cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Automatisk oppdatering av OCR-bunter

by Marianne F. Hoseth
Status: Stem - Vi vurderer!

Under Visma.net innstillinger - Autopay kan man fra versjon 14 sette en hake for å få oppdatert OCR-bunter automatisk (hvis gyldig KID).

Jeg mener at det burde stå i ledeteksten i skjermbildet at dette gjelder innbetalinger, særlig siden det ikke står noe verken i Nyheter og forbedringer eller i hjelpeteksten om dette.

1 Comment
by Merete Guttulsrød Andersen1
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!