Jaunākie ieraksti
Jaunākie ekspertu raksti

Konfigurācija veselības apdrošināšanai

Ja darba devējs noslēdzis ar apdrošināšanas kompāniju veselības un negadījuma apdrošināšanas līgumu, nodrošinot darbiniekiem veselības polises, šīs s...

(Atjaunots

Piegādātāju rēķinu numuru unikalitātes kontrole

No piegādātājiem saņemto rēķinu un pavadzīmju apstrādes procesā dažādu iemeslu dēļ var rasties situācijas, kad atkārtoti tiek vadīts vai importēts rē...

(Atjaunots

Horizon

1643 lietotāji seko šai sadaļai