in i Visma.net Project Management. Man möts då av ett felmeddelande enligt nedanstående:   Den nya inloggningssidan är https://connect.visma.com/ alternativt https://home.visma.com/home. Ni kan också logga in direkt i programmet via http://projectmanagement.visma.net/ Hoppas att det hjälper er!
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
När du söker i det övre sökfältet kan du se om ett projekt är öppet eller stängt om sökresultatet visar en grå punkt framför projektnamnet.    Håll muspekaren över namnet på projektet så visas ytterligare detaljer. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Tips för att lägga till fler projektmedlemmar.
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
PROJEKTETS NAMN OCH NUMMER   Namn och nummer för projektet kan ändras om man klickar på de uppgifterna uppe på sidan. Går du in under Visa beskrivningen kan du också lägga till en beskrivning. Man kan sedan dölja beskrivningen genom att klicka på Dölj beskrivningen .    PROJEKTETS STATUS      Status för projektet kan anges om går in under Välj uppe till höger. Till varje statusändring går det dessutom att ange en kommentar. För att se historik över ändringar trycker man på Visa statushistorik nere under Välj . Då anges när, till vilken status, beskrivning samt vem som gjort ändringen. Detta kan användas för att flagga olika händelser.   Under knappen med tre punkter kan du även välja att avsluta projektet och stänga det för vidare bearbetning, flytta till en annan kund eller ta bort ett projekt. Observera att du inte kan stänga projekt som har ej godkända timmar, ofakturerade arbetstimmar eller öppna fakturor. Ett projekt kan endast flyttas till en annan kund så länge ingen fakturering har skett i projektet. FÖRSÄLJNING   I fliken Försäljning anges: Status - vilka olika säljstatusar som ska finnas tillgängliga skapar ni själva under Kugghjulet- Inställningar - Försäljningsstatus OBS! Har du flera status med samma sannolikhet sorteras dem automatiskt i alfabetisk ordning. Vill man ändra ordningen kan man döpa statusarna till Status 1, Status 2, för att styra sorteringen. Under status visas även information om förväntad värde, sannolikhet, förväntad orderdatum samt kontaktkälla. Kontaktkälla visar hur ni kom i kontakt med kunden. Ni kan själva redigera de tillgängliga kontaktkällorna under Kugghjulet- Inställningar - Kontaktkällor. Försäljningsinformation - Här visas vem som är försäljare. För att ändra denna information tryck på pilen vid sidan om försäljarens namn.  Kundkontakt - hur ni kommer i kontakt med kunden. Huvudkontakten kan ändras genom att klicka på Ändra . Huvudkontaktens uppgifter kan redigeras genom att trycka på namn. För att kontakta kunden direkt tryck på telefonnummer eller e-postadress. Offerter - Här visas offerter för projektet. För att skapa nya offerter tryck på Ny offert .  Filer och länkar - Här kan filer och länkar laddas upp. Nere på fliken på finns även information om tillgängligt utrymme.  Aktiviteter - I Visma.net Project Management kan du arbeta med flera typer av aktiviteter. Genom att samla alla aktiviteter, kalenderposter och projektuppgifter på samma ställe får du ett bra stöd i vad du behöver göra och när du behöver göra det, både under införsäljningsprocessen och genomförandet av projekt. Aktiviteterna är även tätt sammankopplade med projekt och arbetstimsregistreringen för att underlätta ditt arbete. Under Försäljning kan du skapa Att göra -aktiviteter (– korta uppgifter och påminnelser som du vill komma ihåg ) samt Kalenderposter (poster i kalendern med datum samt start- och sluttid). Till detta kommer anteckningar och lista med avslutade aktiviteter.   PROJEKTPLAN   Här definierar du projektets struktur: Detaljerad tidslinje - här kan du ange projektets start- och slutdatum. Om du vill kunna följa upp projektet utifrån faser och underfaser kan du lägga till dessa, men det går också bra att arbeta utan faser. Lägg till projektmall - här kan du importera ett projektmall. Du kan antingen lägga till en projektmall från offert eller från ett tidigare projekt.  OBS!  Om du har skapat en projektplan direkt från offerten kommer en fördefinierad projektplan att visas. Allokera arbetstimmar - du kan enkelt fördela all estimerad tid i projektet genom att klicka på denna knapp. Ett nytt fönster visas där du kan se alla faser som har ännu ej allokerad tid. Här kan du även justera projektmedlemmarna per fas. När du klickar på Lägg till allokering kommer alla estimerade arbetstimmar att fördelas jämnt över alla valda projektmedlemmar per fas. Om en projektmedlem redan är överbelagd den aktuella fasen kommer detta visas med en orange triangel. För mer information läs gärna användarhandboken.  Projektets slutförandegrad - Du kan redigera projektets slutförandegrad manuellt i fältet Projektets slutförandegrad i övre högra hörnet av projektvyn. Om du ändrar procentsatsen manuellt kommer den manuellt angivna procentsatsen visas i detta fält samt i rapporter, men den automatiska beräkningen finns kvar i bakgrunden och visas fortfarande på huvudfasen. Om du vill återgå till den automatiska beräkningen tar du bort den manuellt registrerade siffran och stänger fönstret igen.    Nedbrytning av timmar och produktivitet - För varje projekt kan man se en nedbrytning av medarbetarnas produktivitet, t.ex. hur mycket tid de har rapporterat, hur mycket dessa timmar är värda, hur många procent av dessa timmar som har fakturerats samt vilken andel medarbetaren har bidragit med till faktureringen både i pengar och procent. Dessa nyckeltal beräknas automatiskt, men du kan även justera dem manuellt. Här kan man även se hur många timmar som är godkända eller ej godkända.    SAMARBETE   I ett projekt kan du använda fliken Samarbete som en gemensam projektyta för att dela information och aktiviteter med dina kollegor. Det finns två vyer att välja på:  Kommentarer Projektaktiviteter  Om du väljer vyn Anteckningar kan du ange en kommentar och klicka på Skicka internt. Denna information syns bara för dem som är projektmedlemmar inom företaget.     Om du väljer vyn Projektaktiviteter kan du lägga till en projektaktivitet och sätta rätt ansvarig person och status på den. Du kan sedan dra-och-släppa uppgiften mellan olika statuskolumner för att byta status på projektaktiviteten.  Du kan öppna projektuppgiften genom att klicka på uppgiftens rubrik och sedan ändra t.ex. ansvarig person, status eller när den förväntas vara klar. Projektuppgifter som är försenade markeras med ett rött utropstecken.    FINANSER   Under projektfliken Finanser definieras allt som har med projektets prissättning att göra samt visas all typ av finansiell information för det aktuella projektet.    Innan medarbetarna kan börja rapportera tid på projektet bör ni titta igenom de arbetstyper och produkter som ska vara möjliga att använda i det aktuella projektet. Öppna projektfliken Finanser och den översta sektionen Ange priser. Prissättning av ett projekt kan ske på flera nivåer: Standardprislistor – skapas av systemadministratören i systeminställningarna Kundspecifika prislistor - på kundkortet kan du ange om du vill att en av de fördefinierade standardprislistorna ska gälla för den specifika kunden  Projektspecifika prislistor – i varje projekt kan du välja att använda en standardprislista eller att utgå från en standardprislista och anpassa den till det specifika projektet.    I standardprislistorna definieras de priser som ska gälla för de olika arbetstyperna per timme, påslag för övertidsarbete och resekostnader. I projektets prislista kan du först välja en standardprislista och sedan klicka på knappen Projektspecifik prislista, så kan du justera de olika priserna för det aktuella projektet. De ändrade priserna kommer inte att påverka standardprislistan, bara den aktuella projektprislistan. Timpriserna kan specificeras både per person, arbetstyp och fas. Om du justerar projektets priser kommer namnet på prislistan att ändras automatiskt till Projektspecifik prislista. Ni får läsa mer om prissättning i användarhandboken eller under länkarna nedan: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net/Fast-prissattning/ta-p/264460 https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net/Prissattning-per-timme/ta-p/263975   Under fliken Resekostnader ser du vilka typer av resekostnader som finns och du kan bestämma om de ska vara fakturerbara eller ej i det aktuella projektet genom att kryssmarkera respektive kostnadstyp. De resekostnader som visas har definierats i era systeminställningar under Kugghjulet - Inställningar - Resekostnader.    Under fliken Produktpriser kan du även ändra standardpriset på produkter i det aktuella projektet. När du anpassar en prislista, kan du även begränsa vilka standardprodukter som ska vara valbara i det aktuella i projektet. Användarna kommer då bara kunna lägga till dessa produkter. På fliken Projektinställningar kan du begränsa projektets valbara produkter.      Längre ner på fliken Finanser finns sektionen Avgifter och övriga kostnader. Denna sektion består av fyra områden där du kan lägga till olika avgifter: Arvoden - Arvode räknas som en försäljning av tjänst (gäller oftast vid fastprisprojekt) och ger därmed även en andel av fakturering till de användare som arbetat i det aktuella projektet och påverkar deras debiteringsgrad.  Produkter - Produkter läggs upp i produktregistret (Inställningar > Produkter) är ofta fysiska saker som förmedlas och säljs i uppdraget, men kan också vara t.ex. licenser. Dessa produkter betraktas av systemet som försäljning och påverkar projektets försäljningsmarginal. Det ger däremot ingen andel av fakturering till den som arbetat i projektet utifrån ett intjänandeperspektiv. Leverantörskostnader - Under rubriken Leverantörskostnader visas t.ex. sådana leverantörskostnader som har inhämtats från ert ekonomisystem och som ni vill ska belasta projektet och eventuellt vidarefaktureras. Resekostnader - Under rubriken Resekostnader visas de reseutlägg som rapporterats på projektet. Dessa reskostnader registreras via tidrapporteringsvyn. Om ni har versionen Premium eller Enterprise av Visma.net Project Management kan dessa resekostnader också rapporteras via tjänsten Reseräkning.   En viktig del i uppföljningen av projekt är att kunna följa projektets prognos. På projektets flik Finanser i sektionen Prognos kan du redigera fakturerings-, intäkts- och övriga utgiftsprognoser. Fakturerings- och övriga utgiftsprognoser som baseras på fasta avgifter kan även hämtas automatiskt via knappen Uppdatera prognos. Oavsett när du använder den funktionen kommer prognosen att uppdateras med innevarande månad och framåt och tidigare månader ligger. Välj vilket perspektiv som ska visas i den grafiska prognosen genom att klicka på en av flikarna. För mer information om projektets prognos hänvisas till användarhandboken.   PROJEKTINSTÄLLNINGAR   Här hittar du allmänna information om projektet och dess faktureringsinformation. På fliken Projektinställningar finns möjlighet att ändra eller lägga till information som har betydelse för projektstatistik, fakturering och urval.      Under sektionen Allmänna inställningar finns möjlighet att ändra vilken avdelning eller kostnadsställe ett projekt tillhör. Detta påverkar t.ex. integrationer till vissa ekonomisystem och vilken avdelning som ska få intäkterna för projektet. Här kan du även definiera om det ska vara tillåtet för andra än definierade projektmedlemmar att ansluta till projektet och rapportera tid. Nyckelord för ett projekt används för att associera eller sätta etiketter på projekten. De definieras under systeminställningar.     Under sektionen Faktureringsinformation kan du anpassa faktureringsinformationen för ett projekt utöver de inställningar som ärvs från kundkortet. I sektionen Kund för fakturering har du möjlighet att lägga till en annan mottagare av fakturan för det aktuella projektet och även säkerställa att uppgifter om e-fakturering stämmer.   Under sektion Arbetstyper, produkter och kostnadsundantag kan du begränsa vilka arbetstyper och produkter som ska vara valbara i det aktuella projektet. Du kan även definiera vilken arbetstyp som ska visas som default när medarbetaren tidrapporterar på det aktuella projektet. Om medarbetaren även har en standardarbetstyp på arbetskontraktet kommer en projektspecifik arbetstyp att ha företräde över medarbetarens standardarbetstyp.  Ifall ni behöver ändra en projektmedlems internkostnad i ett specifikt projekt väljer ni medarbetaren samt definierar vilken kostnad som ska användas för att beräkna medarbetarens arbetskostnad i det aktuella projektet under sektion Kostnadsundantag för projektmedlem.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎31-12-2019 09:56
Startsidorna visas som första sida när man loggar in i Visma Severa. Sidorna visas också när man tryckt på Visma loggan i den översta menyn samt när man trycker på Hem som visas vid rubriknamn. Via startsidorna kan ni få snabb åtkomst till verktyg, information och rapporter. När man klickar på ett rapportnamn öppnas hela rapporten för att enklare kunna analysera informationen göra en export eller utskrift. Startsidorna sorteras automatiskt i alfabetisk ordning. Vill man ändra ordningen kan man t.ex. döpa sidorna till 1. Startsida, 2. Startsida, för att styra sorteringen.   FLERA STARTSIDOR Att använda fler Startsidor tillåter dig att snabbt hitta informationen du behöver när du behöver den. Du kan enkelt skapa startsidor med olika syften, så att ni kan ha startsidor anpassat för sälj med aktiva kunder, kontakter, aktiviteter eller en startsida för enkel redigering av arbetstid med formulär för arbetstidsregistrering, stoppur samt rapporter med summerad arbetstid.Som standard visas en startsida baserad på din behörighetsprofil. SKAPA OCH REDIGERA STARTSIDOR För att redigera startsidor kan man enkelt markera Redigera startsida uppe till höger på en startsida. Välj därefter vilken flik du vill redigera och redigera den genom att trycka på kugghjulet vid sidan om namnet.   Startsidorna är uppbyggda av olika sektioner som går att fylla med innehåll, både grafiska och vanliga rapporter samt funktioner som gör det möjligt att ange t.ex. arbetstid. Vill du redigera vyn på startsidan genom att minska eller förstora dess grafiska element sätter du muspekaren nere i elementets högra kant, vänsterklickar och drar. Vill du placera elementet på en annan del av sidan sätter du muspekaren uppe på det istället. Ser du ikon med handflatan kan du börja dra elementet. För att fylla en sektion med innehåll tryck på Redigera startsida > Lägg till innehåll. Tillgängliga rapporter och funktioner visas och du väljer dem genom att klicka på vald rapport eller funktion.   För att radera innehåll tryck på papperskorg uppe på den valda rapporten eller funktion. Observera att papperskorg-ikonen endast dyker upp när Redigera startsida är iklickad.   Önskar du skapa en ny startsida trycker du på Redigera startsida > Lägg till startsida . Därefter fyller du namn på den nya startsidan väljer om den ska ligga som egen eller delad startsida. DELA STARTSIDOR   För delning av startsidor behöver du skapa en ny, delad startsida. Därefter markerar du vilka behörighetsprofiler som ska ha åtkomst till startsidan.De uppgifterna kan sedan ändras genom att klicka på kugghjulet vid sidan om en startsidas namn.     Tänk på följande innan du påbörjar arbete med Startsidor: Startsidor kan delas baserat på behörighetsprofiler. Möjligheten att dela startsidor styrs av behörighetsprofiler. Informationen som visas justeras efter användarens rättigheter.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎27-12-2019 14:53
Att hitta rätt sätt att ta ut informationen på i Visma.net Project Management kan ibland vara klurigt, denna artikel hjälper dig att se vilka olika alternativ som finns att använda sig av. Tänk först igenom följande: Vad för information behöver jag? Visma.net Project Management erbjuder ett rikt utbud av rapporteringsalternativ och möjligheter att ta ut rapporter i flera olika format, och med hjälp av fördefinerade modeller går det snabbt att skapa din önskade rapport. Du kan bland annat ta ut rapporter baserat på: Fakturering Arbetstid Finansrapport Kostnader Projektrapport Kundrapport med mera... Hur vill jag ha den presenterad? Visma.net Project Management erbjuder olika rapportalternativ: Matriser Matriserna summerar numerisk data efter t.ex. valda perioder.    Lista En listrapport listar innehållet i rapporten och dessutom summerar numerisk data (belopp, arbetstimmar etc.). En listrapport går dessutom att sortera efter önskade rubriker. Grafiskt Ekonomiska rapporter kan presenteras som t.ex. stapel- eller linjediagram.   Vart ska den användas? Exempel: Startsida i Visma.net Project Management Detaljerad rapport i Visma.net Project Management För sammanställning i kalkylprogram  SÅ HÄR SKAPAR DU EN RAPPORT I VISMA.NET PROJECT MANAGEMENT: Välj vilket huvudområde du vill skapa rapporter inom Välj en rapportmall Det finns ett antal fördefinierade rapportmallar som du kan utgå ifrån. Du hittar dem under Rapporter > Rapportgalleri .  Använd filter för att begränsa innehållet i rapporten De vanligaste filtren är redan ifyllda för respektive rapport, men du kan anpassa dessa efter dina behov. Dölj filtersektionen genom att klicka på rubriken, så får du större utrymme till att visa rapporten.   Välj vilka värdekolumner som ska visas i rapporten. Varje rapport har föreslagna standardvärden, men du kan ändra dem till vad du vill se. Spara rapporten så att du snabbt kan komma tillbaka till den senare. Det gör genom att trycka Spara som. Du kan spara rapporten endast för eget bruk eller dela den med andra. Markera rapporten som favorit, så kan du hitta den i huvudmenyn för favoritrapporter. Du gör detta genom att klicka på Spara som, skriva ett namn och markera Ange som favorit. Därefter trycker du på Spara.   Exportera rapporten Du kan exportera rapporter i XLS eller CSV -format, dock ej grafiska rapporter. Du hittar alla dina favoritrapporter under Rapporter > Rapportgalleri . Egna : Rapporter som du skapat och som bara du kan se Delad : Rapporter som delats med dig Standard : Standardrapporter Ikonen visar vilken typ av rapport det är Listrapport  Grafisk rapport  Matrisrapport  Resursallokeringsrapport (ej tillgänglig i version Basic)  Favoritrapport  Egna  Delade Vill du redigera en sparad rapport kan öppna den ifrån rapportgalleri eller favoritrapporter uppe på sidan ändra värden och filter.  TÄNK PÅ ATT: Innehållet i rapporter kan variera på grund av användares olika behörighetsprofiler. Möjligheten att dela rapporter styrs av behörighetsprofiler. Visma.net Project Management ger dig stora möjligheter att skapa rapporter och anpassa dem till egna behov. Däremot är rapportgenerator Visma.net Project Management inget BI-verktyg, därav blir du ibland tvungen att skapa flera rapporter får att få ut alla de önskade informationen. Den främsta orsaken att gå in på rapportsektionen i Visma.net Project Management är nog för att skapa en tidrapport. Vill du skapa en rapport med alla rapporterade timmar går du in under Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Arbetstimmar > Arbetstimsanalys . Rapporten du får under Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Godkännande av arbetstimmar visar bara timmarna som behöver godkännas. 
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
HITTA KUNDEN   Du kan hitta kunder genom något av alternativen nedan:   Gå in under Kunder i vänstra sidomenyn och välja den från kundlistan. Använda sökfältet uppe på sidan: För att snabbt hitta en kund i systemet kan man enkelt skriva in kundens namn i sökfältet, kunder med matchande namn visas sedan automatiskt under Kunder i denna lista. Klicka på kunden för att snabbt ta dig till kundkortet       Via kundnamnet på rapporter, projket- och fakturavyer: När du är inne i systemet visas kundnamn i olika rapporter, projekt- och fakturavyer. Det går i regel alltid att klicka på ett kundnamn för att visa kundkortet.    UPPDATERA KUNDKORTET   Kundkortet är uppdelad i fem sektioner. Varje sektion innehåller olika typer av kunduppgifter. Du redigerar enklast kundkortet genom att öppna en av sektionerna och uppdatera de befintliga uppgifterna. Kunduppgifter : Här kan du ange mer information om företaget, till exempel organisations- eller momsregistreringsnumret, om de har en företagswebbplats eller vilken bransch/industri de tillhör. De fördefinierade branscherna har definierats i systeminställningarna. Försäljning & projekt: På fliken Försäljning & Projekt visas alla pågående och avslutade försäljnings- och genomförandeprojekt för den aktuella kunden. Här kan du se alla försäljningsprojekt som pågår, alla projekt som har blivit beställda, alla avslutade projekt samt alla försäljningsprojekt som aldrig ledde till affär. De pågående projekten kan visas både i listform och som en gantt-vy genom att välja vy med knapparna till höger. Samarbete: På kundkortets flik Samarbete visas en sammanställning över alla projektaktiviteter från alla projekt som berör den aktuella kunden. Finanser: På kundkortets flik Finanser ser du en sammanfattning av finansiell information och prognoser om lönsamheten för den aktuella kunden baserat på kundens alla projekt och deras genomförda fakturering, rapporterade kostnader och prognosvärden.  Kundinställningar: På kundkortets flik Kundinställningar finns ytterligare information om kunden, till exempel standardinställningar på kundnivå avseende faktureringsvillkor, kundens fakturamall och standardprislista samt information om kundens eventuella e-fakturaadress.    Om du endast vill uppdatera basinformation om kunden, som kundnamn, beskrivning eller kundnummer gör du det genom att trycka på de uppgifterna uppe på kundkortet.      Vill du inaktivera, återaktivera eller ta bort en kund trycker du på tre prickar uppe på högra sidan av kundkortet. Tänk på att du inte kan ta bort kunder som är kopplade mot projekt. Sådana kunder kan endast inaktiveras och deras projekt ska stängas.   Tänk på Att möjligheten att uppdatera och radera kunder styrs av behörighetsnivåer.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎24-12-2019 11:46
Du kan skapa projekt från flera lägen i Visma Severa: I menyn under plustecken högst upp på sidan tryck på pluset (Lägg till ny) > Projekt.   Från projektmenyn. I avdelningen Projekt tryck på Lägg till projekt .   Från kundkortet. I avdelningen Försäljning & Projekt kan man klicka på Lägg till projekt . Då anges kunden som kund på projektet automatiskt.     När du öppnat ett nytt projekt börjar man med att fylla i grundinformation om projektet: Om projektet ska vara ett kundprojekt eller ett internt projekt Projekt som ska debiteras ska alltid vara av typen Konto, endast interna projekt som ej ska debiteras är av typen Internt.    Avdelningen som projektet ska tillhöra Fakturans valuta OBS! Denna uppgiften kan inte ändras senare. Vill du ändra valuta på ett projekt behöver du lägga upp ett nytt projekt som du kan basera på en tidigare projektmall.  Om projektet redan är vunnen. I detta fall anger man även information om beställningsstatus och förväntat värde.   När du öppnar ett projekt visas information om det aktuella projektet på fem projektflikar: Försäljning - information om införsäljningen och projektets aktiviteter (används under införsäljningsarbetet)  Projektplan - projektet och dess indelning i faser, estimerad arbetstid och tidslinjer  Samarbete - projektanteckningar och projektaktiviteter i en kanban-vy med projektuppgifter som passerar olika status  Finanser - projektets prissättning, avgifter, prognos och finansiell översikt  Projektinställningar - inställningar på projektnivå, till exempel faktureringsinformation, nyckelord och projektspecifika arbetstyper eller produkter Tänk på Möjligheten att skapa, visa och redigera projekt styrs via Behörighetsprofiler.
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
I Visma.net Project Management kan du enkelt arbeta med prissättning i olika modeller, i denna artikel finns information om hur du kan fakturera ett projekt för ett fast pris, oavsett antal arbetade timmar. Fastpris När du i Visma.net Project Management ska fakturera kund ett fast pris för ett projekt använder du produkter. En produkt kan faktureras direkt, vid angivet datum eller efter slutförd fas. För att definiera fasta priser måste vi se till att timpriser inte faktureras, det gör vi i Prislistor. Vi börjar med att ställa in så att timpriser inte debiteras Gå till Kugghjulet > Inställningar > Prislistor (Under Organisation) Vi skapar en ny prislista, Fastpris , och trycker på Lägg till :       Det viktigaste i denna prislista är att vi har ett förinställt pris på 0 kr/tim. Detta eftersom vi inte kommer debitera någon kostnad per timme.   Om du har någon arbetstyp som faktiskt ska debiteras per timme kan du trycka på Ny rad , välja arbetstyp och ange kostnaden. I min prislista vill jag alltid att arbetstypen Support ska faktureras per timme, så jag lägger ett timpris på 750 kr:       Gå längre ner på sidan och tryck på spara.   Vi har nu skapat en prislista där endast konsultation kommer debiteras baserat på antal timmar med den valda arbetstypen.   Vi ska nu skapa ett projekt och välja prissättning Skapa nytt projekt och spara det. Gå till avdelningen Finanser och tryck på pilen under Ange priser > Prislista . I listan för prislistor väljer jag den vi skapade, fastpris.     Tänk på att om även resekostnader ska ingå i det fasta priset och kommer förekomma i projektet att se till att Resor är urbockade.    Vi kan nu börja registrera arbetstid i projektet:   Vi har 11 arbetade timmar, men inget att fakturera. Det ska vi ändra på:   Vi fakturerar våra fastprisprojekt med hjälp av Produkter Vi går i projektet till avdelningen Finanser > Avgifter och övriga kostnader > Produkter Där kan vi genom att börja skriva i sökrutan skriva direkt vad vi vill att posten ska kallas, antal, enhet, pris och kostnad Denna produkt är det arbete vi har gjort åt kunden, så jag anger att kostnaden ska vara 0 kr. Projektet kommer fortfarande belastas med kostnaden för arbetstimmar.     Produkten blir omgående fakturerbar, vilket gör att den kommer läggas till i projektets nästa faktura.   Vill vi inte att produkten ska vara fakturerbar omgående kan vi under Fakturering > Klart för fakturering välja ett annat alternativ. Det är också här vi kan ändra produktens uppgifter, t.ex. pris, moms och beskrivning:   Det går att skapa produkter i Visma.net Project Management och prissätta dem. Om man t.ex. levererar samma tjänst ofta. Dessa skapas under Kugghjulet > Inställningar > Produkter (Under projekt) .   Nu kan vi skapa en faktura i projektet, för det fasta belopp vi vill fakturera kunden.    Om vi skulle rapportera in arbetstypen Konsultation skulle denna bli fakturerbar baserat på arbetade timmar:        
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎20-12-2019 08:58
I Visma.net Project Management kan du enkelt arbeta med prissättning i olika modeller, i denna artikel finns information om hur du kan fakturera ett projekt efter antal arbetade timmar.   DEBITERING PER TIMME   Det viktigaste när det gäller att debitera projekt per timme är att ha korrekta   prislistor   eller   prissättningar   i projekt. Alla arbetade timmar blir automatiskt fakturerbara enligt den valda prissättningsmodellen, som när som helst går att ändra.   Vi börjar med att skapa en prislista, med korrekta timpriser: Gå till Kugghjulet > Inställningar > Prislistor (under Organisation) Vi skapar en ny prislista, Debitering per timme, och trycker på Lägg till   Jag börjar med att låta den första raden, 0 kr/tim, stå kvar. Detta för att fånga upp alla timmar som inte ska debiteras (intern tid osv.). Vill ni istället ha ett lägsta standardpris anges detta här.  Därefter trycker jag på Ny rad och lägger till ett pris för allt som ska debiteras. Jag kan ange pris för personer eller arbetstyper. Eller kombinera de båda:   I exemplet ovan har Max Norrsel och Tobias Söderlund en egen prissättning när de gör Konsultation och Planering, men alla andra personers priser baseras helt på vilken arbetstyp de registrerar.  Vi har nu skapat en prislista med våra priser, som kan användas i våra projekt.   Vi ska nu skapa ett projekt, och välja prissättning: Skapa nytt projekt, eller gå till ett befintligt. Gå till avdelningen Finanser > Ange Priser > Prislista och välj Debitering per timme i listan för prislistor.   Vi kan genom att välja Ändra till projektspecifik prissättning redigera priserna om vi vill att andra regler ska gälla i detta projekt. Eller om vi vill lägga till prissättningsregler i en fas görs detta i projektet genom att välja Lägg till undantag för fastpris (under Fasspecifika Prisundantag).    Registrerar du arbetstid i projektet går timmarna direkt in och blir fakturerade enligt vår prislista.      Om vi vill kan vi i fakturan redigera priserna, eller ändra antalet timmar som ska faktureras genom att klicka på på posten som ska redigeras.      Glöm inte att trycka på spara när ni är klara.
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Vill du hitta en snabb sökväg till utgifter som är klara för fakturering enligt vad som är definierat i projekten kan du klicka på Fakturering > Skapa fakturor.     Nu listas alla poster som är klara för fakturering. Om man är i behov av att filtrera listan för att hitta vissa fakturaposter kan man filtrera listan efter: Avdelning - vilken intern avdelning som står som ägare på projektet. Projektledare - vem som står som ägare på projektet. Datum (klart för fakturering) - vilket datum posten gjordes fakturerbar och kan t.ex. användas för att efter månadsskifte endast fakturera poster fram till och med den sista i föregående månad.  Vill du lägga till flera filter får du klicka på Lägg till filter uppe i högra hörnet.     För att lista poster som är klara för fakturering kan du också gå in på startsidan > Finansstyrning > Klar att fakturera.     Trycker man på Klar att fakturera skickas man till Fakturering > Skapa fakturor. I listan som kommer upp väljer man sedan genom att bocka för vilka fakturor som ska skapas, önskar man markera alla rader använder man den översta bockrutan för att markera alla. När du markerat vilka rader som du önskar skapa fakturor för trycker du på knappen Skapa till status "Utkast" längst uppe på skärmen. Trycker du på pillen vid sidan får du skapa fakturor till en annan status istället.   ÅTGÄRDA FLERA FAKTUROR SAMTIDIGT   Efter att man skapar en faktura hamnar den under Fakturering > Fakturor. Där ser man fakturorna antingen i en kanban-vy eller som en lista. Vill du åtgärda flera fakturor samtidigt gör du det genom att gå till Lista och bocka i fakturorna som ska åtgärdas. Därefter trycker man på Välj åtgärd och väljer hur fakturorna ska hanteras från listan.     Tänk på att: Innan faktura skapas ange rätt bankinformation
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎16-12-2019 13:45
Med fakturamallar kan man definiera standardinställningar för fakturor, såsom:   Fördefiniera inställningar för fakturor. T.ex. hur poster ska grupperas samt presenteras, färg på fakturan och vilken information som ska visas. Placera element i sidhuvudet, t.ex. faktureringsadress och logga. Definiera standardtexter som ska visas före och efter fakturans poster Fakturamallar skapas under Kugghjulet > Inställningar > Fakturamallar.  På den sidan väljer man även vilken fakturamall som ska vara standard samt om mallarna ska anpassas till nya eller gamla gränssnittet. Man kan också inaktivera och återaktivera de upplagda fakturamallarna vid behov. PROJEKTSPECIFIKA MALLAR   En projektspecifik mall kan inte hanteras under inställningar. Projektspecifika mallar skapas när man redigerar inställningar eller ändrar texter direkt på en faktura. När dessa inställningar sparas kommer nästa faktura i projektet att använda dessa inställningar istället för inställningar från fakturamallar. I projektet kommer det anges att man använder en projektspecifik mall.   Vill man ändra i en projektspecifik mall måste detta göras direkt på en faktura, och kommer alltså bara påverka fakturor skickade från detta projekt.   SKAPA ELLER REDIGERA EN FAKTURAMALL   Gå till Kugghjulet > Inställningar > Fakturamallar för att skapa en ny mall, ange det önskade namnet på fakturamallen och tryck på knappen Lägg till. Vill du redigera en befintlig fakturamall trycker du på pennan  bredvid fakturamallen. När du redigerar inställningar i mallar gör du inställningar i två flikar:  Faktura och Inställningar.   I avdelningen Faktura ändrar du inställningar för: Layout bland fakturans huvudelement: adressfält, rubrik, totaltfält (med bankuppgifter och ocr-nummer) samt fakturainformation Standard kontaktperson för fakturering (bland användare i Visma.net PM) Text att visa ovanför och under fakturans poster. Texten ovanför fakturans poster kan innehålla taggar med dynamisk information Texten i rutorna för adressfält och fakturainformation kan riktas från vänster eller höger. Detta styr man genom att hålla musen över fältet och trycka på symbolen som visas i hörnet:     I avdelningen   Inställningar   hanteras inställningar för fakturan: Vilken färg fakturan ska formateras med Vilka kolumner som ska visas på fakturan Hur fakturans poster ska visas (arbetstimmar, resor & utlägg samt produkter) Hur fakturans poster ska grupperas, och om de ska visas på bilaga OBS! Glöm inte att trycka på knappen Spara efter att ni har gjort era inställningar.   SKAPA FAKTURAMALL FRÅN FAKTURA   Alla inställningar, förutom placering av huvudelement, går fortfarande att göra direkt på fakturan i varje projekt. Då blir inställningen anpassad, och gäller för framtida fakturor i projektet. Användare med administratörsrättigheter kan dessutom från fakturans inställningsavdelning längst ner välja att spara inställningarna i den aktuella fakturan som en ny fakturamall:   VÄLJ FAKTURAMALL   Inställningar för fakturamallar definieras i olika nivåer, från avdelningar till projekt och enskild faktura.   AVDELNING   För att välja fakturamall för avdelning, gå till Kugghjulet > Inställningar > Avdelningar. Redigera sen avdelningen och välj vilken fakturamall denna avdelning som standard ska få.   KUNDER   Gå till kunden och kundinställningar > fakturauppgifter, där kan ni redigera vilken fakturamall kundens projekt ska få som standard. Det är också denna mall som automatiskt kommer användas när man samfakturerar flera projekt för kunden.     PROJEKT   Gå till projektet. Öppna avdelningen projektinställningar > faktureringsinformation. Här kan man välja vilken fakturamall fakturor i projektet automatiskt ska få.     FAKTUROR   På en faktura kan man välja vilken fakturamall som ska användas. Öppna avdelningen Inställningar och välj vilken fakturamall som ska användas. Nästa faktura i projektet kommer då också få denna mall automatiskt.   MASSUPPDATERA FAKTURAMALLAR FÖR KUNDER ELLER PROJEKT   Det är möjligt att massuppdatera projekt eller kunder med vilken fakturamall som ska gälla för respektive. Tänk på att du måste ha behörigheter för att genomföra uppdateringen. Öppna en projekt- eller kundrapport. Markera raderna som du önskar uppdatera (har du inte rättigheter att uppdatera visas inte någon ruta för markering) Välj åtgärd Ändra fakturamall från menyn längst upp på sidan och välj vilken fakturamall du önskar uppdatera till Tryck på uppdatera för att slutföra uppdateringen.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎13-12-2019 14:03
KLART FÖR FAKTURERING   När det finns möjlighet att skapa en faktura av produkter, arbetstimmar eller resekostnader visas som standard klart för fakturering med beloppet uppe i högra hörnet i projektöversikten. För att skapa en faktura klickar man på beloppet. Därefter visas automatiskt utkastet av fakturan.     NY FAKTURA   Om det inte finns något redo att faktureras kan fakturor skapas manuellt. Detta kan man göra genom att antingen trycka på beloppet 0,00 kr i projektöversikten eller genom att i avedelningen Fakturering - Skapa fakturor trycka på knappen Skapa från grunden.     Finns något belopp redo att faktureras kommer detta också att automatiskt visas på fakturan. När en faktura skapas utan fördefinierat belopp får man själv ange informationen. Man använder då knappen Lägg till en avgift eller kostnad för att lägga till produkter som ska faktureras.     Om en ny produkt som inte är fördefinierad anges här kan den inte belastas med en kostnad. Lägg då istället upp produkten under Produkter i projektöversikten. Finns det ofakturerade poster i projektet kan man välja att fakturera dem på fakturan som skapas.     Det går även att visa ej fakturerbara poster genom att markera Visa ej fakturerbara poster. Ifall dem ska faktureras behöver posterna markeras. Därefter trycker man på Fakturera nu uppe på sidan.    
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Nya kunder skapas genom att trycka på den gröna Lägg till ny kund knappen som dyker upp när man går in under Kunder i sidomenyn. Man kan fylla i basinformation om kunden i en rubrik som kommer upp. Trycker man på Adress och faktureringsinfromation kan man lägga till ytterligare info om kunden. När den önskade informationen är ifylld trycker man på knappen Spara längst ner på sidan för att lägga till kunden.   Under denna flik lägger man till standarduppgifterna som adresser och kontakter. En av adresserna blir sedan utvald till HUVUDKONTOR. Vill man ändra huvudkontoret trycker man på Ändra vid sidan om huvudkontoret.      En kund kan ha en eller flera adresser. För att lägga till en ny adress, klicka på kundkorten och klicka på Ny adress . När du lägger till en adress kan du välja om den avser huvudkontoret, vilket används som standard när du lägger till nya kontaktpersoner eller för rapportering. För varje adress kan du sedan ange om det är en postadress, besöksadress eller faktureringsadress. Faktureringsadressen används som standard för fakturering.    KONTAKTPERSONER   Eftersom många försäljningsaktiviteter involverar kundkontakterna är det viktigt att hålla dem uppdaterade. För att lägga till en kontaktperson på ett kundkort, öppna kundkortet och klicka på Ny kontakt . Om kunden har flera adresser kan du välja vilken av företagets adresser du vill koppla kontaktpersonen till.   KUNDUPPGIFTER   Ute till höger på kundkortet finns en sektion som heter Kunduppgifter . Här kan du ange mer information om företaget, till exempel organisations- eller momsregistreringsnumret, om de har en företagswebbplats eller vilken bransch/industri de tillhör. De fördefinierade branscherna har definierats i systeminställningarna. På kundkortets flik Kundinställningar finns ytterligare information om kunden, till exempel standardinställningar på kundnivå avseende faktureringsvillkor, kundens fakturamall och standardprislista samt information om kundens eventuella e-fakturaadress. Under kundnamnet i övre delen av fönstret finns en länk för att öppna kundens beskrivning. Här kan du skriva in en detaljerad beskrivning om projektet. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den även att ligga öppen som standard i alla kundfönster du öppnar.    KUNDGRUPPERING   Kundgruppering hittas längst ner under flik Kundinställningar och används för att gruppera kunder efter olika kategorier. Alla kategorier samt deras val skapas och uppdateras av er, vilket gör att ni kan ange och anpassa informationen så att allt passar er verksamhet.   Kungrupperingsval är sökbara i rapporter vilket gör det möjligt att enkelt söka efter vissa typer av kunder för t.ex. uppföljning eller inför utskick.   UPPFÖLJNING PÅ KUNDNIVÅ   Det finns flera olika perspektiv att följa upp sina kunder kring.  Man ser aktivitetsuppföljning per kund på fliken Kontaktuppgifter längst ner sektionen Aktiviteter . Här listas alla aktiviteter som är inplanerade och som rör den aktuella kunden, oavsett vilket införsäljnings- eller genomförandeprojekt de tillhör. På detta sätt får man till exempel som kundansvarig en bra överblick över vad som är på gång med den aktuella kunden.  På fliken Försäljning & Projekt visas alla pågående och avslutade försäljnings- och genomförandeprojekt för den aktuella kunden. På kundkortets flik Samarbete visas en sammanställning över alla projektaktiviteter från alla projekt som berör den aktuella kunden   TÄNK PÅ ATT Möjligheten att skapa och redigera kunder styrs av behörigheter Import av kunder kan göras från csv-fil.Via csv-fil kan man också lägga till fler kundkontakter och adresser för befintliga kunder samt uppdatera kundgrupperingar. För att läsa mer om detta klicka här (engelsk artikel)
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎09-12-2019 10:48
Sedan slutet av 2017 har vi rullat ut det nya gränssnittet till befintliga kunder och det är många som helt har gått över till detta gränssnitt. Om ni inte har tagit klivet över i det nya gränssnittet ännu finns det flera saker ni kan göra. Se användarhandboken om nya gränssnittet, finns i länken Dokument ute till höger. Kontakta våra konsulter och ta hjälp av dem för att få en anpassad utbildning eller genomgång av hur ni kan dra nytta av det nya gränssnittet på bästa sätt. Skicka ett mail till konsult.softwareab@visma.com Titta på ett inspelat om skillander och fördelar med nya gränssnittet      
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎09-12-2019 10:05
Vad betyder ett visst värde i rapporten?
Visa fullständig artikel
av Tobias Söderlund VISMA
Hej!   För er som vill använda den nya fakturalayouten bör ni uppmärksamma att den nya layouten använder ny font och storlek på texten i fakturahuvudet. Detta innebär att ni kan behöva justera placeringen av er text i era fakturamallar vid övergången till den nya fakturalayouten.    Nedan kommer ett exempel på en mall som har konverterats till den nya layouten, längst till vänster är hur den såg ut med den gamla layouten, bilden i mitten visar hur den ser ut med den nya layouten utan justeringar och bilden längst ut till höger visar layouten efter förändring i fakturamallen: Vad vi kan se är att layouten från den gamla till den nya har flyttat runt våra texter en del för att anpassa de olika delarna för det nya formatet. I mitt exempel orsakade detta inte något oläsligt men i mallar där det är anpassat med mindre marginaler kan information i värsta fall hamna över varandra.  Så innan vi tar den nya fakturalayouten i bruk kan det vara läge att justera hur informationen ser ut på våra mallar. Först har vi hur fakturahuvudet såg ut i mallen som gav våra två första varianter: Här anser jag att informationen är justerad för långt till höger samt att kundnamn och adress hamnar för långt till vänster. Jag justerar nu mallen för att få den att se ut som i den sista bilden ovan: När jag är nöjd med redigeringen, sparat min mall och anser att fakturan ser bra ut är jag redo för fakturering med den nya layouten.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Adam Slawek VISMA ‎15-11-2019 15:35
När du har skapat ett försäljningsprojekt kan du enkelt få tillgång till det genom att klicka på projektnamnet var som helst i systemet. Kom ihåg att försäljningsprojekt betraktas också som projekt.   När du öppnar ett försäljningsprojekt kan du bläddra igenom försäljningsrelaterade data som förväntat projektvärde och dess aktuella status. Försäljningsstatusar läggs till och redigeras under Inställningar> Försäljningsstatus. Du kan också redigera olika sannolikheter för varje status när du är inne på projektet   Status kan uppdateras via försäljningsöversikts kanban eller fliken Försäljning i ett specifikt fall. När du kommer överens med kunden och stänger försäljningsprojektet uppdateras sannolikheten automatiskt till 100% och aktuellt datum blir det förväntade orderdatumet. Dessa kan naturligtvis justeras manuellt om det behövs. Du kan också spåra alla tidigare och framtida aktiviteter från försäljningsprojektet. Alla aktiviteter som är kopplade till ett projekt visas under Aktiviteter och ändras lätt där. Du kan även lägga till nya aktiviteter (att göra uppgifter och kalenderposter) och skriva anteckningar här. Du hittar dem också på kundkortet. På fliken Försäljning kan du också enkelt komma åt offerter och filer som läggs till och lägga till nya. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Här visar vi hur du kan återanvända informationen i offerten för att skapa en faktura.
Visa fullständig artikel