cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Prosjektordre import

by Håvar Kvalbein
Status: Prioriteres ikke

Det er mulig å sette opp import av ordre, men kun for noen av ordretypene.

 

Det er et sterkt ønske å kunne importere prosjektordre også.

2 Comments
by Merete Guttulsrød Andersen1
Status changed to: Status: Stem - Vi vurderer!

Pr i dag har vi ikke mottatt noen tilbake melding på dette ønske, det vil derfor ikke bli prioritert.

by Merete Guttulsrød Andersen1
Status changed to: Status: Prioriteres ikke