Mine områder
Hjelp
Henning Grindstuen
CHAMPION *

Endre posteringer uten at korrigering vises i hovedbok

av Henning Grindstuen
Status: Stem - Vi vurderer!

En av fordelene med skybaserte systemer er muligheten for å korrigere bilag, uten at det vises debet/kredit-postering i hovedbok. Denne muligheten hadde det vært veldig fint å få også i Visma Business. Selvølgelig da med logg som viser hva som er blitt endret og av hvem.

5 Kommentarer
Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous
Hei! Vi anbefaler at du sender ditt ønske inn som en ticket. Det er fint om du da benytter følgende mal når du legger inn ønsket ditt: To make sure that we will be able to escalate the feature request (the wish for improvement) we need a proper documentation according to the points below. What:  Documentation of feature request (wish) with examples. Why:  Describe why the customer wants this feature. To be considered, the new feature must benefit several customers. Do also think about possible consequences of implementing the new feature. How:  Describe how the new feature should be implemented. You may draw or make examples. We need well-documented wishes for feature request to be able to consider the wishes the right way. 
Henning Grindstuen
CHAMPION *
av Henning Grindstuen

Beathe, jeg får ikke gjort dette lenger. Antar du svarte slik fordi det står Partner under navnet mitt, men er ikke det etter 01.01.2020.

Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous
Hei Henning! Vår policy er at vi oppfordrer alle om å begrunne ønskene, og da på engelsk, slik at det blir lettere å få gjort en vurdering av om dette er noe som flere enn du/ dere kan ha behov for. Blir dette sendt inn på en ticket vil vi lettere fange det opp, og kan gjøre vurderingen raskere. I utgangspunktet er denne delen av Visma Community mest tenkt for kundene. Ved å sende inn en ticket vil ønsket komme med på neste møte med utviklere dersom vi finner ønsket godt nok begrunnet og reelt.
Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Her må man tenke på lovkravene og krav til dokumentasjon. Alle endringer skal gjenspeiles i regnskapet. Tenk bare hvis man endrer på bilag som allerede er rapportert til myndighetene. Den beste måten å korrigere bilag på, er å reversere de og føre på nytt.

 

Fra bokføringsloven:

 

§ 9.Retting av bokførte opplysninger

Bokførte opplysninger skal ikke endres eller slettes etter at fristene som nevnt i § 7 annet ledd er utløpt. Etter at disse fristene er utløpt, skal retting skje med ny, dokumentert postering. Slike korreksjoner skal skje ved at den opprinnelige posteringen i sin helhet reverseres.

 

§ 7.Bokføring og ajourhold

Bokføringspliktige skal bokføre alle opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i § 5 og pliktig regnskapsrapportering.

Bokføring skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier. Bokføringen skal være à jour innen fristene for pliktig regnskapsrapportering og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned. Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra kravet om ajourføring hver fjerde måned for bokføringspliktige med få transaksjoner.

...

Når opplysninger slettes, skal dette fremgå av dokumentasjonen eller spesifikasjonen.

Henning Grindstuen
CHAMPION *
av Henning Grindstuen

Er klar over dette. Jeg kunne selvfølgelig lagt til det skal gjøres på en slik måte at det ikke bryter med lovverket, men det tenker jeg sier seg selv.

 

Vi bruker også Tripletex, som jo også er eid av Visma, og der kan du endre posteringer uten at debet/kredit-posteringer synes i hovedbok. Du kan selvfølgelig ikke endre mva-kode etter at mva-terminen er ferdigstilt og rapportert. Du kan imidlertid endre konto, så lenge mva-koden beholdes. Før terminen er ferdig rapportert, kan man endre mva-kode på posteringer, uten å måtte tilbakeføre og føre på nytt. Jeg kan ikke se hvorfor det ikke skal være greit. Det fører jo bare til en mer ryddig hovedbok. Et alternativ kan jo være at man lager en mulighet for å lukke posteringer mot hverandre og bare viser åpne poster. Den muligheten, som også finnes i Tripletex, burde egentlig være der uansett. Den muligheten er gull på balansekontoer.

 

Hvis du i Visma Business har begynt å føre på en konto, og så finner du ut at dette burde vært ført på en annen konto, kan du jo bare slå sammen med en annen konto du fant ut at du heller skulle føre på, eller flytte til et nytt kontonr. Du kan egentlig gjøre alskens mulig galt med den funksjonen, uten at det lar seg rette opp igjen. Da er det etter min mening bedre å legge til rette for sånne korrigeringer som f.eks. Tripletex gjør. Mener også at PowerOffice Go har samme mulighet.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"