Algu un personāla uzlabojumi Horizon 595. versijā

autors Artūrs Ernštreits (Atjaunots ‎16-03-2022 15:18 autors Mija Zaļūksne VISMA )

Darba samaksa

 

1. Uzlabojumi eDNL 

Vairāki uzlabojumi saistībā ar atvērto DNL apstrādi:

 • ja tiek importēta atvērta DNL, kas pārklājas ar citu sistēmā jau ievadītu DNL, par to tiek attēlots paziņojums un neapstrādātā DNL tiek uzrādīta e-DNL sarakstā ar ģenerācijas statusu “Kļūda”.
 • ja XML datnē darbiniekam ir atvērtās DNL ar vienlaicīgi dažādiem tipiem, programma DNL ģenerē secībā pēc statusa datuma, t.i., tiks uzģenerēta pirmā, ņemot vērā statusa datumu.

Pieejami uzlabojumi saistībā ar anulēto DNL apstrādi. Ja pie ģenerācijas sistēmā tiks atrasta DNL ar tādu pašu numuru un sākuma datumu, tad šī DNL tiks anulēta. Pārējos gadījumos tiek attēlots paziņojums un neapstrādātā DNL tiek uzrādīta e-DNL sarakstā ar ģenerācijas statusu “Kļūda”.

e-DNL izskats papildināts ar jaunām iespējām izlikt papildus informāciju par eDNL: 

 • Veids (Pirmreizēja vai Turpinājums)
 • Darba atsākšanas datums
 • Turpināšanas datums
 • Iepriekšējās DNL numurs
 • Statusa datums

No e-DNL dokumenta ir iespēja apskatīt XML datni, kur tā atveras uz konkrētā e-DNL ieraksta informāciju un tā tiek uzrādīta sarkanā krāsā. Lai to apskatītu, jāatver e-DNL dokuments labošanas režīmā - augšējā labā pusē ir pieejama jauna poga “Apskatīt XML datni”.

 

2. Uzlabojumi paziņojumos pie samaksas veidu dzēšanas  

Uzlaboti paziņojumi, dzēšot samaksas veidus, ja samaksas veids iekļauts citos ierakstos. Tagad tie lietotājam draudzīgā valodā sniedz informāciju par dokumentiem, kuros dzēšamie samaksas veidi ir izmantoti.

 

3. Administratīvā struktūrvienība dokumentu tipos

Dokumenta tipi "Vienreizējās samaksas", "Vienreizējie ieturējumi", "Samaksa periodā", "Ieturējumi periodā" un "Atvaļinājuma rezerve" papildināti ar lauku atribūtu “Administratīvā strv.”, kuram iespējams norādīt vērtību “Nedrīkst būt tukšs”.

 

Personāls

 

1. Tiesisko attiecību reģistrēšana VNM režīmā

Reģistrējot tiesiskās attiecības, darbinieku ir iespējams piemeklēt pēc personas koda, nevis izvēloties no kopējā personas kartīšu saraksta.

VNM režīmā šādi tiek piemeklētas arī tās personas, kurām jau ir personas kartīte kādā citā iestādē.

Konfigurācija ir veicama kontroles un vides parametros (ceļš:
Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri) punktā “Tiesiskās attiecības”, izvēloties parametru “Darbinieka piemeklēšana” un tā vērtību “Pēc personas koda”.

 

2. Valodu prasmes kategorijas

Valodu prasmes ir papildinātas ar iespēju, papildus kopējam valodas prasmes līmenim, norādīt vērtējumu katrā no kategorijām: klausīšanās, runāšana, lasīšana, rakstīšana.

 

3. Komandējumu dokumenti

Komandējumu dokumenti turmāk ir pieejami personas kartītē un tiesisko attiecību saistītajos datos sadaļā “Pieteikumi” kopā ar pārējiem pieteikumiem.

 

4. Papildinātas publicētas atskaites

Publicēti jauni saraksti, kas pieejami Excel spraudnī un HoP lietotnē “Atskaites”:

 • ceļš: Atskaites -> Personāla uzskaite -> Izziņas -> Darbinieku stāži 
 • ceļš: Atskaites -> Personāla uzskaite -> Darba aizsardzība -> Sanitāro grāmatiņu plāns

 

5. Izmaiņas Excel veidnēs

Lai padarītu datu importa procesu saprotamāku, ir veiktas šādas izmaiņas:

 • personas kartītes Excel veidnē šķirkļu nosaukumi ir nomainīti no “Kartīte” uz “Personas kartīte”;
 • no darba nespējas lapas un atvaļinājuma prombūtnes dokumentu Excel veidnēm izņemta kolonna “Rīkojuma datums”.

 

Visi 595. versijas jaunumi >>

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām