Mine områder
Hjelp
Tormod Solem Slupphaug
CHAMPION ***

Vis alle fasenivå i timeregistrering

av Tormod Solem Slupphaug
Status: Stem - Vi vurderer!

Ved registrering av timer på underfaser i flere ledd, vil kun fasen på nederste/siste nivå vises i timeregistreringsvinduet. Dette innebærer at det kan bli vanskelig å se hvor man har ført timene dersom et prosjekt har like faseinndelinger på flere nivå (f.eks. flere avdelinger e.l.).

 

I eksemplet under har jeg ført timer hhv. på:
• Testprosjekt; Underkategori A; Underfase 2
• Testprosjekt; Underkategori B; Underfase 2


I prosjektoversikten gjengis dette riktig:

 

fasenivå1.png


Men, i registreringsvinduet forsvinner mellomleddet (Underkategori A og Underkategori B). Føringene ser dermed ut til å være identiske / være ført på samme fase:

 

fasenivå2.png


Det hadde vært fint om det endres slik at alle ledd kommer frem av visningen her (evt. at visning av alle ledd kan skrus på/av via innstillinger).

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"