GuntaBunka
CONTRIBUTOR *

Debitoru parādu džešana caur avansiriem

autors GuntaBunka

Realzācijas kolientu par;ādu dzēšana. 

Jūs ieteicāt dzēst parādus  -

 

 

caur avansieriem - saņemot naudu grāmato (D238/K231)

veicot šis operācijas sakārtojas debitoru atlikums virsgrāmtā, bet realizācijas klientu zonā klientu atlikumi nesakārtojas.

 

6 ATBILDES 6

autors Mija Zaļūksne

Labdien, @GuntaBunka!

 

Vai problēmu izdevās atrisināt?

 

Ar cieņu

Mija Z.

GuntaBunka
CONTRIBUTOR *

autors GuntaBunka

Neizdevās atrisināt problēmu. Kā jau rakstīju - dzēšot debirota rēķinu caur avansieriem (D238/231) pēc tam ar kases ie'ņēmumu orderi iemaksājot kasē (D261/K238), samazinās virsgrāmatā debitoru summa, bet realizācijas blokā pa klientiem - klienta parāds nesamazinās.

Accepted solution
Sarmīte Spēlmane
VISMA

autors Sarmīte Spēlmane

Labdien!

 

 

Jā, šajā gadījumā jāizmanto dokumenta tips "Avansa palielināšana norēķinu personai" ar debitoru norēķinu veidu. Ievadot dokumentu, pievērsiet uzmanību diviem jautājumiem:

1) vai dokumentā klienta laukā ir norādīts klients, uz kuru izrakstīts debitoru rēķins?

2) Vai dokumenta lpp.<Piesaistes> ir veikta piesaiste pret apmaksāto rēķinu? 

 

Dodiet ziņu, vai šie lauki aizpildīti pareizi?

 

 

autors Sarmīte Spēlmane

Labdien!

 

Pēc rakstītā saprotu, ka atsaucaties uz kādu iepriekš veiktu saraksti. Vai varat dot norādi (varbūt iekopēt linku?), uz kuru no sarakstēm atsaucieties, lai mēs spētu saprast jautājuma kontekstu?

GuntaBunka
CONTRIBUTOR *

autors GuntaBunka

Kasē avansieris  iemaksā pēc saraksta iekasētos debitoru parādus. Ir prasība dzēst šis summas caur avansieriem, lai kasē nebūtu jāievada katrs klients-debitors (ieņēmumu orderis). Pēc sarakstes Jūs ieteicāt :

 

Izmantot dokumenta tipu "Avansa palielināšana norēķinu personai", tikai to aktivizējot ir jānorāda dalība norēķinu operācijās - Debitoru dokuments.

Ar šo dokumentu avansieris iaksē par debitora rēķinu (D238/K231) un pēc tam ar kases ieņēmumu orderi iemaksāt kasē (D261/K238).

 

Veicot šīs darbības - virsgrāmatā viss sagrāmatojas pareizi, bet realizācijas klientu blokā debitora parāds pa klientiem nedzēšās. Ko daru nepareizi?

 

Gunta Germane
CHAMPION *

autors Gunta Germane

Pārliecinieties :

1 vai tiešam avansa palielināšanas dokumenta tips ir aprakstīts kā debitora dokuments. 

Ja Jā tad 

Sagatavojot dokumentu vai ir veidota sasaiste ar konkrēto realizācijas pavadzīmi par kuru saņemta nauda (identiski kā bankas un kases dokumentiem) 

Vajadzētu pārbaudīt:

Vai šie sagatavotie avansa palielināšanas dokumenti parādās realizācijas sistēmā 

Dokumenti-Realizācija- maksājumu dokumenti-( atlase pēc datuma ar pazīmi nepiesaistīti.)

Ja viņi šeit nav- ir pamats domāt ka dokumenta tipā  pazīme dalība norēķinu operācijās nav norāde "Debitora dokuments" bet ir "Nepiedalās" 

Ja lietotajam dokumentu tipam ir pazīme "Nepiedalās" jāizveido kopija .