cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Prishiarki fungerer ikke hvis artikkelpris har lik prioritet

by Håvar Kvalbein
Status: Stem - Vi vurderer!

Hei,

Hvis en benytter flere rabatter, prisavtaler, prislister, artikkelpris etc. og skisserer prioritet "1" på alle disse i firmainnstillinger, logistikk og knapp "Pris/rabattavtaler" for at kundene skal få den beste pris:

 

Kunde har pris/rabattavtale med rabatt 100%.

Artikkelpris er 3890 kr.

 

Artikkelpris favoriseres og prisen settes til 3890 kr til kunden, som skulle hatt pris/rabattavtale (og en nettopris 0 kr).

Trolig bug.

 

Settes alle prioriteter til "1" unntatt artikkelpris (settes til prioritet "2") så fungerer det, men da mister en muligheten at artikkelpris i noen tilfeller KAN være beste pris. Dette er aktuelt for denne kunden.

 

Kan være funksjonaliteten er slik for å unngå at dersom artikkelpris ikke fylles ut (0.00) så velges denne i et slikt hiarki, men en kunne begrenset dette til at artikkelpris må være > "0.00" for å telle med i hiarkiet f.eks. (og potensielt med en avkrysningsknapp "Artikkelpris inngår i hiarki ved lik prioritet".

 

Vedlagt visning av oppsett. I bilde "Prisrabattavtaler": dersom artikkelpris settes til pri 2 fungerer det, men da vil selvsagt ikke artikkelpris velges i hiarki om beste pris siden andre har pri 1.

 

Håper dette kan komme i en fremtidig versjon.