Horizon un intelektuālā īpašuma reģistrēšana

autors Mija Zaļūksne

Pēdējā laikā esam saņēmuši jautājumu no vairākiem Horizon klientiem par to, vai Horizon ir reģistrēts kā intelektuālais īpašums, jo, iesniedzot gada pārskatu, ir iespējams/tiek prasīts norādīt šādu informāciju:

 

Grāmatvedības reģistru sagatavošanai izmantota grāmatvedības programma “NOSAUKUMS”, kura reģistrēta Starptautiskā intelektuālā īpašuma aģentūrā “NOSAUKUMS” (apliecība izdota _________ Nr.___ ; licencēšanas līgums Nr.______ ).

 

Uzdevām šādu jautājumu VID: "Vai, gatavojot gada pārskatu, ir jānorāda kāda grāmatvedības datorprogramma ir izmantota datu sagatavošanai? Ja jā, vai pietiek tikai norādīt datorprogrammas nosaukumu vai arī nepieciešama kāda papildu informācija?"

 

Saņēmām šādu atbildi: "Prasības grāmatvedības datorprogrammai ir noteiktas Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" II sadaļā. Līdz ar to Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normas neparedz obligāti pārskatā norādīt izmantoto datorprogrammu. Atbildība par nelegālu programmu lietošanu ir noteikta Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā. Programmu licenču jautājumi nav Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē".

 

Horizon sistēma nav reģistrēta nevienā starptautiskā intelektuālā īpašuma aģentūrā. Latvijā ir reģistrēta preču zīme "Horizon", bet tas īsti uz šo jautājumu neattiecas.

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām