Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp
ritajansen
CONTRIBUTOR **

Fordele diettkostnad pr. kostnadsbærer pr. dag

av ritajansen
Status: Stem - Vi vurderer!

I dag har vi mulighet til å fordele diettkostnad pr. % for hele reisen. Kunne det vært mulig å få til å dele diettkostnad pr. kostnadsbærer pr. dag. Dette hadde gjort det enklere for den reisende å fordele dietten riktig pr. prosjekt/kostnadsbærer når en reiser på flere prosjekter i samme reiseperiode.

1 Kommentar
ritajansen
CONTRIBUTOR **
av ritajansen

På grunn av lite likes på dette innlegget - prøver jeg å forklare på nytt:

Ønsker at en kan fordele diett pr. diettdøgn på de forskjellige kostnadsbærere i programmet visma.net expense

 

%-fordeling av diett er OK om en reiser på 1 til 2 prosj./kostnadsbærer

Dersom en på et reiseoppdrag har f.eks. 5 forskj. kostnadsbærere og skal fordele 7 døgn, blir det noe komplisert å få fordelt riktig antall diett til de forskjellige kostnadsbærere.  Derfor, om en kunne velge dato og sette inn kostnadsbærer for hver dag/dato vil det være enklere å få dette riktig (ikke minst mht. at kunder skal få regning på utførte reiseoppdrag)