Elīna Z
CONTRIBUTOR ***

Apgāde un Realizācija

autors Elīna Z

Labrīt, 

Kāds ir piemērotākais risinājums atlikumu pārnešanai no Klients Neuzskaita uz Klients Kreditors?

1 ATBILDĒT 1
IneseC_VIVIO
CHAMPION *

autors IneseC_VIVIO

Starpperiodā ar Klientu atlikumu pārgrāmatošana caur starpkontu

vai

ar Saņemtais rēķins Neuzskaita (izveido dok. tipu, ja nav) - tas būs kā reģistrs ar klientu; ievada katram klientam un grāmato uz starpkontu.