Mine områder
Hjelp
Njål Sjølie
CONTRIBUTOR ***

Benevning av det enkelte saksbehandlingsledd på reiseregning

av Njål Sjølie
Status: Åpen

Godkjennere i Expens får kun en sak "til godkjenning".

I Viken fylkeskommune har vi både attestasjon og anvisning av reiseregninger. Går ut fra at de fleste andre også har to saksbehandlerledd. Vi ønsker at saksbehandler eksplisitt ser hva slags steg i saksbehandlingen som skal behandles.

IDE:

Vi ønsker mulighet til å selv legge på egendefinert navn på saksbehandlingsleddet.

 

På den måte vil rolleinnehaver tydelig se hvilket ledd i saksbehandlingen man er (noen få vil inneha flere roller). Dette vil bidra til å sikre at rolleinnehaver ikke gjennomfører f.eks attestasjon og anvisning på samme reiseregning (meldt inn egen sak på at dette ikke skal være teknisk mulig).

 

Feltet bør være valgfritt for kunde å benevne. Dette fordi ulike kunder bruker ulik terminologi. I Viken fk heter dette "Attestasjon" og "anvisning". Hos andre kan dette stå på engelsk, nynorsk eller annet.

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"