cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

CONTRIBUTOR **

Expense rapport

by Leonel Ojala
Status: Stem - Vi vurderer!

Jeg savner en rapport i expense.

Skulle ønske at man kunne få ut en rapport per kostandstype. At jeg kan få ut en rapport som viser alle utlegg som har blitt refundert på våre kostnadstyper vi har satt opp feks. Hotellovernattning eller flyreiser.

Går det å få til?

7 Comments
CONTRIBUTOR ***
by Oddny Vereide

Det ønsker vi også. Vi har ikke én lønnsart pr kostnadstype ved overføring til Visma lønn, vi samler det på 3-4 lønnsarter. Og da blir det ikke mulig å ta ut rapport pr kostnadstype.

CONTRIBUTOR *
by Margrethe Roalsø

Savnes av våre kunder også.

by Ivar Helgeland - Dataplan

Synes at man burde prioritere å få på plass en rapport som viser kostnad per utleggstype. Dette er etterspurt av flere av våre kunder! 

CONTRIBUTOR *
by a-mnelding

Hei, vi skal ISO-sertifiseres så en slik rapport er helt nødvendig å få til.

CONTRIBUTOR *
by Simona Butenyte

Det ønsker vi også! 

CONTRIBUTOR *
by Vibeke Solheim

Veldig enig, denne rapporten bør komme på plass. Opplysningen trengs i forbindelse med sertifisering feks Miljøfyrtårn

CONTRIBUTOR *
by Cathrine Haksø

Enig. Viktig å kunne ta ut spesifiserte rapporter pr kostnadstype.