cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Timer og utgifter: automatisk delta i prosjekt ved valg av aktivitet

by Tormod Solem Slupphaug
Status: Stem - Vi vurderer!

Dersom man velger en aktivitet fra listen under "Legg til aktivitet" som er koblet opp mot prosjekt/fane man ikke er deltager av, vil man bare få opp feilmelding. For å løse dette må man først gå motsatt vei: legge til timer, velge delta i prosjekt osv..

 

Forutsatt at prosjektinnstillingene er satt til tillat delta i prosjekt fra timeregistrering, hadde det vært flott om valg av aktivitet automatisk legger til brukeren til det aktuelle prosjektet / fanen.