cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Kunder - vedlegg/bindersen tilgjengelig i alle faner.

by Eva Hilstrøm
Status: Stem - Vi vurderer!

Slik det er i dag er vedlegg/bindersen til faktura kun tilgjengelig/aktiv under fane 5 fakturaarkiv. I praksis betyr dette at om en jobber med kunden under kontoforespørsel eller transaksjoner må en hoppe frem og tilbake i vinduene for å lese vedlegg. 

 

Med vennlig hilsen

Eva Hilstrøm

1 Comment
by Merete Guttulsrød Andersen1
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!