Apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu uzlabojumi 630. versijā

autors Artūrs Ernštreits (Atjaunots ‎12-12-2023 14:13 autors Mija Zaļūksne VISMA )

Apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi

 

1. Papildināts izskats klientu apgrozījuma atskaitē

Horizon ceļš: Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Klientu apgrozījums -> Darbības -> Apgrozījuma dokumenti

Atskaites izskatā tagad iespējams izlikt NĪP papilddatus (tai skaitā līguma NĪO adresi). Šos laukus var pievienot arī apgrozījuma dokumentu saraksta izdrukai.

 

 

2.Papildināts izskats realizācijas un apgādes sākuma atlikumu sarakstos

Horizon ceļš: Dokumenti -> Apgāde/Realizācija -> Sākuma atlikumi

Sākuma atlikumu saraksta izskatā ir iespējams izlikt NĪP līguma papilddatu informāciju, t.sk. piesaistīto NĪO un TG ēku informāciju. VZD adresēm pieejami arī detalizētāka sadalījuma lauki (pilsēta, iela, u.c.).

 

 

3. NĪP rēķinu uzlabojumi

Horizon ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Rēķini -> Drukāt

Uzlabota NĪP rēķina izdruka.

 • Objekts “Uzmērīšanas lieta” papildināts ar laukiem “Apsaimniekošanas platība” un “Apkurināmā platība”, kas ir spēkā rēķina izpildes datumā.
 • NĪO un līguma mainīgie izdrukā tiek attēloti uz rēķina izpildes datumu;
 • Iespējams pievienot līguma nekustamā īpašuma objekta īpašības un gadījumā, ja līguma objekts ir telpu grupa, tad arī telpu grupas ēkas īpašības.

Uzlabots NĪP rēķinu saraksts. 

 • Izskatā tagad ir pieejami NĪO / Telpu grupas ēkas uzmērīšanas lietas papilddati.
 • Līguma mainīgie tiek attēloti uz sistēmas datumu.

 

4. Papildināts NĪP līgumu abonentu saraksta filtrs

Horizon ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP Līgumi/NĪP Nomas līgumi

Veikti uzlabojumi, lai novērstu potenciālas nepilnības, veidojot jaunus NĪP līgumus. Līguma ievadformā, izvēloties NĪP Abonentu, papildināts saraksta filtrs:

 • ja tiek ievadīts NĪP līgums (Līguma veids: Pārdošana) - sarakstā tiek attēloti NĪP abonenti ar norēķinu veidu Debitors vai Neuzskaita;
 • ja tiek ievadīts NĪP Nomas līgums (Līguma veids: Pirkšana) - sarakstā tiek attēloti NĪP abonenti ar norēķinu veidu Kreditors vai Neuzskaita.

 

5. Papildināta Pieņemšanas nodošanas aktu objektu atskaite

Horizon ceļš: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Apsaimniekošanai -> Pieņemšanas-nodošanas aktu objekti

Lai bveiktu pilnvērtīgāku datu analīzi, pieņemšanas-nodošanas aktu objektu atskaitē izskatā tagad ir pieejama lauku grupa “Nekustamā īpašuma objekta Bilances turētājs”.

 

 

6.Publicētās atskaites veidošana "Apjoma aprēķinu rindas" atskaitei

Horizon ceļš: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Apjoma aprēķinu rindas

Izveidota jauna publicētā atskaite - “Apjoma aprēķinu rindas”, kas ir pieejama Excel spraudnī un HoP atskaitēs.

 

 

7. Papildināts NĪP automatizētā darba “NĪP rēķinu izpilde” konfigurācijas filtrs

Horizon ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP automatizētie darbi -> Pievienot -> Darbības konfigurēšana

Turpmāk būs iespējams konfigurēt NĪP automatizēto darbu NĪP rēķinu izpildei pēc plašākām pazīmēm. Papildus ir pievienoti:

 • Klients
 • NĪ objekts
 • Adrese
 • Līguma atbildīgais
 • Norēķinu cikls
 • Iestāde

 

8. Līguma aprēķinu metodes ievadformā un NĪP līguma lappusē Aprēķiniem - Aprēķinu skaitītāji papildināts izskats

Horizon ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi -> Labot -> lpp Aprēķini -> Aprēķinu metodes -> Labot -> Sadaļa aprēķinu skaitītāji

Horizon ceļš: Dokumenti -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> NĪP līgumi -> Labot -> lpp Aprēķini -> Aprēķinu skaitītāji

Turpmāk līguma aprēķinu metodes ievadformā un NĪP līguma lappusē "Aprēķiniem - Aprēķinu skaitītāji" izskatā iespējams attēlot aktīvā eksemplāra laukus:

 • Numurs
 • Tips
 • Spēkā no 
 • Nākamais verifikācijas datums
 • Attālinātā nolasīšana
 • Piedalās aprēķinos līdz

 

9. Papildināts izskats parāda sadalījuma atskaitē

Horizon ceļš: Atskaites -> Apgāde/Realizācija -> Parāda sadalījums

Apgādes un realizācijas parāda sadalījuma atskaitēs turpmāk iespējams attēlot nekustamā īpašuma objekta īpašības. Tā kā šīs atskaites datus attēlo uz atskaites datums “-1” diena, tad īpašību vērtības arī tiek attēlotas uz atskaites datums “-1” diena.

 

 

10. NĪP līgumu īpašību vērtību attēlošana atskaitēs "Līgumu aprēķinu metožu analīze" un "Aprēķinu pārskats" 

Horizon ceļš: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Līgumiem -> Līguma aprēķinu metožu analīze

Horizon ceļš: Atskaites -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Aprēķiniem -> Aprēķinu pārskats

Atvieglota līgumu klasificēšana "Līgumu aprēķinu metožu analīze" un "Aprēķinu pārskats" atskaitēs, attēlojot NĪP līguma īpašības. 

 

 

11. Papildināts izskats līguma kavējuma naudas aprēķina detalizācijas atskaitē

Horizon ceļš: Atskaites -> Līgumi -> Līguma kavējuma naudas aprēķina detalizācija

Turpmāk būs iespējams atskaites izskatā attēlot lauku grupu “Līgums - NĪP Līguma papilddati”. Tagad tos var izmantot arī atskaites izdrukā.

 

 

12. VZD adrešu attēlošana NĪ objektu kartītēs NĪP adrešu lietotājiem

Horizon ceļš: Pamatdati -> Nekustamo īpašumu pārvaldība -> Nekustamā īpašuma objekti -> Telpu grupas/Būves (ēkas)/Zemes vienības/Zemes vienības daļas

Veikti uzlabojumi, lai atvieglotu dažādu integrāciju veikšanu Horizon lietotājiem, kas izmanto NĪP adreses. Nekustamo īpašumu objektu kartītēs lpp. “Informācija” tagad ir jauns lauks “VZD adrese”, kurā ir iespējams norādīt VZD adresi. Brīdī, kad tiek veikta pāreja uz VZD adresēm, jaunais lauks “VZD adrese” automātiski aizpilda adreses lauku, kas ir ievadformas augšpusē, un adrese atkārtoti nav jāaizpilda.

 

 

Visi 630. versijas jaunumi >>

 

1 Komentārs

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām