maartinjsh
CONTRIBUTOR ***

HoP nestrādā, iespējams dotnet problēma

autors maartinjsh

Labdien,

 

Saskārāmies ar problēmu, ka HoP vairs nestrādā.

 

Windows Server 2012 R2

dotnet 5.0.3 (HoP instalators pats uzstāda)

 

Ir mēģināts:

  • Windows servera restarts
  • Manuāli startēt katru no mikroservisiem
  • Dotnet reinstall
  • HoP atjaunināšana uz versiju Tuna (jaunākā, ko 570. Horizon versija atbalsta)
  • Servera RAM palielināšana

 

Unhandled exception. System.OperationCanceledException: The operation was canceled.
at System.Threading.CancellationToken.ThrowOperationCanceledException()
at System.Threading.ManualResetEventSlim.Wait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
at System.Threading.Tasks.Task.SpinThenBlockingWait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
at System.Threading.Tasks.Task.InternalWaitCore(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
at System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
at System.Threading.Tasks.Task.Wait(CancellationToken cancellationToken)
at H2OMicroService.MicroService.Run(String[] args, Type startupClass)
at H2OMicroService.MicroService.Run(String[] args)
at H2O.App.BusinessTrip.Program.Main(String[] args)
Failed to load the dll from [C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\5.0.3\coreclr.dll], HRESULT: 0x800705AF
Out of memory.
Fatal error. Internal CLR error. (0x80131506)
at System.GC.AllocateNewArray(IntPtr, Int32, GC_ALLOC_FLAGS)
at System.Text.StringBuilder.ExpandByABlock(Int32)
at System.Text.StringBuilder.Append(Char*, Int32)
at System.Text.StringBuilder.Append(Char[], Int32, Int32)
at System.IO.StreamReader.ReadToEnd()
at System.IO.File.InternalReadAllText(System.String, System.Text.Encoding)
at System.IO.File.ReadAllText(System.String)
at H2OMicroService.LazyLoad.Services.H2OLazyLoadService.GetFile(System.String)
at H2OMicroService.LazyLoad.Services.H2OLazyLoadService.LoadFile(System.String)
at H2OMicroService.Feja.Services.FejaService.GetBootFilesWithContent()
at H2OMicroService.Registration.Services.H2OMicroserviceRegistrationService.AddStaticFilesToAppRegisterModel(H2OMicroService.Components.App.H2OApp)
at H2OMicroService.Registration.Services.H2OMicroserviceRegistrationService+<RegisterApp>d__10.MoveNext()
at System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.Start[[System.__Canon, System.Private.CoreLib, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7cec85d7bea7798e]](System.__Canon ByRef)
at System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder.Start[[System.__Canon, System.Private.CoreLib, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7cec85d7bea7798e]](System.__Canon ByRef)
at H2OMicroService.Registration.Services.H2OMicroserviceRegistrationService.RegisterApp(H2OMicroService.Components.App.H2OApp, System.Threading.CancellationToken)
at H2O.App.BusinessTrip.AppStart.AppRegisterBackgroundService+<ExecuteAsync>d__6.MoveNext()
at System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.Start[[H2O.App.BusinessTrip.AppStart.AppRegisterBackgroundService+<ExecuteAsync>d__6, h2o.app.businesstrip, Version=2.0.0.1174, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]](<ExecuteAsync>d__6 ByRef)
at System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder.Start[[H2O.App.BusinessTrip.AppStart.AppRegisterBackgroundService+<ExecuteAsync>d__6, h2o.app.businesstrip, Version=2.0.0.1174, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]](<ExecuteAsync>d__6 ByRef)
at H2O.App.BusinessTrip.AppStart.AppRegisterBackgroundService.ExecuteAsync(System.Threading.CancellationToken)
at Microsoft.Extensions.Hosting.BackgroundService.StartAsync(System.Threading.CancellationToken)
at Microsoft.Extensions.Hosting.Internal.Host+<StartAsync>d__9.MoveNext()
at System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.Start[[Microsoft.Extensions.Hosting.Internal.Host+<StartAsync>d__9, Microsoft.Extensions.Hosting, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60]](<StartAsync>d__9 ByRef)
at System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder.Start[[Microsoft.Extensions.Hosting.Internal.Host+<StartAsync>d__9, Microsoft.Extensions.Hosting, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60]](<StartAsync>d__9 ByRef)
at Microsoft.Extensions.Hosting.Internal.Host.StartAsync(System.Threading.CancellationToken)
at Microsoft.Extensions.Hosting.HostingAbstractionsHostExtensions+<RunAsync>d__4.MoveNext()
at System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.Start[[Microsoft.Extensions.Hosting.HostingAbstractionsHostExtensions+<RunAsync>d__4, Microsoft.Extensions.Hosting.Abstractions, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60]](<RunAsync>d__4 ByRef)
at System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder.Start[[Microsoft.Extensions.Hosting.HostingAbstractionsHostExtensions+<RunAsync>d__4, Microsoft.Extensions.Hosting.Abstractions, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60]](<RunAsync>d__4 ByRef)
at Microsoft.Extensions.Hosting.HostingAbstractionsHostExtensions.RunAsync(Microsoft.Extensions.Hosting.IHost, System.Threading.CancellationToken)
at H2OMicroService.MicroService.Run(System.String[], System.Type)
at H2OMicroService.MicroService.Run(System.String[])
at H2O.App.BusinessTrip.Program.Main(System.String[])
Failed to create CoreCLR, HRESULT: 0x80004005

 

0 ATBILDES 0

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām