avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Spångamamman
CONTRIBUTOR **

Ordningsföljd på fakturarader arvode-hur tänka kring faser?

av Spångamamman

Vi tror att vi kan arbeta bättre med faser. Vi upplever nämligen att raderna på fakturautkasten faller ut lite "huller om buller". Å andra sidan arbetar vi både med timmar på faser i "topnivå", samt kan missa att stänga dem så vi också lägger tid på undernivåer och ibland undernivå till undernivå. Hur ska man bäst bygga upp sina faser för att samtidigt styra fakturautkasten så långt det går? Vi har valt gruppera efter faser och därefter grupper efter namn.

3 SVAR 3
Anneli Liljemark
CONTRIBUTOR **

av Anneli Liljemark

Hej, vi har exakt samma problem. Vi jobbar mycket i faser. Vi är ofta upp till 10 personer som jobbar i uppdragen. Vi har kanske 5-10 faser, dessa löper delvis parallellt tidsmässigt. När vi sedan ska fakturera vill vi att det ska framgå vilken fas en person jobbat med, samt hur många timmar resp person lagt. Nu kommer allt i en röra, och vi får sitta och manuellt sortera detta på fakturaunderlagen. Om det hade gått att ställa in fakturamallen så att den sorterade alla som var i samma fas efter varandra hade det sparat massor av tid. 

av Emma Wesslén (Uppdaterad ‎27-04-2021 10:30 av Emma Wesslén VISMA )

Hej Spångamamman! 

 

Fakturaraderna följer kronologisk datumordning, vilket innebär att den fasen som innehåller den allra första tidposten (datummässigt) som regsitrerades i projektet kommer att hamna överst av raderna när du väljer att gruppera på Fas. Sedan när du fäller ut fasen för att se vilka poster som finns i grupperingen kommer du se att den allra första tidposten följs av de senare posterna som registrerades i samma fas men vid ett annat datum.

(Den allra första tidposten i fasen syns nederst i grupperingen och den senaste tidposten syns överst i grupperingen)

 

Om du registrerar flera tidposter på samma datum i olika faser så kontrollerar systemet tidpunkten för den första tidposten som lades till den dagen och den tidposten/fasen placeras överst av fakturaraderna.

 

Det enklaste sättet för att få ut faserna och tidposterna i önskad ordning på fakturautkastet för att undvika manuell hantering på utkastet är att alltid följa kronologisk ordning när man lägger till poster i projektet/faserna. 

Alltså om man har 1 huvudfas och t.ex. 3 underfaser: Uppstart, Projektering och Implementering så börjar man med att lägga till poster i Uppstart, sedan Projektering och sist Implementering.

 

Hoppas du förstår bättre hur sorteringen av fakturarader fungerar nu, återkom annars så kan jag försöka förtydliga 🙂  

 

Spångamamman
CONTRIBUTOR **

Hej och tack för ditt svar!

Kan du förtydliga vad du avser du när du skriver "lägga upp poster"?

Vi kan styra i vilken ordning vi skapar själva faserna i projekten. (I vissa fall vet vi dock inte innan att vi behövde dela upp en viss fas i fler undergrupper, då blir detta gjort senare). Olika personer arbetar sedan mer eller mindre parallellt i de olika faserna under projektets gång. Vi kan inte styra i vilken ordning personer lägger in tid på de olika faserna. Den som arbetat, väljer den fas som tillhör den uppgift man utfört.

Hoppas jag varit tydlig, kan vi då styra ordningen eller inte styra ordningen?