Anonymous
Inte tillämpbar

visma scanner: går det att välja mellan privat kort och företagskort?

av Anonymous

Hej!

Jag har fått svaret av vår försäljare att privata utlägg läggs under reseräkning i visma scanner. Inte direkt intuitivt. Går det att anpassa så att vi an lägga till en dropdown där vi väljer korttyp privat/företagskort?

1 SVAR 1

av Susanne Neretnieks

Hej!

När man använder tjänsten Reseräkningar i Visma.net Project Management får man tillgång till mobilappen Visma Scanner. 

Med Visma Scanner tar du en bild på kvittot, anger information om vilket projekt utlägget hör och vilken typ av resekostnad det avser. 

Utlägg parkering scanner app.jpg

I webbapplikationen visas utlägget på den aktuella dagen, inklusive fotot. 

Utlägg parkering webbapp.JPG

Det som skiljer privata kort från företagskort är att om du använder ett företagskort där företaget betalar räkningen, dvs den anställde ska inte ha ut pengarna, markerar du kryssrutan "Ingen ersättning krävs" i bilden ovan. 

På så sätt kommer utlägget att belasta projektets kostnader och kunna vidarefaktureras, men inte betalas ut till den anställde. 

 

Avslutningsvis måste utlägget kopplas till en reseräkning för godkännande. I högerkanten visas hur mycket som ligger klart för att kopplas till en reseräkning. 

Utlägg parkering till reseräkning.JPG

 

Klicka på Skapa reseräkning och ändra status till Väntar på godkännande eller motsvarande.

Utlägg parkering skapa reseräkning.JPG