Mine områder
Hjelp
Anonymous
Ikke relevant

Redusere READ og memory usage - Sumlinjer

av Anonymous
Status: Stem - Vi vurderer!

Ønske:

Visma Business generer opp sumlinjer i query for alle kolonner som lar seg summere uavhengig av hva som vises i skjermbildet. Det skaper en masse READ og memory usage som strengt tatt ikke er nødvendig. Spesielt på store transaksjonstabeller. Vi ønsker at dere ser på dette.

 

Kode-eksempel ligger vedlagt.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"