Daria Gyltman1
CONTRIBUTOR ***

Reseersättningar (Reseräkningar) - massuppdatera status

av Daria Gyltman1

Finns det möjlighet att massuppdatera status på Reseersättningar (Reseräkningar)?

Vi är tvungna att öppna Reseersättningar en och en för att ändra status. 

Vi förstår poäng med att kika in varje Reseersättning vid godkännande, men det finns övriga status där det är mycket onödig att öppna varje Reseersättning: t.ex. när godkända Reseersättningar skickas till utbetalning; när dem behöver få slutstatus som utbetalda.

Massuppdatering skulle kunna spara mycket tid.

1 SVAR 1

av Susanne Neretnieks

Hej!

Det kommer att bli möjligt att massuppdatera status för reseräkningar inom kort.

 

Viktig information om att byta status på godkända reseräkningar
Om man använder tjänsten Reseräkningar i kombination med överföring av tid/utlägg till Visma Lön bör man inte ändra status till en annan status efter Godkänd. Om man gör det riskerar man att föra över redan godkända reseräkningar dubbelt till Visma Lön.

Reseräkningsstatus.JPG

(Om man har ytterligare en status i flödet efter "Godkänd" som också är markerad med ett kryss i kolumnen Godkänd, betraktas dessa reseräkningar också som godkända för överföring till Visma Lön. Om man däremot har ytterligare en status i flödet efter "Godkänd" som ej är markerad med kryssrutan Godkänd, kommer det första godkännandedatumet att rensas om man byter till en status som inte är markerad som godkänd. )

 

Detta är något vi arbetar med att förbättra på sikt.