avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Spesifikasjon av gebyrer på innbetalinger / Overføring av gebyrer til Visma Business

Status: Stem - Vi vurderer!

Use case og oppsummering: En kunde mottar betaling, der avsenders bank har belastet et gebyr. Dette gebyret ønskes synliggjort og behandlet (bokført) så effektivt som mulig. Informasjon om gebyrbeløp, nettobeløp (eks. gebyr) og bruttobeløp er allerede tilgjengelig i XML-fil som overføres mellom Visma.Net Autopay og Visma Business. Denne informasjonen ønskes synliggjort og brukt i bunt og bilag for effektiv bokføring. Pr. i dag må betalinger korrigeres og gebyrlinje legges til manuelt.

 

---

Detaljer:

I Autopay får man kun en indikasjon på at et gebyr er belastet. Kolonne uten header (1) viser betalt beløp (brutto), mens kolonne Amount (2) viser netto, overført beløp eks. gebyr. 

2019-12-11 15_24_20-Window.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved overføring av denne innbetalingen til Visma Business, framkommer beløpene igjen i informasjonsvinduet Betalingsinformasjon, denne gangen som "Overført beløp" (nettobeløpet) og "Valutabeløp" (bruttobeløpet). Det er imidlertid valutabeløpet som fremkommer på bilagslinjene.

 

VismaBusinessBuntOgBilag.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser vi videre i Autpay-loggen (XML) i Visma Business, framkommer gebyrbeløpet eksplisitt i nodene "Charges" og "ChargesDeducted". I tilfeller der "ReceivedAmount" og "PaidCurrencyAmount" avviker, ønskes "Charges" splittet ut på egen bilagslinje. 

 

VismaBusinessAutoPayLogXML.png

1 Kommentar

Hei,

 

Er det noen fra Visma som leser dette og har kommentarer til innsendt ønske?

 

Mvh. Jonas