atcelt
Rāda rezultātus vaicājumam 
Tā vietā meklēt 
Vai jūs gribējāt rakstīt šādi? 
VIESTURS
CHAMPION **

Stundas likme - gabaldarbs

autors VIESTURS

Labdien!

Darbiniekam maksās par faktiski nostrādātām stundām mēnesī, kas katru reizi būs cits skaitlis. Personas amatu datos izvēlējos Gabaldarbs - pielietot stundām un ievadīju bruto stundas likmi. Vai tas lūdzu strādās, ja tabelē norādīšu faktiski nostrādātās stundas? Jeb obligāti jāizvēlas Stundu apmaksu kā samaksas veidu? 

 

Paldies,

Viesturs. 

7 ATBILDES 7

autors Modrīte Šiškova

Labdien!

Ja darbiniekam ir apmaksa pēc nostrādātām stundām, tad personas amatu datu kartiņā Apmaksas veidu norāda - Stundas tarifa likme un Likmes laukā norāda likmi par vienu stundu. Darba laika uzskaites tabelē ir jāizvēlas samaksas veids (Stundu apmaksa), kuram piekārtots aprēķina veids - Laika darbs ar stundas tarifa likmi un jāievada katra mēneša nostrādātās stundas. Pielietot stundām tiek piemērots  tajā situācija, kad slodzes lielums nav 1, bet ,piemēram ir 0.7 un šo slodzes lielumu piemēro kalendāram (0.7*8st=5.6 stundas dienā), nevis likmei. 

Ja personas amatu datos tiek norādīts apmaksas veids - Gabaldarbs, tad dokumentos ir jāievada konkrēta summa. Ar Gabaldarbu tiek saprasts konkrēts līgums - uzņēmuma līgums, vai arī konkrētas summas, kuras neaprēķina Horizon pusē.

VIESTURS
CHAMPION **

autors VIESTURS

Paldies. Vai darbības tabelē (samaksas un aprēķina veida piesaisti) veic rēķinot konkrētā mēneša algu, jeb kaut kas no šī jāsagatavo arī šī darbinieka kartiņā? Sadaļā Aprēķina dokumenti ir iespēja piesaistīt Detalizētu d.l. uzskaiti (stundu apmaksa). Vai to vajag darit? 

Accepted solution
Modrīte Šiškova
VISMA

autors Modrīte Šiškova

Lai ērtāk varētu strādāt ar dokumentiem, tajā skaitā arī ar Darba laika uzskaites dokumentiem, sistēmā var izveidot dokumenta tipus, kuros norāda noklusētās vērtības, attiecīgos samaksas veidus. 

Ja darba laika uzskaites dokumentā izvēlas samaksas veidu - Stundu apmaksa, kam aprēķina veids-<Laika darbs ar stundas tarifa likmi>, tad izvēloties struktūrvienību un nospiežot zibeni, dokumentā tiek ielasītas automātiski tās amatu datu kartiņas, kurām ir atbilstošais apmaksas veids (Stundu tarifa likme). 

Ja dokumentā būs samaksas veids, kuram ir piekārtots aprēķina veids <Mēneša alga prop. dienām>, tad dokumentā tiks ielasītas tās amatu datu kartiņas, kurām apmaksas veids ir Alga proporcionāli dienām. Svarīgi ir ielikts darbinieka amatu datos pareizo apmaksas veidu un pēc tam dokumentos izvēlēties atbilstošos samaksas veidu.

2019-01-23_11-24-23.png

2019-01-23_11-29-32.png

VIESTURS
CHAMPION **

autors VIESTURS

Paldies. Vēl pēdējais precizējums, ja drīkst. Ja visu sapratu pareizi, šim darbiniekma vienmēr būs atsevišķa tabele, savukārt, algas aprēķina dokumentu varēs veidot vienu kopēju, gan par šo darbinieku, gan par tiem, kuriem fiksēta mēnešalga? 

autors Modrīte Šiškova

Vienā darba laika uzskaites dokumentā ar konkrēto samaksas veidu var pievienot darbiniekus tikai ar vienādiem apmaksas veidiem personu amata datos. Nedrīkst vienā darba laika tabelē ielikt darbiniekus ar atšķirīgiem apmaksas veidiem, jo tad pie algas aprēķina būs aprēķinātas nepareizas summas.

Ja  uzņēmumā ir darbinieki gan ar stundas likmi un ar mēnešalgu, tad ir jāveido katram apmaksas veidam savs darba laika dokuments ar pareizo samaksas veidu. Stundu likmēm ir atsevišķa tabele, bet mēnešalgai ir atkal cita tabele.

 

VIESTURS
CHAMPION **

autors VIESTURS

Paldies. Sapratu. Bet vai algas aprēķina dokumentā tos varēs salikt kopā un būs tikai viens algu saraksts par mēnesi? 

autors Modrīte Šiškova

Dokumenti ir domāti tikai tam, lai tiktu pareizi aprēķinātas bruto summas un nodokļi. Algu sarakstiem nav nekāds sakars ar dokumentiem, bet ar aprēķina  rezultātiem. Sistēmā var veidot algu sarakstus kopā visiem darbiniekiem.