Mine områder
Hjelp

Idéer i Visma.net Expense

Foreslå en idé

NB! Denne siden vil bli fjernet 18. september.


Vi har byttet løsning for å registrere ønsker og ideer til Expense. Dersom du ønsker å registrere en ide kan du gjøre dette i den nye portalen https://portal.productboard.com/payrollno/4-payroll-utviklingsplaner-kundeonsker/tabs/12-meld-inn-dine-ideer

Ønsker og ideer som er registrert tidligere er lagt inn i vår utviklingsbacklog. Når disse blir prioritert opp vil du kunne se dem under utviklingsplaner: https://portal.productboard.com/payrollno/4-payroll-utviklingsplaner-kundeonsker/tabs/10-utviklingsplaner